1. Quy định về triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

Ngày 11/02/2024, Chính phủ Việt Nam đã ra Chỉ thị 04/CT-TTg nhằm thúc đẩy mạnh mẽ việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, nhằm phục vụ cho quá trình chuyển đổi số của đất nước trong giai đoạn 2022-2025, và tầm nhìn xa hơn đến năm 2030. Đề án này, được gọi là Đề án 06, đang được triển khai tại các bộ, ngành và địa phương trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Chính sách được ban hành nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện của Đề án 06 trong năm 2024, nhằm tạo ra cơ sở cần thiết để đạt được mục tiêu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, và hướng tới tầm nhìn đến năm 2030. Thủ tướng Chính phủ đã đề xuất các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cùng với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải thực hiện một cách quyết liệt và đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp được đề ra.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được đề cập trong Chỉ thị này là việc các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, và Chủ tịch UBND cấp tỉnh tiếp tục tăng cường quyết tâm chính trị cao trong việc lãnh đạo và chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06 tại các cơ quan và địa phương trong năm 2024. Điều này bao gồm việc thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ theo từng ngành, từng lĩnh vực hàng tuần và hàng tháng. Đồng thời, cần công bố cụ thể kết quả và tiện ích mà người dân và doanh nghiệp sẽ được hưởng từ việc triển khai này.

Việc tập trung vào các biện pháp kiểm tra, giám sát, và công bố kết quả là cực kỳ quan trọng để đảm bảo rằng Đề án 06 được triển khai một cách hiệu quả và mang lại lợi ích thực sự cho cộng đồng. Điều này cũng giúp tạo ra sự minh bạch và minh chứng cho sự cam kết của Chính phủ đối với việc xây dựng một hệ thống chuyển đổi số mạnh mẽ và phục vụ cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Ngoài ra, việc tăng cường quyết tâm chính trị trong lãnh đạo và chỉ đạo cũng sẽ giúp tạo ra một môi trường làm việc tích cực, thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo trong triển khai Đề án 06. Điều này là cực kỳ quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt và nhu cầu về sự chuyển đổi số ngày càng tăng lên.

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đem lại những thách thức và cơ hội mới cho sự phát triển của mọi quốc gia, việc chuyển đổi số trở thành một xu hướng không thể phủ nhận. Nhận thức được điều này, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra các biện pháp quyết liệt nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số và phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Một trong những biện pháp quan trọng được đề cập trong Chỉ thị 04/CT-TTg là khẩn trương khắc phục những nhiệm vụ chậm tiến độ đã đề ra. Điều này bao gồm việc tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ để cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia một cách hiệu quả hơn, giúp cắt giảm giấy tờ, thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, việc đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính sẽ giúp tối ưu hóa quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục, từ đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, việc nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin cũng là một trong những yếu tố then chốt để đảm bảo tiến độ triển khai được thúc đẩy một cách hiệu quả. Điều này bao gồm việc thực hiện các chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ dựa trên dữ liệu và thời gian thực. Việc này sẽ giúp cải thiện trải nghiệm của người dân và doanh nghiệp khi sử dụng các dịch vụ công và giảm thiểu thủ tục bürocratic.

Đồng thời, việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật cũng là một phần không thể thiếu trong quá trình triển khai Đề án 06. Điều này nhằm mục đích cập nhật pháp luật theo yêu cầu thực tiễn và đảm bảo rằng việc triển khai sẽ không gặp phải các rủi ro pháp lý.

Trong tương lai, việc tập trung vào việc triển khai các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2024 cũng là một ưu tiên hàng đầu. Việc ban hành kế hoạch triển khai cụ thể và rõ ràng cho Đề án 06 trong năm 2024 sẽ giúp định hình chiến lược và lộ trình cụ thể cho các hoạt động triển khai. Đồng thời, việc rà soát và bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo phạm vi và nhiệm vụ đã được giao cũng là một bước quan trọng để đảm bảo sự linh hoạt và hiệu quả trong quá trình triển khai.

Tóm lại, việc triển khai Đề án 06 không chỉ là một nhiệm vụ quan trọng mà còn là một cơ hội để thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước. Điều này đòi hỏi sự quyết tâm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, cơ quan và địa phương, cũng như sự ủng hộ và sự hợp tác từ phía người dân và doanh nghiệp. Chỉ thông qua sự hợp tác và nỗ lực chung, chúng ta mới có thể đạt được mục tiêu phát triển chung của đất nước.

2. Bộ Công an có vai trò gì khi triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điển tử ? 

Bộ Công an đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dân, cũng như trong việc cung cấp các dịch vụ công và tiện ích cho cộng đồng. Dưới đây là các hoạt động mà Bộ Công an thực hiện để đảm bảo an ninh thông tin và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người dân:

- Bộ Công an đảm nhiệm vai trò chủ trì tham mưu và đề xuất về việc xây dựng Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và Luật dữ liệu. Việc này nhấn mạnh vào sự quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân của công dân và quy định rõ ràng về việc thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân. Điều này cũng nhấn mạnh sự cam kết của Chính phủ và Quốc hội đối với việc bảo vệ quyền riêng tư và an toàn thông tin cá nhân của người dân.

- Bộ Công an đảm nhiệm việc chỉ đạo cung cấp dịch vụ xác thực điện tử theo quy định của Nghị định số 59/2022/NĐ-CP. Điều này bao gồm việc xác minh và xác nhận danh tính của cá nhân thông qua các phương tiện điện tử, nhằm đảm bảo tính chính xác và bảo mật trong việc giao dịch trực tuyến và sử dụng các dịch vụ công trên mạng.

- Bộ Công an cũng phát triển và quản lý ứng dụng VNeID, nơi mà người dân có thể tiếp cận các tiện ích và dịch vụ công một cách thuận tiện và hiệu quả. Điều này bao gồm quản lý xã hội như tố giác tội phạm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, và các dịch vụ khác như khai báo tạm trú, tạm vắng. Việc tích hợp ứng dụng VNeID với các dịch vụ khác như ngân hàng, mua sắm, thanh toán, giáo dục và y tế cũng nhấn mạnh vào sự tiện ích và đơn giản hóa quy trình cho người dân.

- Bộ Công an chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành và địa phương trong việc triển khai Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia. Việc này nhằm mục đích tăng cường khả năng quản lý và sử dụng dữ liệu trong việc thúc đẩy chuyển đổi số và cung cấp dịch vụ công điện tử. Việc nghiên cứu và học hỏi từ kinh nghiệm quốc tế cũng là một phần quan trọng trong việc phát triển hệ thống thông tin và dịch vụ công.

Tổng thể, vai trò của Bộ Công an trong việc thúc đẩy chuyển đổi số và bảo vệ thông tin cá nhân của người dân là cực kỳ quan trọng và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước. Những nỗ lực của Bộ Công an không chỉ giúp tạo ra một môi trường trực tuyến an toàn và tiện ích cho người dân mà còn góp phần quan trọng vào việc xây dựng một xã hội số ngày càng phát triển và tiên tiến hơn.

3. Vai trò của Bộ Thông tin và Truyền thông khi triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử ?

Bộ Thông tin và Truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số và quản lý thông tin truyền thông của đất nước. Dưới đây là các hoạt động mà Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện để đảm bảo sự phát triển bền vững và hiệu quả của ngành thông tin truyền thông:

- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành có liên quan trong việc xây dựng Nghị định quy định danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia. Việc này nhằm mục đích tạo ra một hệ thống dữ liệu quốc gia đồng nhất và minh bạch, giúp cho việc quản lý thông tin trở nên hiệu quả hơn. Đặc biệt, việc xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ được thực hiện theo trình tự và thủ tục rút gọn, nhằm tối ưu hóa quá trình quản lý dữ liệu. Dự kiến, công việc này sẽ được hoàn thành trong tháng 2 năm 2024.

- Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đảm nhiệm vai trò chủ trì trong việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 73/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Nghị định này sẽ quy định về việc quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Việc hoàn thành nghị định này vào tháng 9 năm 2024 sẽ giúp tạo ra một cơ chế quản lý linh hoạt và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực tài chính cho các dự án công nghệ thông tin của đất nước.

- Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông tham mưu trình Chính phủ về việc xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông. Trong đó, việc nghiên cứu và bổ sung quy định về sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của công dân để đăng ký thuê bao sẽ được thực hiện. Điều này nhằm mục đích tăng cường an ninh thông tin và bảo vệ quyền lợi của người dùng trong việc sử dụng các dịch vụ viễn thông. Dự kiến, việc này sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm 2024.

- Cuối cùng, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng triển khai các nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết 175/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ, phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia. Việc này nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng quản lý và sử dụng dữ liệu, cũng như việc học hỏi và áp dụng các kinh nghiệm quốc tế trong việc phát triển hệ thống thông tin quốc gia.

Tổng thể, vai trò của Bộ Thông tin và Truyền thông là không thể phủ nhận trong việc thúc đẩy chuyển đổi số và quản lý thông tin truyền thông của đất nước. Những nỗ lực của bộ này nhằm mục đích tạo ra một môi trường thông tin và truyền thông an toàn, minh bạch và phát triển.

Xem thêm: Đề xuất thu thập số điện thoại công dân vào dữ liệu quốc gia về dân cư

Liên hệ qua 1900.6162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn