Luật sư tư vấn về chủ đề "trách nhiệm dân sự"

trách nhiệm dân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trách nhiệm dân sự.

Phân loại thẩm quyền dân sự của tòa án nhân dân các cấp

Phân loại thẩm quyền dân sự của tòa án nhân dân các cấp
Thẩm quyền dân sự của toà án là quyền xem xét giải quyết các vụ việc và quyền hạn ra các quyết định khi xem xét giải quyết các vụ việc đó theo thủ tục tố tụng dân sự của toà án.Dưới đây là những vấn đề liên quan đến thẩm quyền dân sự của tòa án nhân dân các cấp

Chuyển giao trách nhiệm dân sự trong trường hợp sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam

Chuyển giao trách nhiệm dân sự trong trường hợp sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam
Hoạt động sáp nhập ngân hàng diễn ra phổ biến nhằm giải quyết tình trạng yếu kém của một số hệ thống ngân hàng ở nước ta. Pháp luật về sáp nhập ngân hàng cũng đã được xây dựng để điều chỉnh. Vậy, việc chuyển giao trách nhiệm dân sự trong sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần được quy định ra sao?

Sự kiện bất khả kháng là gì? Nghĩa vụ hoàn trả tài sản khi xảy ra sự kiện bất khả kháng được quy định như thế nào?

Sự kiện bất khả kháng là gì? Nghĩa vụ hoàn trả tài sản khi xảy ra sự kiện bất  khả kháng được quy định như thế nào?
Bất khả kháng là một căn cứ miễn TNDS, khi bên có nghĩa vụ (NV) không thể thực hiện được NV của mình do xảy ra một hoàn cảnh khách quan, không dự báo được và không thể khắc phục được dù đã nỗ lực hết khả năng thì bên có NV đó không phải chịu trách nhiệm đối với việc không thực hiện NV của mình

Trách nhiệm dân sự là gì? Quy định của pháp luật hiện hành về trách nhiệm dân sự? Trách nhiệm do không thực hiện nghĩa vụ giao vật là gì? Các trường hợp không phải chịu trách nhiệm dân sự

 Trách nhiệm dân sự là gì? Quy định của pháp luật hiện hành về trách nhiệm dân sự? Trách nhiệm do không thực hiện nghĩa vụ giao vật là gì? Các trường hợp không phải chịu trách nhiệm dân sự
Trách nhiệm dân sự là gì? Trách nhiệm dân sự là gì? Trường hợp nào thì không phải chịu trách nhiệm dân sự? Trách nhiệm do không thực hiện hiện nghĩa vụ giao vật; Trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền

Nhà nước và các cơ quan nhà nước trong quan hệ dân sự

Nhà nước và các cơ quan nhà nước trong quan hệ dân sự
Trong quan hệ dân sự, Nhà nước và các cơ quan nhà nước có bình đẳng như các chủ thể khác không? Nhà nước, cơ quan nhà nước tham gia vào các quan hệ dân sự thông qua phương thức nào? Nhà nước có cần phải chịu trách nhiệm về nghĩa vụ dân sự không?