1. Trách nhiệm bồi thường khi gây tai nạn giao thông ?

Luật sư tư vấn pháp luật giao thông công ty luật Minh Khuê

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn như sau:

Tai nạn giao thông mỗi năm cướp đi sinh mạng của gần 10.000 người và gấp nhiều lần con số đó số người bị thương. Có nhiều nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông cả về khách quan và chủ quan, căn cứ vào những nguyên nhân này mà cơ quan có thẩm quyền sẽ xác định được nguyên nhân gây ta nạn và lỗi do đâu để có những biện pháp xử lý về hình sự và dân sự. Cụ thể :

Nếu chủ thể gây tai nạn giao thông có lỗi khi tham gia giao thông đường bộ ( ví dụ như không tuân thủ các nguyên tắc an toàn giao thông) gây ra hậu quả nghiêm trọng như gây thiệt hại lớn về tài sản, sức khỏe, tính mạng của người bị hại thì có thể chủ thể gây tai nạn sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 260Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 như sau :

"Điều 260. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ266

1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Không có giấy phép lái xe theo quy định;

b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác;

c) Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

đ) Làm chết 02 người;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%:

g) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm."

Cụ thể như thế nào được coi là hậu quả nghiêm trọng, quý khách hàng có thể tham khảo quy định tại Nghị quyết số 02/HĐTP năm 2003 như sau:

"MỤC I. VỀ MỘT SỐ TÌNH TIẾT LÀ YẾU TỐ ĐỊNH TỘI HOẶC ĐỊNH KHUNG HÌNH PHẠT

...
Điểm 4. Về các tình tiết "gây thiệt hại nghiêm trọng”, "gây hậu quả rất nghiêm trọng”, "gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng" quy định tại Điều 202 Bộ luật Hình sự

4.1. Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ nếu chỉ căn cứ vào thiệt hại xảy ra, thì gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 202 Bộ luật Hình sự:

a. Làm chết một người;

b. Gây tổn hại cho sức khoẻ của một đến hai người với tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 31% trở lên;

c. Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người với tỷ lệ thương tật của mỗi người dưới 31%, nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả những người này từ 41% đến 100%;

d. Gây tổn hại cho sức khoẻ của một người với tỷ lệ thương tật từ 21% đến 30% và còn gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ ba mươi triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng;

đ. Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người, với tỷ lệ thương tật của mỗi người dưới 21%, nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả những người này từ 30% đến 40% và còn gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ ba mươi triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng;

e. Gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng.

4.2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây là "gây hậu quả rất nghiêm trọng" và phải chịu trách nhiệm hình sự theo điểm đ khoản 2 Điều 202 Bộ luật Hình sự:

a. Làm chết hai người;

b. Làm chết một người và còn gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp được hướng dẫn tại các điểm b, c, d, đ và e tiểu mục 4.1 mục 4 này;

c. Gây tổn hại cho sức khoẻ của ba đến bốn người với tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 31% trở lên;

d. Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người với tổng tỷ lệ thương tật của tất cả những người này từ 101% đến 200%;

đ. Gây tổn hại cho sức khoẻ của một đến hai người với tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 31% trở lên và còn gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp được hướng dẫn tại các điểm c, d, đ và e tiểu mục 4.1 mục 4 này;

e. Gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng đến dưới một tỷ năm trăm triệu đồng.

4.3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây là "gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng" và phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 3 Điều 202 Bộ luật Hình sự:

a. Làm chết ba người trở lên;

b. Làm chết hai người và còn gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp được hướng dẫn tại các điểm b, c, d, đ và e tiểu mục 4.1 mục 4 này;

c. Làm chết một người và còn gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp được hướng dẫn tại các điểm c, d, đ và e tiểu mục 4.2 mục 4 này;

d. Gây tổn hại cho sức khoẻ của năm người trở lên với tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 31% trở lên;

đ. Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người với tổng tỷ lệ thương tật của những người này trên 200%;

e. Gây tổn hại cho sức khoẻ của ba hoặc bốn người với tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 31% trở lên và còn gây thiệt hại về tài sản được hướng dẫn tại điểm e tiểu mục 4.2 mục 4 này;

g. Gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ một tỷ năm trăm triệu đồng trở lên."

Cùng với việc có thể phải chịu trách nhiệm hình sự, người có lỗi trong việc gây ra thiệt hại cho người khác cũng phải bồi thường về vật chất cho người bị tai nạn theo quy định tại Bộ luật dân sự năm 2015.

Xin cho tôi hỏi ô tô của tôi đang đi tốc độ là 30km/h có xe máy bất ngờ lao ra từ ngõ lao vào đầu ô tô của tôi và bị ngã xuống đường chết xin hỏi trách nhiệm của tôi là sẽ bị như thế nào?

=>> Với trường hợp của bạn, nếu bạn đi đúng phần đường dành cho ô tô, tuân thủ đúng luật an toàn giao thông về tốc độ cũng như việc quan sát đường khi tham gia giao thông mà không may lại có người đi xe máy đâm vào đầu xe oto của bạn thì bạn sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự và nếu lỗi hoàn toàn do phía người bị thiệt hại gây ra thì bạn không có nghĩa vụ phải bồi thường cho người này .

Thưa văn phòng luật Minh Khuê , anh trai tôi lái xe tải đi trên đường thì có 1 cháu bé nhà hàng xóm chạy ra đu bám vào xe của anh tôi, do xe đang chạy và cháu bé đu bám vào bất ngờ nên anh tôi không xử lý kịp dẫn đến việc cháu bé bị thương , Luật sư cho tôi hỏi , anh tôi có phải chịu trách nhiệm về vấn đề này không?

=>> Trong trường hợp này, xét về mặt pháp luật, anh bạn không phải chịu trách nhiệm hình sự cũng như trách nhiệm bồi thường bởi anh bạn không có lỗi khi tham gia giao thông. Tuy vậy, xét về mặt tình cảm giữa những người cùng sống trong thôn, xóm với nhau thì gia đình bạn nên thăm hỏi, động viên về tinh thần cho gia đình cháu bé.

Em chào anh (chị). Anh ( chị ) cho em hỏi: Trên đường đi làm về, em đang trên phần đường dành cho mình nhưng khi đến 1 ngã 4 (phụ) lối tắt của hai bên làng. Lúc đó là chập choạng tối (17h 38) em đi cũng chậm (dưới 40km) khi đến ngã 4 thì bất ngờ có xe đạp họ sang đường quá bất ngờ mặc cho em bật còi xe và do khoảng cách quá gần em không thê tránh kịp em xô vào xe đạp. Anh chị có tư vấn giúp em, đi xe như vậy là em sai hay em đi không đúng phần đường dành cho mình ?
Cho em hỏi xe em đậu trong lề, 1 người xỉn rượu ở sau tông tới làm xe em đâm ra ngoài vậy cho em hỏi ai sai ai đúng vậy ?

=> Với tình huống của bạn, bạn không có lỗi trong việc gây ra tai nạn giao thông theo quy định đã nêu trên nên bạn không có nghĩa vụ phải bồi thường.

Cháu năm nay 15 tuổi trên đường đi học về cháu đội mũ đầy đủ, trên đường cháu gặp 1 bà cụ cách khoảng 2m cháu có bấm còi và phanh nhưng bà cụ cứ đi tiếp và va chạm với xe cháu. Xin hỏi bác bây giờ cháu sẽ như thế nào ạ ?

=>Với trường hợp của bạn, bạn 15 tuổi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông như xe đạp điện, xe máy điện hoặc các loại xe gắn máy khi tham gia giao thông theo Điều 60 Luật giao thông đường bộ, tuy nhiên với lỗi này bạn chỉ bị xử lý vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện. Còn việc bạn và bà cụ có va chạm với nhau và có thiệt hại thì sẽ phụ thuộc vào việc cơ quan điều tra xác định lỗi là do bên nào. Nếu lỗi thuộc về bên bạn thì gia đình bạn sẽ phải bồi thường cho bà cụ các khoản theo quy định nêu trên, nếu lỗi không phải do bạn thì bạn không cần phải có trách nhiệm bồi thường .

>> Xem thêm: Tư vấn về mức bồi thường tai nạn giao thông gây chết người?

>> Xem thêm:  Mức phạt lỗi lấn tuyến (đi sai làn đường) là bao nhiêu tiền ? Xử lý tai nạn giao thông

2. Xác định mức bồi thường thiệt hại sau tai nạn giao thông ?

Xin chào luật sư. Trước hết tôi xin trình bày sự việc như sau: chồng tôi trong lúc đang điều khiển xe tải ben chở hàng thì va chạm với một người điều khiển xe máy tại khúc cua và đang lên dốc, trên xe có chở một bé trai 3 tuổi và bình nước 20 lít, sau va chạm thì bé trai tử vong tại chỗ, mẹ bé bị thương. Ngay sau đó chồng tôi đã đưa chị ấy đi cấp cứu, hiện nay đang nằm viện để điều trị 1 cánh tay bị gãy. Gia đình tôi đã phụ giúp về người và tiền bạc lo tang lễ đồng thời chịu mọi chi phí điều trị cho nạn nhân và luôn có người qua lại thăm nom chăm sóc. Ngày hôm sau vụ tai nạn, chồng tôi đã ra cơ quan công an để trình báo, hiện tại đang bị tam giữ cả người và xe. Xin luật sư cho tôi hỏi một số vấn đề sau:
1. Thời gian tạm giữ người là bao lâu. (cho đến hiện tại là chồng tôi đã bị tạm giữ 7 ngày)
2. Các khoản bồi thường gồm những gì và mức tiền bồi thường là bao nhiêu nếu chồng tôi vi phạm bao gồm: lấn làn, quá tốc độ, quá tải.
3. Đối với xe, bị tạm giữ trong bao lâu và sẽ bị xử lý như thế nào ?
Cảm ơn!
- Trần Thị Xuyến

>> Xem thêm:  Vật nuôi gây tai nạn giao thông thì chủ có phải bồi thường không ?

>> Xem thêm: /thoi-gian-tam-giu-xe-tai-nan-.aspx

3. Tư vấn về tai nạn giao thông và bồi thường thiệt hại khi người đi từ đường chính tông vuông góc vào xe ?

Chào luật sư, Xin luật sư tư vấn giúp. Ngày 13. 2. 2018 vừa qua, chồng tôi khi tham gia giao thông từ đường nhánh, cắt qua đường quốc lộ để về quê thì bị một người đi từ đường chính tông vuông góc vào bên phải chồng tôi. Sau khi tai nạn xảy ra, chồng tôi và người kia được những người xung quanh đưa đến bệnh viện huyện cấp cứu, sau đó được chuyển lên bệnh viện tỉnh. Ở đó, các bác sĩ tiến hành chụp cắt lớp, chụp x quang, kết quả chồng tôi bị gãy xương chày chân phải làm hai đoạn và gãy một xương nhánh, trán bị rách, bàn chân phải bị thương nặng, vết thương rách khá lớn. Xe máy của chồng tôi hỏng hết phần yếm bên phải và phần đầu xe. Sau 10 ngày nằm viện, chờ ổn định và giảm phù nề, bác sĩ tiến hành mổ đóng đinh nội tủy cho chồng tôi. Ngày 7. 3. 2018, chồng tôi được ra viện.
Trong thời gian 22 ngày đến nay, phía công an chưa một lần sang lấy lời khai của chông tôi để thụ lí vụ án. Ngày 6. 3. 2018, phía công an có gọi gia đình tôi lên để trao đổi, họ tuyên bố chồng tôi đi sai đường và vẽ, vạch sơ đồ trên nền đất rồi lí giải: đường nhánh phải ưu tiên cho đường chính. Rồi họ nói đoạn đường đó không có biển báo tốc độ nên người đi có quyền đi tốc độ 60->70km/h. Trong khi đoạn đường nhánh cắt ngang đường quốc lộ đó có biển dừng quan sát, và là đường gần khu dân cư, (chồng tôi đã quan sát và giữ đúng khoảng cách an toàn để sang đường). Bên công an cũng có đề nghị hai bên gia đình hòa giải và điện cho phía bên kia xuống nhà tôi để trao đổi (bên kia bị gãy xương đòn vai phải, xuất viện trước chồng tôi 1 tuần), nhưng họ gọi điện thoại cho tôi nói không xuống nhà chỉ trao đổi qua điện thoại, và nói “hòa cả làng”, nhưng nhà tôi không đồng ý kiểu nói chuyện qua điện thoại như thế. Vậy tôi muốn nhờ luật sư tư vấn giúp, gia đình chúng tôi cần phải làm gì lúc này. Phía công an làm việc như vậy đã thỏa đáng chưa ?
Rất mong sớm nhận được hồi âm của luật sư. Gia đình xin trân trọng cảm ơn.
- Cao Tuyết Dung

Luật sư Lê Minh Trường trả lời VOV2 về hành vi bỏ chạy khi gây tai nạn giao thông

>> Xem thêm:  Mẫu giấy phiếu xác nhân thương tích do tai nạn giao thông mới 2020

4. Tư vấn đề đền bù, khiếu kiện sau tai nạn giao thông ?

Luật Minh Khuê tư vấn các quy định của pháp luật giao thông đường bộ và giải đáp nội dung câu hỏi Tư vấn đề đền bù, khiếu kiện sau tai nạn giao thông ?

Tư vấn đề đền bù, khiếu kiện sau tai nạn giao thông ?

Luật sư tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của chúng tôi, chúng tôi xin giải đáp thắc của bạn như sau:

"Điều 260. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ (Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017)

1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Không có giấy phép lái xe theo quy định;

b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác;

c) Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

đ) Làm chết 02 người;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%:

g) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm."

- Trong trường hợp khi xảy ra tai nạn thì người gây tai nạn phải bồi thường cho người bị hại theo quy định tại Điều 590 Bộ luật dân sự 2015 trong trường hợp sức khỏe bị xâm phạm như sau:

"Điều 590. Thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm

1. Thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khoẻ của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định."

- Về trách nhiệm bồi thường dân sự: theo quy định tại Điều 584 Bộ luật dân sự năm 2015 thì người nào có lỗi dẫn đến gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, tài sản của người khác thì phải bồi thường.

Mức bồi thường trong trường hợp này, theo quy định tại
Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng bao gồm:

-Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại bao gồm: Tiền thuê phương tiện đưa người bị thiệt hại đi cấp cứu tại cơ sở y tế; tiền thuốc và tiền mua các thiết bị y tế, chi phí chiếu, chụp X-quang, chụp cắt lớp, siêu âm, xét nghiệm, mổ, truyền máu, vật lý trị liệu... theo chỉ định của bác sỹ; tiền viện phí; tiền mua thuốc bổ, tiếp đạm, tiền bồi dưỡng phục hồi sức khỏe cho người bị thiệt hại theo chỉ định của bác sỹ; các chi phí thực tế, cần thiết khác cho người bị thiệt hại (nếu có) và các chi phí cho việc lắp chân giả, tay giả, mắt giả, mua xe lăn, xe đẩy, nạng chống và khắc phục thẩm mỹ… để hỗ trợ hoặc thay thế một phần chức năng của cơ thể bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại (nếu có).

-Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại. Nếu trước khi sức khỏe bị xâm phạm người bị thiệt hại có thu nhập thực tế, nhưng do sức khỏe bị xâm phạm họ phải đi điều trị và do đó khoản thu nhập thực tế của họ bị mất hoặc bị giảm sút, thì họ được bồi thường khoản thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút đó.

-Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị.

-Trong trường hợp sau khi điều trị, người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần có người thường xuyên chăm sóc (người bị thiệt hại không còn khả năng lao động do bị liệt cột sống, mù hai mắt, liệt hai chi, bị tâm thần nặng và các trường hợp khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định bị suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên) thì phải bồi thường chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại

-Khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm. Mức bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị thiệt hại trước hết do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được, thì mức bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị thiệt hại phải căn cứ vào mức độ tổn thất về tinh thần, nhưng tối đa không quá 30 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm giải quyết bồi thường.

Hơn nữa, Khoản 4.1 Điều 4 Phần 1 Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐTP qui định cụ thể như sau:

"4. Về các tình tiết "gây thiệt hại nghiêm trọng", "gây hậu quả rất nghiêm trọng", "gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng" quy định tại Điều 202 Bộ luật Hình sự

4.1. Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ nếu chỉ căn cứ vào thiệt hại xảy ra, thì gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 202 Bộ luật Hình sự:

a. Làm chết một người;

b. Gây tổn hại cho sức khoẻ của một đến hai người với tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 31% trở lên;

c. Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người với tỷ lệ thương tật của mỗi người dưới 31%, nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả những người này từ 41% đến 100%;

d. Gây tổn hại cho sức khoẻ của một người với tỷ lệ thương tật từ 21% đến 30% và còn gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ ba mươi triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng;

đ. Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người, với tỷ lệ thương tật của mỗi người dưới 21%, nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả những người này từ 30% đến 40% và còn gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ ba mươi triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng;

e. Gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng."

>> Xem thêm: Tư vấn về mức bồi thường tai nạn giao thông gây chết người?

>> Xem thêm:  Xe đậu làn đường vô tình gây tai nạn giao thông có phải bồi thường không ?

5. Mức bồi thường khi gây tai nạn giao thông ?

Luật Minh Khuê giải đáp thắc mắc về mức bồi thường khi gây tai nạn giao thông và những vấn đề liên quan

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 quy định:

"Điều 260. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ266

1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Không có giấy phép lái xe theo quy định;

b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác;

c) Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

đ) Làm chết 02 người;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%:

g) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm."

Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

"Điều 590. Thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm

1. Thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khoẻ của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định."

Thưa luật sư, Cha tôi đi xe đạp bị một thanh niên uống rượu đâm vào, kể từ ngày 15/10/2018 âm lịch đến nay cha tôi vẫn chưa tính. Kể từ ngày đó đến nay cha tôi phải nằm điều trị tại bệnh viện tỉnh, theo kết luận của bác sĩ cha tôi bị chấn thương sọ não, 1/2 số não được cắt mổ và 1 phần ổ bụng. Người gây tai nạn là 1 quân nhân chuyên nghiệp. Giờ tôi phải làm sao?

=> Bạn có thể làm đơn trình báo yêu cầu cơ quan công an điều tra hoặc làm đơn khởi kiện gửi lên Tòa án vì người kia có hành vi điều khiển xe trong khi say rượu gây tai nạn mà không có trách nhiệm bồi thường.

Hồ sơ khởi kiện gồm:

- Đơn khởi kiện (Mẫu đơn)

- Các giấy tờ liên quan đến vụ kiện ( giấy tờ sở hữu nhà, đất, hợp đồng liên quan…)

- Đối với cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu (bản sao có công chứng).

- Đối với pháp nhân: Giấy tờ về tư cách pháp lý của người khởi kiện, của các đương sự và người có liên quan khác như: giấy phép, quyết định thành lập doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; điều lệ hoạt động, quyết định bổ nhiệm hoặc ủy quyền đại diện doanh nghiệp (bản sao có công chứng).

- Bản kê các giấy tờ nộp kèm theo đơn kiện (ghi rõ số bản chính, bản sao).

Lưu ý: Các giấy tờ nêu trên là văn bản, giấy tờ tiếng nước ngoài đều phải được dịch sang tiếng Việt Nam. Do cơ quan, tổ chức có chức năng dịch thuật, kèm theo bản gốc.

Dù người đó là quân nhân chuyên nghiệp thì cũng phải chịu trách nhiệm hình sự như bình thường, không phân biệt chức danh.

Thưa luật sư, tôi có em vừa bị tai nan giao thông tử vong do vết thương quá nặng. Trong vụ tai nạn em tôi quẹt vao đuôi xe của người điều khiển xe phía trước chưa đủ tuổi tham gia giao thông. Giờ đang đợi công an xử lí. Vậy trong trường hợp mà em tôi sai thì bên kia có phải đền bù gì cho gia đinh chúng tôi không ạ. Em tôi đủ tuổi tham gia giao thông và có giấy tờ đầy đủ.

=> Trường hợp em bạn sai thì phải xác định lỗi sai của 2 bên ở mức độ nào. Nếu em bạn sai hoàn toàn thì bên kia không có nghĩa vụ bồi thường cho gia đình bạn. Nếu em bạn sai 1 phần thì phụ thuộc vào mức độ lỗi của bên kia để yêu cầu bồi thường.

1/8 em có điều khiển xe, trên đường em thấy có 1 bà già đi giữa đường, khi gần tới bà em có bóp còi xin đường, khi xe đi đến gần bà đi sát vào em không thắng kịp nên xảy ra tai nạn. Vậy em đúng hay sai?`

=> Trường hợp này bạn phải xác định khoảng cách và khoảng thời gian từ lúc bạn sử dụng tín hiệu xin đường cho đến khi xảy ra vụ tai nạn là như thế nào. Nếu đủ thời gian để bạn có thể tránh bà ấy mà bạn vẫn đâm vào thì bạn có lỗi.

Thưa luật sư, Ba tôi là ông T đang lưu thông trên đường và vào trời mưa, trong lúc bố tôi đi về phía tay phải vô sát lề thì có 1 cô gái đi song song, trong lúc đang mặc áo mưa thì cô ta vướng áo mưa vào kiện của ba tôi nên té. Sau đó vì không biết mình gây tai nạn nên ba tôi tiếp tục lưu thông, người dân yêu cầu dừng xe và ông quay lại thì có người gọi công an đến giải quyết. Xe của ba tôi được giam vào còn cô gái được đưa vào bệnh viện. Gia đình tôi đã đến thăm và hỗ trợ cô gái, gia đình đã nhận lỗi. Sau vài ngày người anh trai của cô gái đến nói chuyện với gia đình tôi đòi trả tiền viện phí rồi kể bác sĩ yêu cầu điều trị nhiều tháng, tổng số tiền là gần 40 triệu đồng. Giờ chúng tôi phải làm sao khi ba tôi không có lỗi mà phải bồi thường vậy.

Trường hợp này phải chờ kết luận từ phía cơ quan công an và cơ quan điều tra xem ba bạn có lỗi hay không. Việc ba bạn đi sát vào lề đường có tín hiệu hay có đúng làn không, việc cô gái dừng xe ở đó để mặc áo mưa là đúng chỗ dừng xe hay không được phép dừng xe. Nếu ba bạn đi đúng quy định pháp luật thì ba bạn không có nghãi vụ bồi thường.

>> Xem thêm: Tư vấn xử lý việc vô tình gây tai nạn giao thông chết người?

>> Xem thêm:  Gây tai nạn giao thông liên hoàn sẽ bị xử phạt như thế nào ?

6. Tội gây thương tích, gây tai nạn giao thông và những vấn đề pháp lý liên quan ?

Chào bạn! cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Trả lời:

Chào bạn! cám ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thưa luật sư, Em điều khiển xe ô tô do có uống một ít rượu, đi buổi trưa nên buồn ngủ và bị mất lái nên đã gây ra tai nạn giao thông. *Nồng độ cồn sau khi gây tai nạn là 0,417miligam/1lít khí thở*. Hậu quả có va quệt một chị lao công, chị ấy đi viện Việt Đức nằm điều trị 10 ngày rồi ra viện. Do thương tích bị rạn xương chậu phần xương sụn, phần đầu cũng bị rạn xương sọ (rạn nhẹ) nên không phải mổ. Chân tay không bị gẫy, đến giờ chị ấy đã đi lại được. Trong quá trình nằm điều trị gia đình em đã hỗ trợ kinh phí là 35 triệu đồng. Người nhà em xuống chăm sóc 1 tuần. Bây giờ gia đình chị ấy đòi bồi thường là 80 triệu, do gia đình em hoàn cảnh khó khăn chỉ thu xếp được 60 triệu thôi. Nhưng họ không nghe cứ đòi đủ 80 triệu. Em không biết xử lý thế nào, mong các luật sư cho em một lời khuyên và hướng xử lý phù hợp nhất ạ. Trường hợp em nếu ra tòa thì em có bị sao không ạ? Em có bị kết án gì không? Em xin chân thành cảm ơn.

=> Bạn cần giữ các hóa đơn chứng từ đã thanh toán các chi phí hợp lý cho bên bị tai nạn hoặc đơn cam kết không nhận bồi thường của bên bị tai nạn để bảo vệ quyền lợi của mình hoặc nộp các giấy tờ đó cho bên cơ quan có thâm quyền giải quyết. Bạn cần thanh toán các khoản viện phí, và tiền thu nhập bị giảm sút, khoản tiền bù đăp về tinh thần và sức khỏe của nạn nhân. Ngoài ra bạn còn phải bồi thường thiệt hại khi không thể làm việc trong thời gian làm việc. Ban cần phải có chứng nhận tỷ lệ thương tật để xem xét khung bồi thường. Bạn điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

Em có một lần đi chơi bị tai nạn giao thông và có uống ít rượu trong người nhưng bên bị tai nạn không bị gì, em có đưa cho gia đình bên bị nạn 4 triệu, nhưng người ta đòi em 20 triệu mà em không đền em có bị gì không ạ ?

=> Trong trường hợp của bạn, nếu bạn chứng minh được người bị nạn không bị tổn thương nghiêm trọng (hoặc không bị tổn thương) và nồng độ cồn không vượt quá mức quy định, tình huống gây tai nạn có phải do lỗi của mình hay không.như bạn miêu tả là "không bị gì" thì mình không phải bồi thường, nếu có là khoản tiền bù đắp về mặt tinh thần. Nếu người bị nạn bị thương tổn về mặt sức khỏe thì nên có căn cứ chứng minh tỷ lệ là thương tật bao nhiêu (%) thì mới có thể xem xét được bạn sẽ phải bồi thường bao nhiêu theo quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Mọi vướng mắc xin vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật Hình sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Công ty có phải bồi thường tai nạn giao thông do người lao động gây ra không ?