1. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn

Theo quy định tại Thông tư 39/2010/TT-BTNMT thì quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đã thiết lập các giới hạn tối đa cho tiếng ồn, tuân theo mục đích bảo vệ sức khỏe và chất lượng cuộc sống của cộng đồng. Cụ thể, các ngưỡng tiếng ồn được xác định như sau:

- Giới hạn tiếng ồn tại khu vực đặc biệt: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đã thiết lập các nguyên tắc rõ ràng về giới hạn tiếng ồn tại các khu vực đặc biệt trong xã hội. Các khu vực này bao gồm những vùng quan trọng như cơ sở y tế, thư viện, nhà trẻ, trường học, nhà thờ, đình, chùa và các khu vực có quy định đặc biệt khác. Mục tiêu của việc xác định giới hạn tiếng ồn là để bảo vệ và duy trì một môi trường sống đáng sống, đồng thời đảm bảo sức khỏe và sự yên bình cho cộng đồng. Theo quy chuẩn này, trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối, giới hạn tiếng ồn được xác định là không vượt quá 55 decibel (dBA). Trong khoảng từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau, giới hạn tiếng ồn được giảm xuống còn 45 dBA. Sự nghiêm ngặt của các giới hạn này nhấn mạnh sự quan trọng của việc duy trì môi trường yên tĩnh và thích hợp trong những khu vực có vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

- Giới hạn tiếng ồn tại khu vực thông thường: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường cũng đã đề ra các hướng dẫn chi tiết về giới hạn tiếng ồn tại các khu vực thông thường, nơi có sự hiện diện của nhiều người dân và hoạt động thường ngày diễn ra. Các khu vực này bao gồm khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ và các cơ quan hành chính. Theo quy chuẩn này, trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối, giới hạn tiếng ồn được xác định là không vượt quá 70 decibel (dBA). Trong khoảng từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau, giới hạn tiếng ồn được giảm xuống còn 55 dBA. Điều này nhấn mạnh mục tiêu của việc duy trì một môi trường sống dễ chịu và lành mạnh cho cư dân trong các khu vực thường xuyên tiếp xúc với đô thị và cuộc sống đô thị đa dạng.

Những hạn chế này được thiết lập để đảm bảo môi trường sống lành mạnh và yên tĩnh cho cư dân, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe của cộng đồng. Việc tuân thủ quy chuẩn này là một phần quan trọng trong việc xây dựng một môi trường sống bền vững và thịnh vượng.

2. Mức phạt vi phạm hành chính về tiếng ồn

Theo quy định tại Nghị định 45/2022/NĐ-CP thì xử lý vi phạm về tiếng ồn theo quy chuẩn kỹ thuật. Trong việc đảm bảo tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn, chúng ta cần xem xét các mức phạt và biện pháp xử lý vi phạm. Dưới đây là danh sách các mức phạt và biện pháp bổ sung tương ứng với các mức vượt quy chuẩn:

- Mức phạt cảnh cáo cho vi phạm tiếng ồn dưới 02 dBA: Trong trường hợp vi phạm quy chuẩn tiếng ồn với mức độ nhẹ, khi tiếng ồn không vượt quá 02 decibel (dBA) so với quy chuẩn, người vi phạm sẽ nhận một cảnh cáo. Cảnh cáo này nhằm cung cấp thông tin về sự vi phạm và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy chuẩn tiếng ồn.

- Mức phạt từ 02 dBA đến dưới 05 dBA: Đối với các trường hợp vi phạm tiếng ồn từ 02 dBA đến dưới 05 dBA, mức phạt được xác định dựa trên mức độ vi phạm. Người vi phạm sẽ phải chịu mức phạt tài chính từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì môi trường yên tĩnh và yên bình trong cộng đồng.

- Mức phạt từ 05 dBA đến dưới 10 dBA: Việc vi phạm tiếng ồn trong khoảng từ 05 dBA đến dưới 10 dBA sẽ bị xử lý một cách nghiêm khắc hơn. Mức phạt tài chính trong trường hợp này là từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Cùng với việc đánh thuế tài chính, việc xem xét đình chỉ hoạt động của cơ sở gây ô nhiễm tiếng ồn trong khoảng thời gian từ 03 tháng đến 06 tháng cũng là một biện pháp để đảm bảo tuân thủ quy chuẩn.

- Mức phạt từ 10 dBA đến dưới 15 dBA và đình chỉ hoạt động: Các trường hợp vi phạm tiếng ồn trong khoảng từ 10 dBA đến dưới 15 dBA sẽ chịu mức phạt tài chính từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng. Đồng thời, cơ sở gây ô nhiễm tiếng ồn có thể bị đình chỉ hoạt động trong khoảng thời gian từ 03 tháng đến 06 tháng. Điều này nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vi phạm tiếng ồn trong khoảng này.

- Mức phạt từ 15 dBA đến dưới 20 dBA và đình chỉ hoạt động: Việc vi phạm tiếng ồn trong khoảng từ 15 dBA đến dưới 20 dBA sẽ chịu mức phạt tài chính từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng. Đồng thời, cơ sở gây ô nhiễm tiếng ồn có thể bị đình chỉ hoạt động trong khoảng thời gian từ 03 tháng đến 06 tháng. Điều này làm nổi bật tầm quan trọng của việc duy trì môi trường sống yên tĩnh và an lành trong cộng đồng và hậu quả của việc vi phạm tiếng ồn ở mức độ này.

- Mức phạt từ 20 dBA đến dưới 25 dBA và đình chỉ hoạt động: Các trường hợp vi phạm tiếng ồn trong khoảng từ 20 dBA đến dưới 25 dBA sẽ phải đối mặt với mức phạt tài chính từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng. Ngoài việc đánh thuế tài chính, cơ sở gây ô nhiễm tiếng ồn có thể bị đình chỉ hoạt động trong khoảng thời gian kéo dài từ 03 tháng đến 06 tháng. Điều này nhấn mạnh sự nghiêm trọng của vi phạm tiếng ồn tại các mức độ cao hơn và cam kết đối với việc đảm bảo môi trường yên tĩnh.

- Mức phạt từ 25 dBA đến dưới 30 dBA và đình chỉ hoạt động: Người vi phạm tiếng ồn trong khoảng từ 25 dBA đến dưới 30 dBA sẽ chịu mức phạt tài chính từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. Đồng thời, cơ sở gây ô nhiễm tiếng ồn có thể bị đình chỉ hoạt động trong khoảng thời gian từ 03 tháng đến 06 tháng. Việc này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì môi trường yên tĩnh và sự bình yên trong cộng đồng, cũng như hậu quả nghiêm trọng của vi phạm tiếng ồn.

- Mức phạt từ 30 dBA đến dưới 35 dBA và đình chỉ hoạt động: Các trường hợp vi phạm tiếng ồn trong khoảng từ 30 dBA đến dưới 35 dBA sẽ phải trả mức phạt tài chính từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng. Đồng thời, cơ sở gây ô nhiễm tiếng ồn có thể bị đình chỉ hoạt động trong khoảng thời gian từ 03 tháng đến 06 tháng. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì môi trường sống bình yên và sự yên bình trong cộng đồng, và hậu quả của việc vi phạm tiếng ồn ở mức độ này.

- Mức phạt từ 35 dBA đến dưới 40 dBA và đình chỉ hoạt động: Việc vi phạm tiếng ồn trong khoảng từ 35 dBA đến dưới 40 dBA sẽ bị xử lý nghiêm khắc hơn với mức phạt tài chính từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng. Cùng với mức phạt này, cơ sở gây ô nhiễm tiếng ồn có thể bị đình chỉ hoạt động trong khoảng thời gian từ 06 tháng đến 12 tháng. Điều này nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vi phạm tiếng ồn ở mức độ cao hơn và cam kết đối với việc đảm bảo môi trường sống yên bình.

- Mức phạt từ 40 dBA trở lên và đình chỉ hoạt động: Người vi phạm tiếng ồn từ 40 dBA trở lên sẽ phải trả mức phạt tài chính từ 140.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng. Đồng thời, cơ sở gây ô nhiễm tiếng ồn có thể bị đình chỉ hoạt động trong khoảng thời gian từ 06 tháng đến 12 tháng. Mức phạt này áp dụng cho những vi phạm tiếng ồn nghiêm trọng và tạo ra hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường sống và sức khỏe của cộng đồng.

Những biện pháp này nhằm đảm bảo sự tuân thủ và thúc đẩy môi trường sống yên bình và lành mạnh trong cộng đồng, đồng thời đảm bảo rằng việc tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn là một phần quan trọng trong xây dựng môi trường sống bền vững và thịnh vượng.

3. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả

Để đảm bảo khắc phục hiệu quả vi phạm liên quan đến tiếng ồn, chúng ta cần thực hiện các biện pháp sau đây:

- Buộc thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: Khi xác định vi phạm tiếng ồn, quyết định xử phạt sẽ xác định thời hạn cụ thể mà người vi phạm phải thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn. Thời hạn này được quy định bởi cơ quan có thẩm quyền và đưa vào quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Mục tiêu của biện pháp này là đảm bảo rằng người vi phạm sẽ thực hiện các cải thiện cụ thể để tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn và giảm bất lợi đối với cộng đồng.

- Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định và kiểm định: Trong trường hợp vi phạm về tiếng ồn gây ô nhiễm môi trường, người vi phạm sẽ phải chi trả các khoản phí liên quan đến giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường. Các chi phí này sẽ phải được thanh toán theo định mức và đơn giá hiện hành. Mục tiêu của biện pháp này là đảm bảo rằng người vi phạm chịu trách nhiệm hoàn toàn về các thủ tục đánh giá và xác minh việc tuân thủ quy chuẩn về tiếng ồn, cũng như đảm bảo tính công bằng đối với cộng đồng.

Lưu ý rằng mức phạt tiền áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện được quy định bởi Điều 6 của Nghị định 45/2022/NĐ-CP. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền sẽ gấp đôi so với mức áp dụng cho cá nhân. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn cả đối với cá nhân và tổ chức, đồng thời cũng thúc đẩy trách nhiệm của các tổ chức trong việc đảm bảo môi trường sống yên bình cho cộng đồng

Ngoài ra, có thể tham khảo: Vi phạm ô nhiễm tiếng ồn của quán karaoke bị xử phạt như thế nào. Còn vướng mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.