1. Chương trình an toàn đường cất hạ cánh được hiểu là như thế nào?

Quy định về chương trình an toàn đường cất hạ cánh thì được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định 125/2015/NĐ-CP có quy định cụ thể về chương trình an toàn đường cất hạ cánh, cụ thể thì được quy định như sau:

Chương trình an toàn đường cất hạ cánh là các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong việc khai thác, sử dụng đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ để giảm số lượng và mức độ nghiêm trọng của các trường hợp xâm nhập đường cất hạ cánh, chệch ra khỏi đường cất hạ cánh, sử dụng nhầm đường cất hạ cánh và các sự cố khác trên bề mặt khu hoạt động bay.

Chương trình an toàn đường cất hạ cánh đặt ra những biện pháp cụ thể để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình khai thác và sử dụng đường cất hạ cánh, đường lăn, và sân đỗ. Dưới đây là một số biện pháp chi tiết:

Kiểm soát tiếp cận: Thiết lập các biện pháp kiểm soát để hạn chế sự tiếp cận đường cất hạ cánh và khu vực lân cận chỉ đến những người có nhiệm vụ chính xác.

Hệ thống cảnh báo và đèn đường cất hạ cánh: Lắp đặt hệ thống cảnh báo hiệu quả như đèn đường cất hạ cánh để thông báo vị trí và trạng thái của đường đến phi hành đoàn và các phương tiện khác.

Quy định ưu tiên và sắp xếp đường lăn: Thiết lập quy tắc ưu tiên và sắp xếp đường lăn để giảm xác suất va chạm giữa các máy bay trên đường và giữa máy bay với các phương tiện khác.

Liên lạc và giao tiếp: Đảm bảo rằng hệ thống liên lạc giữa máy bay, trạm điều khiển và các bên liên quan khác là hoạt động tốt.

Đào tạo an toàn: Cung cấp đào tạo đặc biệt về an toàn đường cất hạ cánh cho phi hành đoàn và nhân viên đường cất hạ cánh.

Giám sát và điều khiển phi cơ: Sử dụng hệ thống giám sát để theo dõi vị trí và hoạt động của tất cả các phi cơ trên đường cất hạ cánh và đường lăn.

Hệ thống cảnh báo động cơ: Trang bị máy bay và khu vực xung quanh đường cất hạ cánh với hệ thống cảnh báo động cơ để ngăn chặn việc rơi vật dụng từ máy bay.

Kiểm tra an toàn đường cất hạ cánh: Tiến hành kiểm tra định kỳ và kiểm tra tổng thể về an toàn của đường cất hạ cánh để phát hiện và khắc phục sự cố nhanh chóng.

Quản lý sự cố: Phát triển kế hoạch và quy trình xử lý sự cố một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Nghiên cứu và cải tiến: Liên tục nghiên cứu và đánh giá hiệu suất của chương trình an toàn để đưa ra các cải tiến và điều chỉnh cần thiết.

Bằng cách thực hiện những biện pháp này, chương trình an toàn đường cất hạ cánh đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ xâm nhập và các sự cố khác trên bề mặt khu hoạt động bay, đồng thời đảm bảo an toàn cao nhất cho tất cả các bên liên quan.

 

2. Trách nhiệm quản lý về hoạt động bay an toàn đường cất hạ cánh thuộc về ai?

Để trả lời cho nội dung câu hỏi ai có trách nhiệm về an toàn đường cất hạ cánh thì căn cứ dựa theo điểm h khoản 1 Điều 32 Nghị định 125/2015/NĐ-CP thì có quy định cụ thể về trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải theo đó thì có quy định:

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động liên quan đến các nội dung về an toàn đường cất hạ cánh. 

Như vậy thì dựa theo quy định trên, quản lý hoạt động bay liên quan đến an toàn đường cất hạ cánh là trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Bên cạnh đó thì Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải cũng có trách nhiệm quản lý hoạt động có liên quan đến không lưu hàng không dân dụng hay là thông báo tin tức hàng không hoặc các thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không dân dụng...

 

3. Chương trình an toàn đường cất hạ cạnh được quy định thế nào?

Quy định về chương trình an toàn đường cất hạ cánh thì được quy định cụ thể tại Điều 30 của Nghị định 125/2015/NĐ-CP có quy định cụ thể về chương trình an toàn đường cất hạ cánh như sau:

Chương trình an toàn đường cất hạ cánh tại Việt Nam, do Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, là một nỗ lực tổng hợp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình khai thác đường cất hạ cánh tại các cảng hàng không và sân bay. Dưới đây là một số điểm cụ thể về chương trình này:

Chủ trì và triển khai: Cục Hàng không Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ trì trong việc lập kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình. Điều này bao gồm việc đưa ra các hướng dẫn và quy định cụ thể để đảm bảo an toàn đường cất hạ cánh.

Ngăn ngừa và giảm thiểu sự cố: Chương trình tập trung vào việc xây dựng các biện pháp ngăn ngừa để giảm thiểu nguy cơ sự cố và tai nạn trên đường cất hạ cánh. Các biện pháp này có thể bao gồm đào tạo, giám sát, và thực hiện các biện pháp an toàn. Cung cấp đào tạo chuyên sâu về an toàn đường cất hạ cánh cho tất cả những người liên quan, bao gồm phi hành đoàn, nhân viên đường cất hạ cánh, và những người có nhiệm vụ khác liên quan đến khu vực đường cất hạ cánh. Thực hiện chương trình huấn luyện định kỳ để đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều duy trì và cập nhật kiến thức và kỹ năng an toàn cần thiết. Thiết lập hệ thống giám sát liên tục để theo dõi hiệu suất an toàn và nhận diện kịp thời mọi dấu hiệu bất thường hoặc nguy cơ sự cố. Thực hiện phân tích kỹ thuật và hành vi để xác định nguyên nhân của sự cố và tai nạn trước đó, từ đó đề xuất các biện pháp ngăn chặn. Áp dụng các biện pháp cơ bản như sử dụng đèn đường cất hạ cánh, tín hiệu báo hiệu rõ ràng, và biển báo để hỗ trợ việc điều khiển và hạn chế nguy cơ va chạm. Xây dựng và tuân thủ các quy tắc vận hành an toàn, bao gồm quy tắc ưu tiên, sắp xếp đường lăn, và các quy tắc khác để giảm nguy cơ sự cố.

Hiệu quả khai thác: Mục tiêu của chương trình là đảm bảo không chỉ an toàn mà còn hiệu quả trong quá trình khai thác đường cất hạ cánh. Điều này có thể bao gồm tối ưu hóa các quy trình và thực hiện các biện pháp để giảm tắc nghẽn và tăng cường hiệu suất. Hiệu quả khai thác là một mục tiêu quan trọng trong chương trình an toàn đường cất hạ cánh. Để đảm bảo an toàn và đồng thời tối ưu hóa hiệu quả, có một số biện pháp quan trọng có thể được triển khai: Xác định và tối ưu hóa các quy trình vận hành để giảm thời gian chờ đợi và tăng cường khả năng xử lý các chuyến bay. Đảm bảo sự hiệu quả trong việc quản lý năng suất của đường cất hạ cánh bằng cách đối chiếu số lượng chuyến bay và tải trọng công việc với khả năng của cảng hàng không.

Phối hợp đa bên: Chương trình đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan, đơn vị tại cảng hàng không, sân bay. Các bên này cần hợp tác để thực hiện chương trình an toàn một cách đồng đều và hiệu quả.

Xây dựng chương trình tại cấp địa phương: Dựa trên Chương trình an toàn đường cất hạ cánh của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam cần hướng dẫn và hỗ trợ các cảng hàng không và sân bay xây dựng và thực hiện chương trình an toàn tại cấp địa phương.

Đào tạo và nâng cao năng lực: Chương trình bao gồm việc đào tạo đội ngũ nhân viên liên quan về các quy tắc an toàn, kỹ năng xử lý sự cố, và nâng cao nhận thức về an toàn trong quá trình khai thác.

Đánh giá và cải tiến liên tục: Chương trình đề xuất việc thực hiện các đánh giá định kỳ về hiệu suất an toàn và đề xuất cải tiến liên tục để nâng cao chất lượng an toàn đường cất hạ cánh.

Bằng cách này, Chương trình an toàn đường cất hạ cánh tại Việt Nam có thể đảm bảo một môi trường bay an toàn và hiệu quả cho cả hãng hàng không và hành khách.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn

Tham khảo thêm: Luật hàng không dân dụng Việt Nam là gì ? Tìm hiểu về luật hàng không dân dụng