Luật sư tư vấn về chủ đề "Tội môi giới mại dâm"

Tội môi giới mại dâm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tội môi giới mại dâm.

Hành vi môi giới mại dâm người dưới 18 tuổi bị xử lý ra sao?

Hành vi môi giới mại dâm người dưới 18 tuổi bị xử lý ra sao?
Môi giới mại dâm là hành vi làm trung gian cho hoạt động mua, bán dâm. Người môi giới mại dâm có thể chủ động tạo điều kiện cho người có nhu cầu bán dâm gặp gỡ với người có nhu cầu mua dâm hoặc ngược lại, rồi để hai bên thỏa thuận về giá cả, địa điểm mua bán, thời gian…

An sinh xã hội đối với đối tượng mại dâm

An sinh xã hội đối với đối tượng mại dâm
Từ trước tới nay, an sinh xã hội với đối tượng mại dâm được Nhà nước ta chú trọng, có thể thấy đây là một vấn đề vô cùng quan trọng, nó là một vấn đề không còn mới ở Việt Nam nhưng chưa bao giờ hết nóng.

Mại dâm là gì ? Quy định pháp luật về mại dâm

Mại dâm là gì ? Quy định pháp luật về mại dâm
Mại dâm là hành vi vì tiền hay lợi ích vật chất mà thực hiện hành vi giao cấu với người mua dâm, hoặc trả tiền hay lợi ích vật chất cho người bán dâm để được giao cấu. Bài viết phân tích, làm sáng tỏ khái niệm mại dâm theo quy định pháp luật hiện nay:

Phân tích tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi?

Phân tích tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi?
Cưỡng dâm là gì? Cấu thành tội phạm của hành vi cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi? Hình phạt đối với tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 sẽ được Luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Phạm tội chứa mại dâm sẽ bị xử phạt như thế nào?

Phạm tội chứa mại dâm sẽ bị xử phạt như thế nào?
Pháp luật hình sự quy định cụ thể về hình phạt với các tội danh môi giới mại dâm, chứa chấp hoặc tổ chức mại dâm. Vậy, mức hình phạt cụ thể với các tội danh này được quy định như thế nào ? Luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Phân tích về lý luận và thực tiễn đối với tội vi phạm trật tự xã hội

Phân tích về lý luận và thực tiễn đối với tội vi phạm trật tự xã hội
Trong những năm qua, các quy định của Bộ luật Hình sự (BLHS) Việt Nam về tội chứa mại dâm, môi giới mại dâm đã góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm này. Tuy nhiên, xuất phát từ thực tiễn hiện nay, các quy định đó còn chưa thật cụ thể và đầy đủ. Nhận thức về tội phạm này có nơi, có lúc còn chưa nhất quán. Trong một số trường hợp, các cơ quan bảo vệ pháp luật vẫn còn lúng túng, chưa có quan điểm thống nhất hoặc mắc phải thiếu sót trong việc giải quyết các vụ án về tội c