Luật sư tư vấn về chủ đề "trách nhiệm dân sự"

trách nhiệm dân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trách nhiệm dân sự.

Tìm hiểu phí bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Tìm hiểu phí bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
Theo quy định tại Nghị định 03/2021/NĐ-CP, khi chủ xe cơ giới mua bảo hiểm, Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho chủ xe cơ giới khi chủ xe cơ giới đã đóng đủ phí bảo hiểm hoặc có thỏa thuận với chủ xe cơ giới về thời hạn thanh toán phí bảo hiểm theo quy định của Bộ Tài chính.

Giám định thiệt hại khi xảy ra tai nạn đối với xe cơ giới đã được chủ xe mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự

Giám định thiệt hại khi xảy ra tai nạn đối với xe cơ giới đã được chủ xe mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự
Khi xảy ra tai nạn đối với xe cơ giới đã được chủ xe mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự thì tiến hành giám định thiệt hại như thế nào? Hồ sơ bồi thường bảo hiểm gồm những giấy tờ gì? Luật Minh Khuê nghiên cứu và chia sẻ chi tiết trong bài viết dưới đây:

Trách nhiệm dân sự của người đại diện pháp nhân

Trách nhiệm dân sự của người đại diện pháp nhân
Pháp nhân với tư cách là chủ thể của quan hệ pháp luật hoạt động thông qua người đại diện. Pháp nhân “dù được nhân cách hóa, không phải là con người cụ thể và do đó, không thể tự mình xử sự… Suy cho cùng, pháp nhân luôn phải được đại diện bởi con người cụ thể.

Đặc trưng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Đặc trưng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự
Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự là sự thoả thuận bằng văn bản giữa bên bảo hiểm với bên tham gia bảo hiểm, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm cam kết sẽ bồi thường thiệt hại đối với người thứ ba thay cho bên được bảo hiểm nếu có sự kiện bảo hiểm, bên tham gia bảo hiểm có nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm.