1. Yêu cầu về trình độ chuyên môn đối với người dự tuyển công chức Kho bạc Nhà nước

Quy định về trình độ chuyên môn cho các vị trí tuyển dụng theo Quyết định 262/QĐ-BTC năm 2024

* Chuyên viên nghiệp vụ:

- Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học (cử nhân) hoặc sau đại học.

- Chuyên ngành: Có một trong các cụm từ sau trong tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm:

+ Luật Kinh tế

+ Luật Tài chính

+ Luật Hành chính

+ Luật Thương mại

+ Kinh tế

+ Tài chính

+ Ngân hàng

+ Kế toán

+ Kiểm toán

+ Tín dụng

+ Đầu tư

+ Ngân sách

+ Thuế

+ Hải quan

+ Quản trị nhân lực

+ Quản trị văn phòng

+ Quản trị kinh doanh

* Kế toán viên:

- Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học (cử nhân) hoặc sau đại học thuộc chuyên ngành:

+ Kế toán

+ Kiểm toán

+ Tài chính

- Trường hợp khác được xem xét:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với tên chuyên ngành ghi trên văn bằng, phụ lục văn bằng, bảng điểm có cụm từ "kế toán", "kiểm toán", "tài chính" (ví dụ: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán, Kế toán, kiểm toán và phân tích, Tài chính công, Quản trị tài chính, Quản lý tài chính công, Phân tích tài chính, Phân tích chính sách tài chính, Đầu tư tài chính, Tin học Tài chính - Kế toán,...).

+ Lưu ý: Không bao gồm các chuyên ngành về Ngôn ngữ.

* Chuyên viên tin học:

- Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học (cử nhân, kỹ sư) hoặc sau đại học.

- Chuyên ngành: Có một trong các cụm từ sau trong tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm:

+ Tin học

+ Điện tử tin học

+ Khoa học máy tính

+ Truyền thông và mạng máy tính

+ Kỹ thuật phần mềm

+ Hệ thống thông tin

+ Công nghệ thông tin

+ An toàn thông tin

+ Công nghệ kỹ thuật máy tính

+ Công nghệ truyền thông

+ Hệ thống thông tin quản lý

+ Kỹ thuật máy tính

+ Tin học ứng dụng

+ Toán ứng dụng

+ Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

+ Quản lý công nghệ thông tin

+ Quản lý hệ thống thông tin

+ Toán tin

+ Sư phạm Tin học

+ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

+ Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

+ Kỹ thuật điện tử - viễn thông

+ Kỹ thuật điện tử

+ Kỹ thuật viễn thông

+ Kỹ thuật mật mã

* Văn thư viên:

- Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên.

- Chuyên ngành:

+ Văn thư - lưu trữ

+ Lưu trữ học

+ Lưu trữ học và quản trị văn phòng

- Trường hợp khác được xem xét:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác nhưng có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

+ Hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành/chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ.

- Lưu ý: Nội dung trên chỉ tóm tắt các yêu cầu về trình độ chuyên môn cho các vị trí tuyển dụng. Để biết thông tin chi tiết và đầy đủ, vui lòng tham khảo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 262/QĐ-BTC năm 2024.

 

2. Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ đối với người dự tuyển công chức Kho bạc Nhà nước

Căn cứ theo tiểu mục 2 Mục III Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 262/QĐ-BTC năm 2024, thí sinh dự thi các vị trí trên cần đáp ứng điều kiện về trình độ ngoại ngữ như sau:

- Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 trở lên theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Nội dung đánh giá trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam:

+ Kỹ năng nghe: Hiểu được ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng về các chủ đề quen thuộc trong công việc, trường học, giải trí, v.v.

+ Kỹ năng nói: Có thể xử lý hầu hết các tình huống xảy ra khi đến khu vực có sử dụng ngôn ngữ đó.

+ Kỹ năng đọc: Hiểu được thông tin cơ bản được trình bày một cách rõ ràng và súc tích trong các văn bản thực tế như email, thư từ, hướng dẫn sử dụng, thông tin sản phẩm, v.v.

+ Kỹ năng viết: Có thể viết những đoạn văn đơn giản về các chủ đề quen thuộc, bày tỏ quan điểm và mong muốn một cách đơn giản và trực tiếp.

- Lưu ý:

+ Thí sinh cần cung cấp chứng chỉ ngoại ngữ hoặc tài liệu chứng minh trình độ ngoại ngữ tương đương theo quy định.

+ Các chứng chỉ ngoại ngữ được chấp nhận bao gồm:

-> Chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp hoặc các tổ chức được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

-> Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

+ Thí sinh có thể được thi đánh giá năng lực ngoại ngữ do cơ quan tổ chức thi tuyển tổ chức để xác định trình độ ngoại ngữ.

Ngoài ra, thí sinh dự thi các vị trí trên cũng cần đáp ứng điều kiện về trình độ tin học theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thông tin chi tiết về yêu cầu trình độ tin học cho từng vị trí được quy định trong Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 262/QĐ-BTC năm 2024.

 

3. Một số lưu ý về trình độ chuyển môn và ngoại ngữ đối với người dự tuyển công chức Kho bạc Nhà nước

Lưu ý quan trọng về yêu cầu tuyển dụng Kho bạc Nhà nước năm 2024

- Yêu cầu về trình độ chuyên môn và ngoại ngữ có thể thay đổi: Thông tin trong bài viết này chỉ tóm tắt các yêu cầu chung về trình độ chuyên môn và ngoại ngữ cho các vị trí tuyển dụng Kho bạc Nhà nước năm 2024. Do nhu cầu cụ thể của từng vị trí công việc, yêu cầu có thể có thay đổi.

- Cập nhật thông tin chính thức: Để đảm bảo nắm rõ các yêu cầu tuyển dụng chi tiết và chính xác nhất, thí sinh cần thường xuyên truy cập website của Bộ Tài chính và website của cơ quan Kho bạc Nhà nước nơi có nhu cầu tuyển dụng.

- Nâng cao trình độ ngoại ngữ: Ngoại ngữ là một yếu tố quan trọng trong đánh giá năng lực thí sinh dự thi tuyển Công chức Kho bạc Nhà nước. Do vậy, việc trau dồi và nâng cao trình độ ngoại ngữ sẽ giúp thí sinh có thêm lợi thế trong kỳ thi và mở ra nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp sau này.

- Quy trình tuyển dụng: Quy trình tuyển dụng Công chức Kho bạc Nhà nước bao gồm các bước chính sau:

+ Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ dự tuyển bao gồm các giấy tờ theo quy định của Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước.

+ Cơ quan tổ chức thi tuyển thẩm định hồ sơ: Hồ sơ hợp lệ sẽ được cơ quan tổ chức thi tuyển thẩm định và thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi.

+ Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển: Kỳ thi tuyển bao gồm các bài thi:

-> Bài thi chung: Kiểm tra kiến thức về các vấn đề liên quan đến kỹ năng chung

-> Bài thi chuyên môn: Kiểm tra kiến thức chuyên môn liên quan đến vị trí tuyển dụng.

+ Cơ quan tổ chức thi tuyển chấm điểm bài thi: Điểm thi được chấm theo thang điểm 10, hệ số 0,1.

+ Cơ quan tổ chức thi tuyển công bố kết quả thi: Kết quả thi được công bố trên website của Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước.

+ Thí sinh trúng tuyển thực hiện thủ tục nhận việc: Thí sinh trúng tuyển sẽ được thông báo về thời gian và địa điểm thực hiện thủ tục nhận việc.

- Một số lưu ý khác:

+ Thí sinh cần đảm bảo sức khỏe tốt để tham gia kỳ thi tuyển.

+ Thí sinh cần mang theo đầy đủ các giấy tờ cần thiết khi đi thi.

+ Thí sinh cần tuân thủ nội quy, quy chế của kỳ thi tuyển.

+ Thí sinh không được gian lận trong kỳ thi tuyển.

- Thông tin liên hệ: Thí sinh có thể liên hệ với cơ quan tổ chức thi tuyển để được giải đáp các thắc mắc về kỳ thi tuyển Công chức Kho bạc Nhà nước năm 2024.

- Lời khuyên:

+ Tham khảo các thông báo tuyển dụng chính thức trên website của Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước.

+ Chuẩn bị kỹ lưỡng cho bài thi ngoại ngữ, đảm bảo đạt trình độ theo yêu cầu.

+ Nâng cao kiến thức chuyên môn liên quan đến vị trí ứng tuyển.

+ Rèn luyện kỹ năng phỏng vấn và ứng tuyển để có thể tự tin thể hiện bản thân.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Người đủ điều kiện thi tuyển Công chức Kho bạc phải làm những gì. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.