Trước hết môi giới mại dâm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, nó tạo điều kiện cho các tệ nạn hay các loại tội phạm khác phát triển. Chính vì lý do đó pháp luật Việt Nam quy định môi giới mại dâm là một loại tội phạm.

 

1. Môi giới mại dâm là gì?

Mại dâm có thể được hiểu hành hành vi quan hệ tình dục trái pháp luật của một người nào đó nhằm để thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình mà dùng những khoản tiền hay lợi ích vật chất khác với người khác để thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Còn môi giới có thể hiểu là người trung gian giữa hai hoặc nhiều người để thực hiện hợp đồng, giao kết, thiết lập quan hệ giữa các bên các nhau. Người môi giới có thể nhận được thù lao bằng tiền hoặc một lợi ích nào đó hoặc không nhận được lợi ích.

Theo khoản 7, Điều 3 Pháp lệnh phòng chống mại dâm 2003 thì "môi giới mại dâm là hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt của người làm trung gian để các bên thực hiện việc mua dâm, bán dâm."

Cũng theo khoản 1 và 2 Điều 3 Pháp lệnh phòng chống mại dâm 2003 thì

- Bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác.

- Mua dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu.

Từ các phân tích trên có thể hiểu môi giới mại dâm là hành vi cố ý dụ dỗ hoặc dẫn dắt của người làm trung gian để các bên thực hiện việc mua, bán dâm. Hành vi này thường thì bên môi giới sẽ nhận được một lợi ích nào đó.

>> Xem thêm: Phân tích dấu hiệu pháp lý của tội môi giới mại dâm Điều 328 Bộ luật Hình sự năm 2015?

 

2. Các dấu hiệu pháp lý của tội môi giới mại dâm.

- Chủ thể của tội phạm: Chủ thể của tội môi giới mại dâm là cá nhân có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. Theo quy định tại điều 12 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định: "Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật có quy định khác." Nghĩa là chủ thể của tội môi giới mại dâm phải là người từ đủ 16 tuổi trở lên và có năng lực trách nhiệm hình sự thì mới có thể trở thành chủ thể của tội phạm này.

- Mặt chủ quan của tội phạm: bao gồm lỗi, mục đích và động cơ.

Lỗi của tội môi giới mại dâm là lỗi cố ý, tức là người phạm tội biết rõ việc dụ dỗ, dẫn dắt người mua và người bán dâm là hành vi trái pháp luật nhưng vẫn thực hiện hành vi. Tuy mục đích và động cơ không phải là yếu tố bắt buộc khi phân tích cấu thành tội phạm nhưng nó sẽ là căn cứ để định khung hình phạt. Thông thường động cơ của tội môi giới mại dâm là thu lợi ích về vật chất hoặc các lợi ích khác.

- Mặt khách thể của tội phạm: Khách thể của tội phạm là quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ cụ thể khách thể ở đây là xâm phạm trật tự công cộng. Tội môi giới mại dâm là tội phâm xâm phạm trật tự công cộng vi phạm nếp sống văn minh gây hệ lụy xấu cho xã hội, ảnh hưởng thuần phong mỹ tục của dân tộc, lối sống văn minh cũng như ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của người dân.

- Mặt khách quan của tội phạm: Tội môi giới mại dâm có hành vi là dụ dỗ hoặc dẫn dắt người mại dâm. Tức là người nào đó có hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt người khác để thực hiện hành vi mua dâm, bán dâm. Dụ dỗ có thể được hiều là hành vi thuyết phục người bán dâm, mua dâm bằng một lợi ích nào đó (tiền bạc, thỏa mãn nhu cầu cá nhân) để đồng ý thực hiện hành vi mại dâm. Còn dẫn dắt có thế là hành vi tiếp cận, hướng dẫn người mua dâm, người bán dâm thực hiện hành vi mại dâm.

Chế tài xử lý được quy định cụ thể, tội môi giới mại dâm được quy định tại điều 328 Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 như sau:

"1. Người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

b) Có tổ chức;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;

d) Phạm tội 02 lần trở kên;

đ) Đối với 02 người trở lên;

e) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng."

Như vậy, người có hành vi môi giới mại dâm ngoài bị áp dụng hình thức phạt tù còn có thể áp dụng hình phạt bổ sung theo quy định tại Khoản 4 Điều 328 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 là từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

>> Xem thêm: Bình luận Tội môi giới mại dâm

 

3. Tội môi giới mại dâm bị phạt bao nhiêu năm tù theo Luật Hình sự?

Như đã phân tích ở trên thì tội môi giới mại dâm được quy định tại Điều 328 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 có ba khung hình phạt tù như sau:

- Khung hình phạt tù thứ nhất: Phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm đối với hành vi người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm.

-Khung hình phạt tù thứ hai: Phạt tù từ 03 năm đến 07 năm đối với các trường hợp có các dấu hiệu, tình tiết tăng nặng sau đây:

+ Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

+ Phạm tội có tổ chức, (có thể hiểu là hành vi đã được bàn bạc thống nhất để thực hiện với nhau);

+ Có tính chất chuyên nghiệp;

+ Phạm tội từ 02 lần trở lên;

+ Đối với 02 người trở lên;

+ Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

+ Tái phạm nguy hiểm.

- Khung hình phạt tù thứ ba: Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm đối với hai trường hợp sau là đối với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên.

Qua các phân tích trên có thể thấy tội môi giới mại dâm khung hình phạt tù có thể lên tới 15 năm đối với các trường hợp có hành vi vi phạm nghiêm trọng. Ngoài ra người phạm tội còn có thể bị xem xét với hình thức xử phạt bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều này.

Trên đây là bài viết "Tội môi giới mại dâm bị phạt bao nhiêu năm tù theo luật hình sự" của Luật Minh Khuê. Mọi thắc mắc quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp Tổng đài tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến số Hotline 1900.6162 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp giải đáp các thắc mắc. Chúng tôi rất hân hạnh khi nhận được sự hợp tác của quý khách hàng. Xin chân thành cảm ơn!