Thưa luật sư, xin hỏi: Tôi được ủy ban nhân dân quận cấp phép xây dựng nhà vào cuối năm 2013 và quá trình khởi công xây nhà có phát sinh tranh chấp bức tường với hộ bên cạnh. Nguyên trước đây, chủ cũ căn nhà của tôi bây giờ có muợn của hộ bên cạnh bức tường để sử dụng chung và có ghi rõ trong giấy chủ quyền nhà đất của hai hộ. Sau này, chủ cũ căn nhà của tôi đã xây bức tường riêng trên phần đất của mình và từ đó đến nay không còn sử dụng bức tường chung nữa. Việc này có xác nhận của người xây bức tường và các hộ xung quanh. Nhưng chủ nhà bên cạnh vẫn khẳng định cả bức tường trên phần đất nhà tôi hiện nay cũng thuộc của họ. Việc này khiến nhà tôi phải dùng thi công, bị thiệt hại trong nhiều tháng qua. Tôi đã đề nghị cơ quan có thẩm quyền ở quận xác nhận hòa giải vụ việc không thành để tôi kiện ra Tòa án nhưng cơ quan này không trả lời.

Xin hỏi, tôi có thể kiện vụ việc ra Tòa án hay phải chờ hòa giải của cơ quan có thẩm quyền? (Đ.P, thành phố HCM).

Theo Điều 136 Luật Đất đai 2003 thì khi hai bên tranh chấp về quyền sử dụng đất mới cần phải qua bước hòa giải tại cơ sở là xã, phường, thị trấn. Sau đó, nếu hòa giải không thành thì đương sự có thể kiện ra Tòa án. Còn việc tranh chấp quyền sở hữu nhà, tranh chấp về tường chung, tường riêng không bắt buộc phải qua bước hòa giải tại chính quyền địa phương mà một trong các bên tranh chấp có thể kiện ra Tòa án để được giải quyết.

Thông thường, việc ra quyết định ngưng thi công công trình thuộc thẩm quyền của Tòa án, sau khi tiếp nhận đơn kiện liên quan đến công trình. Nếu Tòa án xác định bức tường đang tranh chấp thuộc về chủ công trình thì chủ công trình có quyền yêu cầu bên tranh chấp bồi thường thiệt hại trong thời gian ngưng thi công (chủ công trình phải chứng minh được thiệt hại đó).

Luật Minh Khuê (tổng hợp)