Hiện nay công đang làm hồ sơ đáo hạn khoản vay và chủ tịch Hội đồng quản trị yêu cầu tôi ký vào biên bản vay. Tôi xin hỏi với số tiền đã vay 500 triệu, tôi đã ký vào biên bản họp Hội đồng cổ đông đồng ý khoản vay này thì tôi phải chịu trách nhiệm như thế nào về khoản vay này? Xin quý luật sư tư vấn giúp trường hợp của tôi. Chân thành cảm ơn quý luật sư! Trân trọng!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

  Trách nhiệm của cổ đông khi vay?

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn,cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2014 

2. Nội dung trả lời: 

Theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 157 Luật doanh nghiệp 2014 thì trách nhiệm của giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty như sau:

>> Xem thêm:  Quy định mới về lãi suất trong Bộ luật dân sự hiện hành

 

3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;

b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

e) Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

g) Tuyển dụng lao động;

h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

>> Xem thêm:  Đất chuyên dùng ? Đất chuyên dùng có được cầm cố, thế chấp hay không ?

i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị.

4. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.

Điểm c khoản 1 Điều 110 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: 

"c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;"

Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014 cũng quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

"1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật."

Khoản vay này được coi là nghĩa vụ của công ty bạn, về nguyên tắc, bạn là người đại diện theo pháp luật của công ty, bạn sẽ là người đại diện cho công ty thực hiện các giao dịch của công ty, kể cả việc vay ngân hàng. Việc vay ngân hàng phải do người đại diện theo pháp luật của công ty đứng ra giao dịch. Tuy nhiên, việc chịu trách nhiệm về khoản vay đó không hoàn toàn thuộc về một mình bạn mà được chia ra cho các cổ đông tùy thuộc vào tỷ lệ vốn góp của các cổ đông. Nếu bạn cũng là cổ đông của công ty thì cũng sẽ phải chịu nghĩa vụ này theo tỷ lệ vốn góp của bạn. Đồng thời, 2 cổ đông còn lại cũng phải chịu trách nhiệm về nghĩa vụ đó. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ emailTư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email hoặc tổng đài tư vấn trực tuyến 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng!

>> Xem thêm:  Rủi ro khi nhờ người đứng tên vay trả góp mua nhà và đứng tên nhà hộ là gì ?

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp

>> Xem thêm:  Vay tiền trả góp bị quá hạn thanh toán thì phải chịu trách nhiệm gì ?