Bạn tôi trong ca làm của cô ấy đã xảy ra vụ việc mất trộm chiếc laptop của người chủ quán, họ yêu cầu bạn tôi phải chịu một nửa trách nhiệm và phải bồi thường 1/2 giá trị tài sản bị mất với lý do họ đã giao bạn tôi trông coi quán khi mất đồ thì bạn tôi phải chịu trách nhiệm. Trong khi đó, bạn tôi chỉ làm nhân viên phục vụ, bưng bê, và giữa họ chỉ có hợp đồng lao động bằng miệng. Vậy tôi xin hỏi, bạn tôi có phải chịu trách nhiệm với tài sản bị mất hay không? Nếu có có phải chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường toàn bộ tiền mua laptop mới? Trong khi đó laptop là tài sản cá nhân chủ quán không phải tài sản của quán.

Tôi xin chân thành cám ơn!

Người gửi: L. M

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật dân sự của công ty luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến gọi: 1900.6162 

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng công ty luât Minh Khuê! câu hỏi của bạn chúng tôi xin phép được trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động năm 2012.

>> Xem thêm:  Tại sao xe nhỏ đi sai, xe lớn đi đúng khi xảy ra tai nạn giao thông thì xe lớn vẫn phải đền xe nhỏ ?

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

2. Nội dung trả lời:

Theo nguyên tắc của BLLĐ về  hình thức của hợp đồng lao động thì chia làm 2 loại đó là hình thức văn bản và lời nói. Những công việc có tính chất tạm thời hoặc có thời hạn dưới 3 tháng thì có thể giao kết hợp đồng bằng lời nói.

Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Bạn của bạn làm công việc phục vụ, bưng bê trong nhà hàng, công việc này có thể coi là công việc có tính chất tạm thời chính vì vậy giữa người sử dụng lao động và người lao động có thể giao kết hợp đồng bằng lời nói. Trong ca làm việc của bạn ấy có làm mất 1 chiếc laptop mà chủ quán đã bàn giao cho cô ấy thì theo luật cô ấy phải chịu trách nhiệm vật chất khi làm hư hỏng, mất mát dụng cụ hay tài sản của người sử dụng lao động. Theo quy định tại Điêù 130 BLLD và khoản 1,Điều 32 Mục II Nghị định số 05/2015/NĐ-CP

Điều 130. Bồi thường thiệt hại

1. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

Mục 2: TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

Điều 32. Bồi thường thiệt hại

Bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 130 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương ghi trong hợp đồng lao động của tháng trước liền kề trước khi gây thiệt hại bằng hình thức khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại Khoản 3 Điều 101 của Bộ luật Lao động do sơ suất làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị với giá trị thiệt hại thực tế không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng áp dụng tại nơi người lao động làm việc do Chính phủ công bố.

Trong trường hợp này cô ấy do sơ ý chứ không phải cố ý nên xét vào trường hợp gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ xuất với gia trị không quá 10 tháng lương tối thiểu do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi làm việc, bạn của bạn phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ vào tiền lương hàng tháng theo quy định tại khoản  3, Điều 101 của Bộ luật này.

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp. Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua điện thoại gọi 1900.6162.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Giám định tỷ lệ thương tật khi bị tai nạn giao thông ? Bồi thường thiệt hại khi bị tai nạn