1. Trường hợp chấm dứt hợp đồng với tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng với tổ chức dịch vụ thu Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm y tế (BHYT) đều được quy định rõ trong Quyết định 1155/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam, ban hành vào ngày 12/5/2022. Dưới đây là chi tiết về các trường hợp đó:

- Hợp đồng hết thời hạn và không được gia hạn: Trường hợp này xảy ra khi hợp đồng đã đến hạn và không có sự thỏa thuận gia hạn nào từ cả hai bên.

- Hợp đồng đã được gia hạn một lần: Điều này đề cập đến việc hợp đồng đã được gia hạn một lần và không được phép gia hạn thêm lần nữa.

- Tổ chức dịch vụ không đáp ứng đủ nhân lực hoặc nhân viên không đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 4 Quyết định 1155/QĐ-BHXH: Nếu tổ chức dịch vụ không có đủ nhân lực hoặc nhân viên không đáp ứng được yêu cầu quy định, hợp đồng có thể chấm dứt.

- Vi phạm các điều khoản trong Hợp đồng đã ký: Nếu tổ chức dịch vụ vi phạm các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng, hợp đồng có thể bị chấm dứt.

- Không hoàn thành kế hoạch phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng được giao: Nếu tổ chức dịch vụ không thực hiện kế hoạch phát triển như đã cam kết, hợp đồng có thể bị chấm dứt.

- Vi phạm pháp luật và bị xử lý theo quy định của pháp luật: Nếu tổ chức dịch vụ vi phạm các quy định pháp luật, hợp đồng có thể chấm dứt và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Có hành vi vi phạm như:

+ Giả mạo hồ sơ, chứng từ tham gia BHXH, BHYT.

+ Thực hiện không đúng quy định về việc thu tiền và quản lý tài chính.

+ Gian lận để lạm dụng quỹ BHXH, BHYT. Không trả số BHXH, thẻ BHYT của người tham gia.

- Thay đổi chủ thể ký hợp đồng hoặc căn cứ pháp lý: Nếu có sự thay đổi về chủ thể ký hợp đồng hoặc căn cứ pháp lý, hợp đồng có thể bị chấm dứt.

- Đơn phương chấm dứt hợp đồng: Nếu một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng mà không có sự đồng ý từ phía kia, hợp đồng cũng có thể bị chấm dứt.

Tất cả các trường hợp trên đều được xác định rõ trong Quyết định 1155/QĐ-BHXH, giúp tạo điều kiện cho việc quản lý và điều chỉnh hợp đồng một cách công bằng và minh bạch.

2. Điều kiện để gia hạn hợp đồng đối với tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT

Để gia hạn hợp đồng đối với tổ chức dịch vụ thu Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm y tế (BHYT), Quyết định 1155/QĐ-BHXH ban hành ngày 12/5/2022 đã quy định một số điều kiện cụ thể. Dưới đây là chi tiết về các điều kiện này:

Điều kiện gia hạn Hợp đồng:

- Hợp đồng được xem xét gia hạn với thời hạn tối đa bằng thời hạn Hợp đồng đã ký khi Tổ chức dịch vụ đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Đáp ứng về cơ sở vật chất, nhân lực: Tổ chức dịch vụ cần có đủ cơ sở vật chất và nhân lực để triển khai thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng theo thỏa thuận. Điều này đảm bảo cho việc thu hồi tiền BHXH và BHYT từ người tham gia một cách hiệu quả và đúng quy định.

+ Hoàn thành kế hoạch phát triển người tham gia: Tổ chức dịch vụ cần hoàn thành kế hoạch khai thác và phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng được giao. Điều này đảm bảo tính bền vững và phát triển của hệ thống BHXH và BHYT.

+ Cam kết bảo lãnh thực hiện Hợp đồng: Tổ chức dịch vụ cần có cam kết bảo lãnh thực hiện hợp đồng thời hạn tiếp theo theo quy định. Điều này là bảo đảm cho sự tin cậy và ổn định trong việc thực hiện các cam kết hợp đồng.

+ Không vi phạm Hợp đồng: Tổ chức dịch vụ không được vi phạm các điều khoản trong hợp đồng đã ký. Điều này là cơ sở để đảm bảo tính minh bạch, trung thực và công bằng trong mối quan hệ giữa các bên.

- Hợp đồng được gia hạn một lần: Hợp đồng được gia hạn một lần, khi hết thời hạn được gia hạn thì chấm dứt Hợp đồng. Tuy nhiên, sau khi gia hạn một lần, tổ chức dịch vụ có thể xem xét ký hợp đồng mới, tùy thuộc vào các điều kiện và thỏa thuận mới giữa các bên.

Như vậy, các điều kiện và quy định trên giúp đảm bảo sự ổn định, minh bạch và hiệu quả trong việc quản lý và thực hiện hợp đồng giữa tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT và BHXH Việt Nam.

3. Việc quy định cụ thể về các trường hợp chấm dứt HĐ với tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT có ý nghĩa gì?

Việc quy định cụ thể về các trường hợp chấm dứt hợp đồng (HĐ) với tổ chức dịch vụ thu Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm y tế (BHYT) mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng như sau:

- Tạo ra sự minh bạch và công bằng: Việc quy định cụ thể về các trường hợp chấm dứt HĐ giúp tạo ra một cơ sở pháp lý rõ ràng và minh bạch. Các điều khoản này giúp cả hai bên trong hợp đồng hiểu rõ về những hành vi nào có thể dẫn đến chấm dứt hợp đồng, từ đó đảm bảo sự công bằng trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Bảo vệ quyền lợi của các bên: Việc quy định cụ thể về các trường hợp chấm dứt HĐ bảo vệ quyền lợi của cả tổ chức dịch vụ và bên BHXH, BHYT. Những điều khoản này giúp mỗi bên biết rõ về quyền và nghĩa vụ của mình, từ đó tránh được các tranh chấp và xung đột có thể phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. Việc quy định cụ thể về các trường hợp chấm dứt HĐ giúp tổ chức dịch vụ hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình thực hiện hợp đồng. Cụ thể, các điều khoản này cho phép tổ chức dịch vụ biết được điều gì là phạm vi hợp pháp của họ và điều gì là không được chấp nhận. Điều này giúp họ tránh được những hành động vượt quá quyền hạn hoặc vi phạm pháp luật, từ đó giảm thiểu rủi ro pháp lý và tài chính. Việc quy định rõ ràng về các trường hợp chấm dứt HĐ giúp tránh được các tranh chấp và xung đột có thể phát sinh giữa tổ chức dịch vụ và BHXH, BHYT. Khi mỗi bên hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của mình, họ sẽ dễ dàng giải quyết các vấn đề xung đột một cách hòa bình và không gây ảnh hưởng đến mối quan hệ lâu dài giữa các bên.

- Khuyến khích tuân thủ và chất lượng dịch vụ: Việc đặt ra các điều kiện và hạn chế để tránh việc chấm dứt HĐ sẽ khuyến khích các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT tuân thủ các quy định và cam kết của hợp đồng. Đồng thời, các trường hợp chấm dứt HĐ do vi phạm quy định cũng tạo áp lực để các tổ chức cung cấp dịch vụ cải thiện chất lượng dịch vụ của mình. Việc đặt ra các điều kiện và hạn chế để tránh việc chấm dứt HĐ tạo ra một áp lực tự nhiên cho các tổ chức dịch vụ phải tuân thủ các quy định và cam kết trong hợp đồng. Khi nhận thức được rằng vi phạm quy định có thể dẫn đến chấm dứt HĐ và mất đi cơ hội kinh doanh, các tổ chức sẽ có xu hướng chấp nhận và tuân thủ các quy định một cách nghiêm túc hơn. Việc tuân thủ các quy định và cam kết trong hợp đồng giúp tăng tính minh bạch và đáng tin cậy của các tổ chức dịch vụ. Những tổ chức này sẽ trở nên đáng tin cậy hơn trong mắt BHXH, BHYT và người tham gia khi thấy rằng họ luôn tuân thủ các quy định và cam kết đã được thỏa thuận.

- Bảo vệ lợi ích của người tham gia: Quy định cụ thể về các trường hợp chấm dứt HĐ giúp bảo vệ lợi ích của người tham gia BHXH và BHYT. Việc này đảm bảo rằng các tổ chức dịch vụ phải tuân thủ các quy định và cam kết của hợp đồng để không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia.

Tóm lại, việc quy định cụ thể về các trường hợp chấm dứt HĐ với tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT mang lại nhiều lợi ích đối với các bên liên quan và đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong hoạt động quản lý và thực hiện hợp đồng.

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại tổng đài 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ chi tiết nhất có thể. Xin trân trọng cảm ơn!

Tham khảo thêm nội dung bài viết sau: Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm và thời hạn bảo hiểm