Luat Minh Khue

chứng chỉ kế toán

chứng chỉ kế toán - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chứng chỉ kế toán

Điều kiện học chứng chỉ kế toán trưởng ?

Điều kiện học chứng chỉ kế toán trưởng ?
Thưa luật sư, Xin cho hỏi nội dung sau: Tôi tốt nghiệp đại học ngành QTKD , bằng cử nhân Luật học và tốt nghiệp trung cấp nghề tin học kế toán. Tôi đã hành nghề kế toán từ năm 2007 đến nay.

Chứng chỉ hành nghề kế toán: Những điều vô lý

Chứng chỉ hành nghề kế toán: Những điều vô lý
Từ năm 2005 đến nay, việc thi và cấp Chứng chỉ hành nghề (CCHN) kế toán đã được tổ chức với quy mô quốc gia. Đây là một kỳ thi có thể nói là tương đương với kỳ thi sau đại học của những “thí sinh” mong muốn có một “chứng chỉ hành nghề”.