1. Trình tự, thủ tục khi xin phục viên?

Tôi muốn xin "Phục viên" thì thủ tục, thời gian, chế độ được giải quyết theo quy định là bao lâu.
Hiện tôi đang có quân hàm là "Thượng úy", hệ số lương là 4,7. Thới gian công tác vào ngành là tháng 4 năm 2003 (Công nhân viên quốc phòng từ tháng 4/2003 đến tháng 10/2011; Từ tháng 10/2011 chuyển sang Quân nhân chuyên nghiệp với quân hàm Trung úy hệ số lương là 4,4. Tôi là nhân viên kỹ thuật tại doanh nghiệp quốc phòng làm kinh tế.

>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến (24/7) gọi số1900.6162

 

Trả lời:
 

Căn cứ Khoản 5 Điều 10 Nghị định số 18/2007/NĐ-CP của Chính phủ : Quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam (Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH hợp nhất Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam do Văn phòng Quốc hội ban hành) quy định:

"5. Quân nhân chuyên nghiệp thôi phục vụ tại ngũ được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước như đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ."

Theo quy định tại Văn bản hợp nhất Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam quy định quyền lợi, chế độ đối với sĩ quan phục viên:

"Điều 37. Quyền lợi của sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ và sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần

1...

c) Sử dụng quân phục, quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu trong những ngày lễ và những cuộc hội họp, những buổi giao lưu truyền thống của quân đội;

d) Được chính quyền địa phương nơi sĩ quan cư trú hợp pháp đăng ký hộ khẩu, tạo điều kiện để làm ăn sinh sống; trường hợp chưa có nhà ở thì được bảo đảm nhà ở hoặc đất ở theo quy định của Chính phủ;

...

3. Sĩ quan phục viên được hưởng quyền lợi sau đây:

a) Trợ cấp tạo việc làm và trợ cấp phục viên một lần;

b) Nếu có đủ 15 năm phục vụ trong quân đội trở lên, khi ốm đau được khám bệnh, chữa bệnh miễn hoặc giảm viện phí tại cơ sở quân y theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

c) Các quyền lợi quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này."

Cụ thể về trình tự, thủ tục phục viên phụ thuộc vào quân hàm, số năm công tác, địa điểm công tác của bạn nên có quy định cụ thể tại nơi bạn đang công tác.

 

2. Nhờ giải đáp vấn đề tiền lương cho bộ đội phục viên?

Kính gửi văn phòng luật sư Minh Khuê, Tên tôi là Nguyễn Thanh Bình, Hiện đang là kỹ sư xây dựng tại Hà Nội. Gia đình tôi có thắc mắc muốn được nhờ luật sư tư vấn như sau:
Bố tôi trước đây có nhập ngũ bộ đội năm 1974 và là sĩ quan chỉ huy. Năm 1990 do hoàn cảnh gia đình nên xin *phục viên* về địa phương làm ruộng mà không hưởng chế độ hưu trí. Tính đến thời điểm đó là bố tôi đang giữ hàm Đại uý và tham gia bảo hiểm xã hội 15 năm 8 tháng. Đến năm 1997 bố tôi được tiếp nhận vào trường cấp 3 gần nhà làm cán bộ viên chức, được tiếp tục đóng nối bảo hiểm của quãng thời gian tham gia quân ngũ. Nhưng bậc lương tại trường tính đến nay chỉ hơn 2 phẩy.
Vậy tôi muốn hỏi, khi bố tôi về hưu thì lương sẽ được tính thế nào. có được ưu đãi gì từ 15 năm 8 tháng ở quân ngũ không?
Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn.

 

Trả lời:

Theo như thông tin bạn cung cấp thì bạn cần xác định một số nội dung sau để giải quyết vấn đề của mình:

Khoản 6 Điều 123 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

"Người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nếu chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội."

Năm đóng bảo hiểm xã hội của bố bạn sẽ được tính bằng số năm công tác cộng với số năm tham gia quân ngũ. Cách tính lương hưu cho cán bộ về hưu có thời gian phục vụ trong quân ngũ được quy định trong khoản 4 Điều 1 Nghị định 153/2013/NĐ-CP sửa đổi bổ sung khoản 7 Điều 34 Nghị định 68/2007/NĐ-CP như sau:

"7. Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đã chuyển sang ngạch công chức, viên chức quốc phòng, công an, cơ yếu hoặc chuyển ngành sang làm việc trong biên chế tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc chuyển ngành sang doanh nghiệp Nhà nước, thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định rồi mới nghỉ hưu thì cách tính lương hưu thực hiện như sau:

a) Trường hợp quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành sang các ngành nghề không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề và trong tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính lương hưu không có phụ cấp thâm niên nghề thì được lấy mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tại thời điểm nghỉ hưu, cộng thêm khoản phụ cấp thâm niên nghề (nếu đã được hưởng) tính theo thời gian phục vụ tại ngũ của mức lương sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân hoặc phụ cấp thâm niên nghề tính theo thời gian làm việc trong tổ chức cơ yếu tại thời điểm liền kề trước khi chuyển ngành, được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm nghỉ hưu để làm cơ sở tính lương hưu;

b) Trường hợp quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành sang các ngành nghề được hưởng phụ cấp thâm niên nghề và trong tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính lương hưu đã có phụ cấp thâm niên nghề thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này;

c) Trường hợp quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đã chuyển ngành rồi nghỉ hưu mà khi nghỉ hưu có mức lương hưu tính theo Điểm a, Điểm b Khoản này thấp hơn mức lương hưu tính theo mức lương bình quân của quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu tại thời điểm chuyển ngành thì được lấy mức bình quân tiền lương tháng tại thời điểm chuyển ngành và được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm nghỉ hưu để làm cơ sở tính lương hưu."

Như vậy trường hợp của bố bạn nếu đã được hưởng thâm niên nghề thì sẽ được cộng thêm vào để tính lương hưu còn nếu bố bạn chưa được hưởng phụ cấp thâm niên nghề thì sẽ không được tính vào tiền lương hưu.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!  Trân trọng./.