1. Người dự thi lấy chứng chỉ kế toán viên phải có thời gian công tác thực tế về kế toán ra sao?

Để dự thi và lấy chứng chỉ kế toán viên, người tham gia phải thỏa mãn một số điều kiện quy định tại Điều 4 của Thông tư 91/2017/TT-BTC.

- Đầu tiên, người dự thi cần có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực và liêm khiết, cùng với ý thức chấp hành pháp luật. Điều kiện thứ hai là phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về các chuyên ngành như Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán. Ngoài ra, cũng được chấp nhận bằng tốt nghiệp đại học của các chuyên ngành khác, nhưng phải có tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) của các môn học như Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trở lên trên tổng số học trình (hoặc tiết học) của khóa học. Ngoài ra, người dự thi cũng có thể có bằng tốt nghiệp đại học của các chuyên ngành khác, nhưng đi kèm với văn bằng hoặc chứng chỉ hoàn thành các khóa học do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp bảo đảm theo quy định tại Điều 9 của Thông tư này.

- Điều kiện thứ ba là người dự thi phải có thời gian công tác thực tế trong lĩnh vực tài chính, kế toán và kiểm toán ít nhất là 36 tháng. Thời gian này được tính từ tháng tốt nghiệp ghi trên bằng tốt nghiệp đại học (hoặc sau đại học) cho đến thời điểm đăng ký dự thi. Thời gian công tác thực tế về kiểm toán bao gồm cả thời gian làm trợ lý kiểm toán tại doanh nghiệp kiểm toán, thời gian làm kiểm toán nội bộ tại phòng kiểm toán nội bộ của một đơn vị, và thời gian làm kiểm toán tại cơ quan Kiểm toán Nhà nước.

- Ngoài ra, người dự thi cần nộp đầy đủ và đúng mẫu hồ sơ dự thi, cùng với chi phí dự thi theo quy định. Cuối cùng, người dự thi không được thuộc vào các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều 52 trong Luật kế toán năm 2015.

Vì vậy, để dự thi và lấy chứng chỉ kế toán viên, người tham gia phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định tại Điều 4 như đã trình bày ở trên.

 

2. Trong kỳ thi lấy chứng chỉ kế toán viên có tổng cộng bao nhiêu môn?

Quy định về số môn thi trong kỳ thi lấy chứng chỉ kế toán viên được đề ra tại Điều 6 của Thông tư 91/2017/TT-BTC. Theo quy định này, người dự thi cần hoàn thành thành công 4 môn thi sau đây:

- Môn thi thứ nhất là "Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp". Trong môn thi này, người dự thi sẽ được kiểm tra về kiến thức về pháp luật liên quan đến kinh tế và các quy định về doanh nghiệp.

- Môn thi thứ hai là "Tài chính và quản lý tài chính nâng cao". Trong môn thi này, người dự thi sẽ được đánh giá về kiến thức về tài chính và các kỹ năng quản lý tài chính trong môi trường kinh doanh phức tạp.

- Môn thi thứ ba là "Thuế và quản lý thuế nâng cao". Trong môn thi này, người dự thi sẽ được kiểm tra về kiến thức về hệ thống thuế và các quy định về quản lý thuế trong việc thực hiện công việc kế toán.

- Môn thi thứ tư là "Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao". Trong môn thi này, người dự thi sẽ được đánh giá về kiến thức về kế toán tài chính và kế toán quản trị, bao gồm cả lý thuyết và ứng dụng vào bài tập tình huống.

- Quan trọng để lưu ý rằng trong các môn thi nêu trên, nội dung bao gồm cả phần lý thuyết và phần ứng dụng vào bài tập tình huống. Điều này đảm bảo rằng người dự thi không chỉ phải hiểu lý thuyết mà còn phải có khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế. Bộ Tài chính là đơn vị chịu trách nhiệm soạn thảo, cập nhật và công khai nội dung, chương trình tài liệu học, ôn thi lấy chứng chỉ kế toán viên và chứng chỉ kiểm toán viên.

Tóm lại, người dự thi lấy chứng chỉ kế toán viên cần thi đạt 4 môn thi nêu trên và nắm vững cả phần lý thuyết và phần ứng dụng vào bài tập tình huống để đạt được chứng chỉ.

 

3. Hàng năm tổ chức bao nhiêu kỳ thi lấy chứng chỉ kế toán viên?

Theo quy định tại Điều 8 của Thông tư 91/2017/TT-BTC, số lượng kỳ thi lấy chứng chỉ kế toán viên được tổ chức mỗi năm được xác định như sau:

- Hội đồng thi sẽ tổ chức ít nhất một kỳ thi trong quý III hoặc quý IV hàng năm. Trước ngày thi ít nhất 60 ngày, Hội đồng thi sẽ thông báo chính thức trên các phương tiện thông tin đại chúng về các điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian, địa điểm và các thông tin cần thiết khác liên quan đến kỳ thi. Mục đích của việc thông báo này là để đảm bảo những người quan tâm đến việc thi chứng chỉ kế toán viên có đầy đủ thông tin và chuẩn bị tốt cho kỳ thi.

- Trong khoảng thời gian không quá 60 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thi, Hội đồng thi phải công bố kết quả thi từng môn thi và thông báo cho các thí sinh tham gia thi. Trong trường hợp đặc biệt cần kéo dài thời gian công bố, Chủ tịch Hội đồng thi có quyền quyết định, nhưng thời gian kéo dài không quá 30 ngày. Điều này đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc công bố kết quả thi, giúp các thí sinh biết được kết quả của mình và tiếp tục các bước tiến hành xin cấp chứng chỉ kế toán viên.

Với các quy định trên, Hội đồng thi sẽ tổ chức ít nhất mỗi năm một kỳ thi vào quý III hoặc quý IV. Điều này giúp tạo điều kiện cho các cá nhân có mong muốn trở thành kế toán viên có thể tham gia kỳ thi và đạt được chứng chỉ kế toán viên đáng quý. Bên cạnh đó, việc công bố kết quả thi đúng thời hạn và minh bạch cũng đảm bảo tính công bằng và đáng tin cậy của quá trình thi và đánh giá chất lượng của các thí sinh.

 

4. Quy định về thể thức thi chứng chỉ kế toán viên?

Căn cứ vào Điều 7 của Thông tư số 91/2017/TT-BTC, được ban hành bởi Bộ trưởng Bộ Tài chính và quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên, thì thể thức thi được mô tả như sau:

- Trong mỗi môn thi (trừ môn thi Ngoại ngữ) quy định tại Điều 6 của Thông tư này, người dự thi phải hoàn thành một bài thi viết trong thời gian 180 phút. Đối với môn thi Ngoại ngữ, thời gian làm bài thi viết được giới hạn trong 120 phút.

- Điều này có nghĩa là, khi tham gia thi chứng chỉ kế toán viên, thí sinh sẽ phải làm một bài thi viết cho mỗi môn thi quy định tại Điều 6 của Thông tư 91/2017/TT-BTC. Thời gian làm bài thi cho mỗi môn là 180 phút. Tuy nhiên, đối với môn thi Ngoại ngữ, thí sinh chỉ được phép sử dụng 120 phút để hoàn thành bài thi viết.

- Qua đó, thể thức thi chứng chỉ kế toán viên được quy định rõ ràng và cụ thể bởi Thông tư 91/2017/TT-BTC. Quy định này đảm bảo rằng thí sinh tham gia thi sẽ có đủ thời gian để trình bày kiến thức và kỹ năng của mình trong từng môn thi. Đồng thời, việc giới hạn thời gian làm bài cũng tạo điều kiện để đánh giá năng lực và khả năng làm việc hiệu quả của thí sinh trong một khung thời gian xác định.

Xem thêm >>> Bảng cân đối kế toán là gì? Phương pháp lập Bảng cân đối kế toán

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc hoặc vấn đề nào liên quan đến nội dung bài viết hoặc pháp lý, chúng tôi xin trân trọng mời quý khách liên hệ trực tiếp thông qua các kênh hỗ trợ sau đây: Hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ đáp ứng yêu cầu của quý khách một cách nhanh chóng và kịp thời. Với cam kết đảm bảo quyền lợi và sự hài lòng của khách hàng, chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ giải quyết mọi vấn đề pháp lý một cách nhanh chóng, chính xác và đáng tin cậy. Quý khách hãy yên tâm rằng mọi thông tin và yêu cầu của quý khách sẽ được bảo mật và xử lý một cách tối ưu !