Chúc luật sư sức khỏe và thành công.

Luật sư trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Khuê của chúng tôi, trường hợp của bạn được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự năm 2015

Luật đất đai năm 2013

2. Chuyên viên tư vấn

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn cần xác định rõ một số nội dung sau để giải quyết vấn đề của mình:

Thứ nhất, Xác định ranh giới giữa hai thửa đất liền kề:

1.1. Trước khi đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc phải phối hợp với người dẫn đạc (là công chức địa chính cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, ấp, tổ dân phố... để được hỗ trợ, hướng dẫn việc xác định hiện trạng, ranh giới sử dụng đất), cùng với người sử dụng, quản lý đất liên quan tiến hành xác định ranh giới, mốc giới thửa đất trên thực địa, đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ và lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để làm căn cứ thực hiện đo đạc ranh giới thửa đất; đồng thời, yêu cầu người sử dụng đất xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất (có thể cung cấp bản sao các giấy tờ đó không cần công chứng, chứng thực).
1.2. Ranh, giới thửa đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng, quản lý và chỉnh lý theo kết quả cấp Giấy chứng nhận, bản án của tòa án có hiệu lực thi hành, kết quả giải quyết tranh chấp của cấp có thẩm quyền, các quyết định hành chính của cấp có thẩm quyền có liên quan đến ranh giới thửa đất.
Trường hợp đang có tranh chấp về ranh giới thửa đất thì đơn vị đo đạc có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có thửa đất để giải quyết. Trường hợp tranh chấp chưa giải quyết xong trong thời gian đo đạc ở địa phương mà xác định được ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý thì đo đạc theo ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý đó; nếu không thể xác định được ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý thi được phép đo vẽ khoanh bao các thửa đất tranh chấp; đơn vị đo đạc có trách nhiệm lập bản mô tả thực trạng phần đất đang tranh chấp thành 02 bản, một bản lưu hồ sơ đo đạc, một bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện các bước giải quyết tranh chấp tiếp theo theo thẩm quyền.
Đất của bạn không có tranh chấp mà chỉ liên quan đến việc trồng cây hoa trên phần đất giáp với ranh giới, ranh giới của bạn sẽ được xác định theo hiện trạng bạn đang sử dụng và có sự trùng khớp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà gia đình bạn đã được cấp trước đó. Vì khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bạn thì bên địa chính xã đã thực hiện việc đo đạc để xác nhận giữa thực địa sử dụng và hồ sơ địa chính, sau đó cấp cho gia đình bạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như hiện trạng đang sử dụng.
Thứ hai, thực hiện quyền trên phần đất giáp ranh:
Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở lên mà không có tranh chấp.
Không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách, kể cả trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng. Mọi chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung.
Ranh giới của bạn đã được xác định rõ ràng qua phần tường ngăn của hai bên như thông tin bạn nêu. Xét chung nguyên tắc sử dụng đất:
+ Người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.
+ Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
Việc mẹ bạn trồng cây cảnh là những cây hoa nhỏ sẽ không ảnh hưởng đến phần giáp ranh, nhưng những cây mai lớn hơn một chút thì cũng được để trên phạm vi đất của gia đình nhà bạn, những cành mai có chìa sang nhà hàng xóm thì phải được kê lùi vào để không vượt sang phần ranh giới hoặc được cắt tỉa phù hợp. Việc mẹ bạn tưới nước chăm cây thì không được ảnh hưởng đến việc sử dụng đât và sinh sống của gia đình hàng xóm của bạn tức là không được đổ nước trào thấm vào tường của nhà hàng xóm, nếu mẹ bạn chăm cây mà không làm thấm vào tường, không vượt sang phần ranh giới thì mẹ bạn hoàn toàn được quyền trồng cây và chăm cây mà không vi phạm quy định nào của pháp luật cả, nhưng trên cơ sở dàn xếp ổn thỏa tạo thiện trí giữa các hộ liền kề để đảm bảo quá trình chung sống hòa thuận lâu dai.
Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê