1. Trốn nghĩa vụ quân sự sẽ bị xử lý như thế nào ?

Chào Luật sư! Tôi có người nhà có lệnh gọi nhập ngũ nhưng do không muốn tham gia nghĩa vụ quân sự nên người nhà tôi đã trốn đi.
Vậy tôi muốn biết như thế sẽ bị xử lý như thế nào?
Cảm ơn Luật sư!

 

Trả lời:

Đối với trường hợp trốn tránh lệnh gọi nhập ngũ hiện nay thì sẽ bị xử phạt hành chính và nặng hơn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể theo các trường hợp như sau:

- Xử phạt hành chính:

Căn cứ theo điều 7, Nghị định 120/2013/NĐ-CP có quy định như sau:

Điều 7. Vi phạm quy định về nhập ngũ.

1. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có ly do chính đáng.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chấp hành lệnh gọi nhập ngũ đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Lý do chính đáng là các lý do sau:

Căn cứ Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thi hành Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu...


Điều 5. “Lý do chính đáng” quy định tại Khoản 1 Điều 5, Khoản 1 Điều 6, Khoản 1 Điều 7, Khoản 1 Điều 11, Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP

1. “Lý do chính đáng” quy định tại Khoản 1 Điều 5, Khoản 1 Điều 6, Khoản 1 Điều 7, Khoản 1 Điều 11, Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP là một trong các lý do sau:

a) Người phải thực hiện việc sơ tuyển nghĩa vụ quân sự; kiểm tra hoặc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; khám sức khỏe tuyển chọn sĩ quan dự bị; chấp hành lệnh gọi nhập ngũ; lệnh gọi đi đào tạo sĩ quan dự bị; lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu (sau đây viết gọn là người thực hiện nghĩa vụ quân sự) nhưng bị ốm hoặc trên đường đi bị ốm, tai nạn.

b) Thân nhân của người thực hiện nghĩa vụ quân sự gồm bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp đang bị ốm nặng.

c) Thân nhân của người thực hiện nghĩa vụ quân sự gồm bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp chết nhưng chưa tổ chức tang lễ.

d) Nhà ở của người thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc nhà ở của thân nhân người thực hiện nghĩa vụ quân sự nằm trong vùng đang bị thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn làm ảnh hưởng đến cuộc sống.

đ) Người thực hiện nghĩa vụ quân sự không nhận được giấy gọi sơ tuyển nghĩa vụ quân sự; kiểm tra hoặc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; khám sức khỏe tuyển chọn sĩ quan dự bị; lệnh gọi nhập ngũ; lệnh gọi đi đào tạo sĩ quan dự bị; lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu do lỗi của người hoặc cơ quan có trách nhiệm hoặc do hành vi của người khác gây khó khăn hoặc cản trở quy định tại Điều 8 Chương II Thông tư này.

- Xử lý hình sự:

Căn cứ theo điều 332, Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, nếu đã bị xử phạt hành chính mà không chấp hành sẽ bị xử lý hình sự:

Điều 332. Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự

1. Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình;

b) Phạm tội trong thời chiến;

c) Lôi kéo người khác phạm tội.

Như vậy, trường hợp trốn tránh nhập ngũ theo lệnh gọi nghĩa vụ quân sự thì sẽ bị xử phạt hành chính và buộc phải nhập ngũ. Sau khi bị xử phạt hành chính mà không thực hiện mà tiếp tuc trốn tránh nhập ngũ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự (phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm). Xem thêm một số văn bản pháp luật điều chỉnh vấn đề này: Luật nghĩa vụ quân sự 2015Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

 

2. Trốn nghĩa vụ quân sự có bị đi tù ?

Chào Luật sư! Tôi có người quen năm nay có lệnh gọi nhập ngũ nhưng do hoàn cảnh gia đình nên người đó bỏ đi làm xa và không muốn về tham gia nhập ngũ. Hiện tại ban chỉ huy quân sự xã đã tiến hành phát quân trang và lập biên bản đề nghị gia đình gọi người đó về.
Vậy việc trốn tránh lệnh gọi nhập ngũ thì có bị đi tù không?
Rất mong Luật sư tư vấn, cảm ơn Luật sư!

 

Trả lời:

Đối với trường hợp của bạn thì việc không muốn tham gia nghĩa vụ quân sự mà bỏ khỏi nơi cư trú và đi làm ở nơi xa trốn tránh tham gia nghĩa vụ quân sự thì sẽ bị xử lý như sau:

- Thứ nhất: Căn cứ theo điều 7, nghị định 120/2013/NĐ-CP

+) Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có ly do chính đáng.

+) Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chấp hành lệnh gọi nhập ngũ đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

- Thứ hai: Căn cứ theo điều 332, Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

+) Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

+) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp như sau, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình, phạm tội trong thời chiến và lôi kéo người khác phạm tội.

>> Như vậy việc trốn tránh nghĩa vụ quân sự sẽ bị xử phạt hành chính và buộc phải tham gia nghĩa vụ quân sự. Nếu đã bị xử phạt hành chính rồi mà vẫn trốn tránh không tham gia nghĩa vụ quân sự thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

3. Trốn nghĩa vụ quân sự sẽ bị phạt tù theo Bộ Luật hình sự mới

Thưa luật sư. Luật sư có thể cho em hỏi nếu trốn tham gia nghĩa vụ quân sự sẽ bị xử lý như thế nào? Năm nay em được gọi đi đăng ký nghĩa vụ quân sự và em muốn hỏi để nắm rõ về quy định pháp Luật ?
Rất mong Luật sư tư vấn giúp, xin cảm ơn Luật sư.

 

Trả lời:

Những công dân trong độ tuổi quy định sau đây sẽ được gọi tham gia nhập ngũ, căn cứ theo điều 30, Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015:

Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Đối với trường hợp trốn tránh lệnh gọi nhập ngũ năm 2018 thì sẽ bị xử phạt hành chính và nặng hơn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể theo các trường hợp như sau:

- Xử phạt hành chính:

Căn cứ theo điều 7, Nghị định 120/2013/NĐ-CP có quy định như sau:

Điều 7. Vi phạm quy định về nhập ngũ.

1. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có ly do chính đáng.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chấp hành lệnh gọi nhập ngũ đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

- Xử lý hình sự:

Căn cứ điều 332, Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định như sau:

Điều 332. Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự

1. Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình;

b) Phạm tội trong thời chiến;

c) Lôi kéo người khác phạm tội.

Như vậy, trường hợp trốn tránh nhập ngũ theo lệnh gọi nghĩa vụ quân sự thì sẽ bị xử phạt hành chính và buộc phải nhập ngũ. Sau khi bị xử phạt hành chính mà không thực hiện mà tiếp tuc trốn tránh nhập ngũ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự (phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm)

 

4. Trách nhiệm khi trốn tránh nghĩa vụ quân sự ?

Kính gửi: công ty luật minh khuê. hiện tại theo giấy tờ khai sinh của em là 1990, các năm trước em khám nvqs thì không trúng tuyển. năm nay(trúng đợt đầu năm 2017) là năm cuối thì lại trúng tuyển. do công việc và học tập của em đang dang dở. Nhờ luật minh khuê cho em hỏi là theo luật nvqs mới nhất, nếu em trốn nvqs sẽ bị phạt hay xử lý như thế nào? xin chân thành cám ơn.!

 

Trả lời:

Nghị định 123/2013/NĐ-CP quy định:

"Điều 7. Vi phạm quy định về nhập ngũ

1. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chấp hành lệnh gọi nhập ngũ đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này."

Theo đó, nếu như bạn không có mặt đúng thời gian và địa điểm ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng thì có thể bị phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng và buộc chấp hành lệnh gọi đó.

Ngoài ra, bạn còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu như đã bị xử phạt hành chính mà tiếp tục vi phạm theo quy định tại điều 332, Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định như sau:

Điều 332. Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự

1. Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình;

b) Phạm tội trong thời chiến;

c) Lôi kéo người khác phạm tội. >> Tham khảo thêm:Trốn nghĩa vụ quân sự bị phạt như thế nào?

 

5. Trốn nghĩa vụ quân sự phải chịu trách nhiệm gì ?

Chào luật sư, hiện tại em đã đi làm và cũng đang là sinh viên đại học hệ liên thông chính quy năm thứ 2. Năm nay em có giấy gọi đi khám nghĩa vụ quân sự và đã trúng tuyển. Ra tết này em phải lên đường nhập ngũ nhưng hiện tại công việc của em khá ổn định nếu phải đi nghĩa vụ mất 24 tháng thì coi như em mất tất cả từ công việc đến dang dở việc học hành. Em cũng đọc một số bài viết về những trường hợp tương tự như của em, qua đó em có thắc mắc mong luật sư có thể giải đáp cho em được rõ hơn.
Cụ thể như sau: Chắc trường hợp của em là học hệ liên thông thì không được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự đúng không ạ. Vì vậy khi em đã có giấy gọi nhập ngũ rồi mà em không có mặt tại nơi quy định tức là em đã trốn tránh nghĩa vụ quân sự và theo như được biết em sẽ bị xử phạt hành chính là từ 1.500.000 đến 2.500.000 sau khi bị phạt hành chính.
Như vậy em vẫn bị buộc phải chấp hành lệnh gọi nhập ngũ phải không tức là sau khi nộp phạt hành chính xong em vẫn bị buộc phải hoàn thành 24 tháng nghĩa vụ ?
Kính mong luật sư tư vấn giúp em.

 

Trả lời:

Điểm g Khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định:

"...g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo..."

Như vậy, theo quy định pháp luật trên thì việc bạn học liên thông đại học không được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Theo quy định của Điều 7 Nghị định 120/2013/NĐ-CP thì ngoài xử phạt vi phạm hành chính bạn còn phải chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, cụ thể:

"Điều 7. Vi phạm quy định về nhập ngũ
1. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chấp hành lệnh gọi nhập ngũ đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này."

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Nghĩa vụ quân sự - Công ty luật Minh Khuê