1. Có bị xử phạt đối với tổ chức mở thưởng xổ số không đúng lịch không ?

Nghị định 98/2013/NĐ-CP, được sửa đổi và bổ sung bởi Nghị định 48/2018/NĐ-CP, đã quy định rõ về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp tổ chức mở thưởng xổ số tại Việt Nam. Theo đó, nếu các tổ chức mở thưởng xổ số vi phạm những điều khoản cụ thể nêu trong nghị định, họ sẽ phải chịu mức phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Một số hành vi cụ thể mà các tổ chức mở thưởng xổ số không được phép thực hiện bao gồm việc không tuân theo lịch mở thưởng đã công bố, không tuân theo địa điểm xác định theo quy định, và không công bố một cách công khai thể lệ quy định quá trình quay số mở thưởng. Những vi phạm này sẽ bị áp dụng mức phạt tiền kể trên.

Nếu có hành vi vi phạm nghiêm trọng hơn, mức phạt cũng tăng lên theo hướng điều chỉnh. Chẳng hạn, nếu tổ chức mở thưởng xổ số không chọn người quay số mở thưởng có đủ điều kiện theo quy định, không có đủ số người quay số mở thưởng theo quy định, vi phạm thời gian quay số mở thưởng hoặc không thực hiện quay số mở thưởng theo quy trình, họ có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Tuy nhiên, trường hợp nghiêm trọng nhất là khi các chủ thể kinh doanh xổ số có hành vi cố ý làm sai lệch các kết quả trúng thưởng xổ số để thu lợi bất chính. Trong trường hợp này, mức phạt tiền có thể là từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Điều này nhấn mạnh sự nghiêm trọng của việc can thiệp vào quá trình quay số mở thưởng và làm ảnh hưởng đến tính công bằng và minh bạch của trò chơi.

Quan trọng nhất, hành vi vi phạm của cả cá nhân và tổ chức đều bị xác định mức xử phạt cụ thể, nhằm tăng cường trách nhiệm và đưa ra sự răn đe mạnh mẽ. Điều này thể hiện rõ qua việc áp dụng nguyên tắc "một lần phạt, hai lần nhắc nhở" đối với tổ chức, khi mức xử phạt gấp đôi so với cá nhân có hành vi tương đương, theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Nghị định 98/2013/NĐ-CP.

Như vậy, đối với trường hợp cụ thể như việc không tuân theo lịch mở thưởng đã công bố, cá nhân có thể đối mặt với mức xử phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Trong khi đó, công ty xổ số, nếu vi phạm cùng hành vi, có thể phải đối diện với mức xử phạt nặng hơn, từ 20 triệu đến 40 triệu đồng. Điều này thể hiện sự nghiêm túc trong việc đặt ra các quy định và mức xử phạt để đảm bảo sự tuân thủ và trách nhiệm từ phía cả cá nhân và tổ chức trong lĩnh vực quan trọng này. Đồng thời, cũng là biện pháp răn đe có tác động tích cực đối với toàn bộ cộng đồng kinh doanh xổ số, giúp duy trì sự minh bạch và đáng tin cậy của trò chơi trong tâm nhìn của người chơi và xã hội.

2. Các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xổ số ?

Trong lĩnh vực kinh doanh xổ số tại Việt Nam, không chỉ có các biện pháp xử phạt hành chính như cảnh cáo, phạt tiền, tước giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số mà cá nhân và tổ chức có thể phải đối mặt, mà còn tồn tại những biện pháp khắc phục hậu quả mà pháp luật đặt ra để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong hoạt động này.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị định 98/2013/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 48/2018/NĐ-CP, những biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực kinh doanh xổ số bao gồm một loạt các điều khoản cụ thể như sau:

- Đầu tiên, tổ chức hoặc cá nhân vi phạm phải buộc thực hiện kinh doanh đúng các loại hình sản phẩm xổ số theo quy định của pháp luật, đồng thời phải tuân thủ địa bàn quy định cho hoạt động của họ. Điều này nhằm đảm bảo tính đồng nhất và an toàn của trò chơi xổ số trên cả nước

- Ngoài ra, trong trường hợp có kết quả trúng thưởng bị sai lệch, không đúng so với biên bản xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số, tổ chức hoặc cá nhân vi phạm phải buộc hủy bỏ hoặc đính chính kết quả đó. Việc này giúp khắc phục hậu quả của việc vi phạm và giữ cho quy trình xổ số diễn ra một cách chính xác và minh bạch.

- Đồng thời, nếu có số liệu báo cáo không đầy đủ hoặc không chính xác, họ phải buộc bổ sung hoặc đính chính để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp là chính xác và đầy đủ. Quy định này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp thông tin chính xác để đảm bảo tính minh bạch và đúng đắn của dữ liệu liên quan đến hoạt động xổ số.

- Hơn nữa, các biện pháp khắc phục hậu quả còn bao gồm việc buộc tiêu hủy tài liệu đã bị sửa chữa, tẩy xóa, gian dối hoặc giả mạo, cũng như các thiết bị sử dụng quay số mở thưởng không đáp ứng yêu cầu quản lý theo quy định của pháp luật. Điều này nhằm ngăn chặn mọi hành vi gian lận và đảm bảo tính trung thực và minh bạch trong quá trình xổ số.

- Cuối cùng, nếu có số lợi bất hợp pháp có được do vi phạm hành chính, tổ chức hoặc cá nhân đó cũng phải buộc nộp lại số lợi đó. Điều này không chỉ là biện pháp trừng phạt mà còn là cách để khôi phục lại tính công bằng và chấm dứt mọi hậu quả tiêu cực của hành vi vi phạm.

Tổng quan, những biện pháp khắc phục hậu quả này không chỉ là cách để trừng phạt, mà còn là công cụ quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và đúng đắn trong lĩnh vực kinh doanh xổ số. Chúng giúp tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi của người chơi, và duy trì uy tín của trò chơi xổ số trên toàn quốc.

3.  Thẩm quyền xử phạt hành vi tổ chức mở thưởng xổ số không đúng lịch?

Nghiêm cứu các điều khoản của Điều 52 trong Nghị định 98/2013/NĐ-CP, được điều chỉnh và bổ sung bởi Nghị định 48/2018/NĐ-CP, chúng ta thấy rằng quy định này đã xác định rõ thẩm quyền xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xổ số tại Việt Nam. Các cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền được quy định chi tiết, nhằm đảm bảo quá trình xử lý hành chính diễn ra một cách công bằng và hiệu quả.

Thứ nhất, Thanh tra viên tài chính các cấp, trong quá trình thi hành công vụ, được trao quyền xử phạt cảnh cáo đối với cá nhân hoặc tổ chức tổ chức mở thưởng xổ số vi phạm hành chính. Họ cũng có thể tiến hành tịch thu tang vật, phương tiện có giá trị dưới 50 triệu đồng mà người vi phạm đã sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc duy trì trật tự và tuân thủ quy định trong quá trình tổ chức mở thưởng xổ số, đồng thời tạo ra sự răn đe để ngăn chặn những hành vi không đúng quy định.

Thứ hai, Chánh thanh tra Sở tài chính có thẩm quyền cao hơn, có khả năng xử phạt cảnh cáo, áp dụng mức xử phạt tiền có giá trị tới 50 triệu đồng và thực hiện tịch thu tang vật, phương tiện có giá trị dưới mức 50 triệu đồng tương tự như Thanh tra viên tài chính các cấp. Ngoài ra, Chánh thanh tra Sở tài chính còn được ủy quyền áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị định 98/2013/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 48/2018/NĐ-CP.

Thứ ba, Chánh thanh tra Bộ Tài chính được trao quyền vô cùng lớn, có thể xử phạt cảnh cáo, áp dụng mức xử phạt tiền lên đến 100 triệu đồng, tịch thu tang vật và phương tiện mà người vi phạm đã sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm. Đồng thời, còn quyền tước Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số của cơ sở kinh doanh trái quy định. Chánh thanh tra cũng được ủy quyền áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, theo những quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị định 98/2013/NĐ-CP, sửa đổi và bổ sung bởi Nghị định 48/2018/NĐ-CP.

Lưu ý rằng mức xử phạt tiền được áp dụng ở mức cao nhất là 100 triệu đồng, là một biện pháp trừng phạt đáng kể nhằm đặt ra sự răn đe mạnh mẽ đối với các tổ chức hoặc cá nhân thực hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xổ số. Mức phạt này không chỉ mang tính chất trừng phạt mà còn nhằm đảm bảo rằng các tổ chức hoặc cá nhân này sẽ không lặp lại hành vi vi phạm trong tương lai và duy trì sự tuân thủ đúng đắn theo quy định.

Ngoài ra, cần lưu ý đến việc mức xử phạt tiền áp dụng cho tổ chức sẽ là gấp đôi so với cá nhân có hành vi vi phạm tương đương. Điều này nhấn mạnh sự nghiêm túc trong việc đối phó với các tổ chức vi phạm và muốn tạo ra một cơ chế trừng phạt có tác động mạnh mẽ để ngăn chặn hành vi không đúng quy định từ phía doanh nghiệp. Mục tiêu là giữ cho lĩnh vực kinh doanh xổ số lành mạnh, minh bạch và công bằng, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người chơi.

Lưu ý cuối cùng đến điều khoản quy định rằng không chỉ các cơ quan có thẩm quyền như Thanh tra viên tài chính và Chánh thanh tra Sở tài chính, mà bất kỳ cá nhân hoặc cơ quan nào phát hiện hành vi vi phạm trong phạm vi chức vụ của mình hoặc thuộc lĩnh vực mà mình quản lý cũng có thể áp dụng các quy định về mức xử phạt trong Nghị định 98/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 48/2018/NĐ-CP để xử phạt. Điều này tạo ra một cơ chế tự quản lý và tự giác, khuyến khích sự tương tác tích cực từ cộng đồng và các bên liên quan để giúp duy trì trật tự và minh bạch trong lĩnh vực kinh doanh xổ số tại Việt Nam.

Xem thêm: Cơ quan nào quy định lịch mở thưởng xổ số truyền thống công ty xổ số?

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Minh Khuê về vấn đề trên. Nếu có thông tin thắc mắc quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin trân trọng cảm ơn!