1. Tìm hiểu về giá trị tham gia dự thưởng là gì?

- Giá trị tham gia dự thưởng là khái niệm quan trọng trong lĩnh vực xổ số tự chọn số điện toán và được định nghĩa rõ ràng tại khoản 2 Điều 2 của Thông tư 36/2019/TT-BTC. Theo đó, "giá trị tham gia dự thưởng" đề cập đến số tiền mà người chơi phải chi trả để tham gia vào một chương trình xổ số tự chọn số điện toán, tuân theo các quy định được quy định trong Thể lệ tham gia dự thưởng.

- Khi một cá nhân hoặc tổ chức quyết định tham gia dự thưởng, họ phải trả một khoản tiền nhất định để mua các vé số hoặc thẻ chơi. Số tiền này chính là giá trị tham gia dự thưởng. Điều này có nghĩa là giá trị tham gia dự thưởng không chỉ đơn giản là số tiền đóng góp mà còn áp đặt một yếu tố tài chính quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và cơ hội để trúng thưởng.

Các quy định về giá trị tham gia dự thưởng được đề ra để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc tổ chức các chương trình xổ số. Người chơi phải hiểu rõ về giá trị tham gia dự thưởng và đồng ý chấp nhận các quy định liên quan, để đảm bảo tính hợp pháp và tránh các tranh chấp phát sinh sau này.

 

2. Giá trị tối đa tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng đối với từng sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán là bao nhiêu?

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 36/2019/TT-BTC, giá trị tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng đối với từng sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán tối đa là 10.000 đồng (mười nghìn đồng). Điều này có nghĩa là mỗi lần người chơi tham gia dự thưởng, họ sẽ phải chi trả 10.000 đồng.

- Tuy nhiên, giá trị tham gia dự thưởng cụ thể của mỗi sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán sẽ do công ty xổ số điện toán quyết định và quy định trong Thể lệ tham gia dự thưởng. Điều này có nghĩa là mỗi sản phẩm xổ số có thể có giá trị tham gia dự thưởng khác nhau, tùy thuộc vào quy định của công ty tổ chức.

- Vì vậy, trước khi tham gia dự thưởng, người chơi cần xem xét Thể lệ tham gia dự thưởng của từng sản phẩm xổ số để biết được giá trị cụ thể mà họ sẽ phải trả và nhận được trong trường hợp trúng thưởng. Điều này giúp người chơi có cái nhìn rõ ràng về giá trị tham gia dự thưởng và quyết định có tham gia hay không.

Tóm lại, giá trị tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng đối với từng sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán tối đa là 10.000 đồng (mười nghìn đồng) cho mỗi lần tham gia. Tuy nhiên, giá trị tham gia dự thưởng cụ thể của từng sản phẩm xổ số sẽ được quy định trong Thể lệ tham gia dự thưởng do công ty xổ số điện toán đưa ra.

 

3. Có bắt buộc phải có nội dung về giá trị tham gia dự thưởng đối với vé xổ số tự chọn số điện toán dưới dạng chứng chỉ không?

Theo quy định tại Điều 12, Thông tư 36/2019/TT-BTC, vé xổ số tự chọn số điện toán dưới dạng chứng chỉ phải bao gồm các thông tin về giá trị tham gia dự thưởng cùng với một số nội dung cơ bản khác.

- Vé xổ số tự chọn số điện toán có thể được phát hành dưới dạng chứng chỉ hoặc dữ liệu điện tử, tuỳ thuộc vào phương thức phân phối sản phẩm theo quy định tại Điều 9 của Thông tư này. Với vé xổ số tự chọn số điện toán dưới dạng chứng chỉ, nó phải chứa các thông tin cơ bản sau đây: tên công ty phát hành, tên sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán, số dự thưởng, giá trị tham gia dự thưởng, ngày và giờ phát hành vé, ngày mở thưởng và thời hạn lĩnh thưởng, ký hiệu của đại lý bán vé hoặc thiết bị đầu cuối, số ký hiệu và bảng mã nhận dạng vé để chống làm giả, và các thông tin khác theo yêu cầu quản lý của công ty xổ số điện toán phù hợp với quy định của pháp luật.

- Ngoài ra, vé xổ số tự chọn số điện toán dưới dạng dữ liệu điện tử cũng phải chứa các thông tin cơ bản tương tự như vé chứng chỉ, bao gồm các nội dung đã được nêu ở trên cùng với mã số tài khoản tham gia dự thưởng của khách hàng.

- Thông tư cũng đề cập đến quy định về việc hủy vé xổ số trước giờ quay số mở thưởng. Đối với vé xổ số tự chọn số điện toán được phân phối qua thiết bị đầu cuối, như các sản phẩm xổ số tự chọn số theo ma trận và xổ số tự chọn số theo dãy số, người mua vé có thể hủy vé thông qua thiết bị đầu cuối tại nơi mua chậm nhất là 30 phút trước thời điểm quay số mở thưởng. Tuy nhiên, vé xổ số tự chọn số điện toán đã bị hủy sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng. Đối với sản phẩm xổ số tự chọn số quay số nhanh, người mua vé không được phép hủy.

-  Đối với vé xổ số điện toán được phân phối qua điện thoại cố định, điện thoại di động và internet, người mua vé không được phép hủy.

Tóm lại, vé xổ số tự chọn số điện toán dưới dạng chứng chỉ phải chứa các thông tin cơ bản như đã được nêu trên và trong đó phải bao gồm nội dung về giá trị tham gia dự thưởng.

 

4. Nội dung của Công ty xổ số điện toán phải xây dựng Thể lệ tham gia dự thưởng đối với từng sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán?

Công ty xổ số điện toán, theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 36/2019/TT-BTC, cần xây dựng Thể lệ tham gia dự thưởng đối với từng sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán. Thể lệ này bao gồm các nội dung sau đây:

- Tên sản phẩm: Thể lệ phải xác định rõ tên của sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán đang tham gia dự thưởng.

- Tên công ty phát hành: Thể lệ cần nêu rõ tên của công ty xổ số điện toán phát hành sản phẩm đó.

- Đối tượng tham gia dự thưởng và điều kiện được tham gia: Thể lệ phải quy định rõ đối tượng có thể tham gia dự thưởng và các điều kiện cần thiết để được tham gia, bao gồm tuổi tác, quốc tịch, và các yêu cầu khác.

- Phương thức tham gia dự thưởng: Thể lệ phải mô tả cách thức người chơi có thể tham gia dự thưởng, bao gồm cách mua vé, đăng ký trực tuyến, hoặc các phương thức khác.

- Giá trị cho một (01) lần tham gia dự thưởng: Thể lệ cần ghi rõ giá trị mà người chơi phải chi trả để tham gia một lần dự thưởng.

- Phương thức xác định kết quả trúng thưởng: Thể lệ phải nêu cách thức xác định kết quả trúng thưởng, bao gồm việc quay số, rút thăm, hoặc các phương pháp khác.

- Số lượng giải thưởng, cơ cấu giải thưởng: Thể lệ cần ghi rõ số lượng giải thưởng và cơ cấu của chúng, bao gồm giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba, và các giải khác.

- Phương thức phân phối sản phẩm: Thể lệ phải quy định cách thức phân phối sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán, bao gồm việc bán vé qua các điểm bán lẻ, trực tuyến, hoặc qua hình thức khác.

- Lịch quay số mở thưởng: Thể lệ cần thông báo lịch trình và thời điểm quay số mở thưởng, để người chơi có thể theo dõi và biết kết quả trúng thưởng.

- Điều kiện lĩnh thưởng đối với các vé xổ số tự chọn số điện toán trúng thưởng: Thể lệ phải quy định rõ các điều kiện để người chơi có thể nhận được phần thưởng khi vé của họ trúng giải.

- Trách nhiệm, quyền lợi của người tham gia dự thưởng: Thể lệ cần nêu rõ trách nhiệm và quyền lợi của người chơi khi tham gia dự thưởng, bảo vệ quyền và lợi ích của họ.

- Trách nhiệm, quyền hạn của công ty xổ số điện toán: Thể lệ phải mô tả trách nhiệm và quyền hạn của công ty xổ số điện toán trong việc tổ chức và quản lý hoạt động dự thưởng, đảm bảo tính minh bạch, công bằng và chính xác.

- Những khuyến cáo đối với người tham gia dự thưởng để kiểm soát mức độ tham gia: Thể lệ cần cung cấp những khuyến cáo, hướng dẫn cho người chơi để họ có thể kiểm soát và quản lý mức độ tham gia dự thưởng một cách hợp lý và không gây ảnh hưởng đến tài chính và cuộc sống cá nhân.

Việc xây dựng Thể lệ tham gia dự thưởng cho từng sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán là một yêu cầu quan trọng của công ty xổ số điện toán để đảm bảo hoạt động được tổ chức và điều hành một cách có trật tự và công bằng. Những nội dung quy định trong Thể lệ sẽ tạo ra sự rõ ràng, minh bạch và đồng nhất trong việc tham gia dự thưởng, đồng thời bảo vệ quyền lợi của cả người chơi và công ty xổ số điện toán.

Xem thêm >>> Xổ số tự chọn số điện toán là gì? Đối tượngtham gia dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán

Nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến bài viết hoặc các vấn đề pháp luật, chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ và giải đáp. Với mục đích mang đến sự thoải mái và sự tin tưởng tuyệt đối cho khách hàng, chúng tôi đã thiết lập một tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6162 và địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề pháp lý.