Xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng. Nhưng không có hướng dẫn nào cụ thể những loại đất nào, trong khu quy hoạch gì không được phép xây dựng. Kính mong Luật sư giải đáp giúp em để em hiểu rõ hơn và áp dụng.

Trân trọng cảm ơn!

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau

1. Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội

Thông tư số 03/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2009/NĐ-CP NGÀY 12/02/2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

2. Nội dung phân tích:

Pháp luật hiện nay không quy định cụ thể loại đất nào không được phép xây dựng nhưng đối với đất quy hoạch thì khi xây dựng phải tuân theo nguyên tắc quy định tại Điều 5 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 03 năm 2009 quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì:

>> Xem thêm:  Tư vấn về tiêu chuẩn trong công tác xây dựng nền móng, thi công và nghiệm thu công trình ?

“Điều 5. Giấy phép xây dựng tạm (quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 12/2009)

1. Việc cấp giấy phép xây dựng tạm chỉ áp dụng đối với những vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện.

2. Căn cứ tính chất, đặc điểm và thời gian thực hiện quy hoạch xây dựng của từng khu vực, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể quy mô công trình được cấp giấy phép xây dựng tạm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

3. Trong nội dung giấy phép xây dựng tạm phải ghi rõ thời gian được phép tồn tại của công trình, hết thời hạn quy định trong giấy phép xây dựng tạm nếu Nhà nước chưa giải phóng mặt bằng thì công trình được phép tồn tại cho đến khi Nhà nước giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch, khi đó chủ đầu tư phải tự phá dỡ công trình, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế phá dỡ và chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ công trình.

4. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng tạm như quy định đối với các công trình xin cấp giấy phép xây dựng được quy định tại Điều 23 Nghị định 12/CP.

5. Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch áp dụng theo quy định hiện hành; riêng phần xây dựng theo giấy phép xây dựng tạm thì không được bồi thường.”

Theo đó, đối với đất quy hoạch, khi xây dựng công trình phải thực hiện thủ tục xin giấy phép xây dựng tạm với quy mô phù hợp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Giấy phép xây dựng tạm sẽ ghi rõ thời hạn được phép tồn tại đối của công trình và khi hết hời hạn đó, nếu Nhà nước chưa giải phóng mặt bằng thì công trình sẽ được phép tồn tại cho đến khi Nhà nước giải phóng mặt bằng. Khi đó chủ đầu tư sẽ phải tự phá dỡ công trình trên đất, nếu không tự phá dỡ thì sẽ bị cưỡng chế phá dỡ và chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ.

Về đất nông nghiệp, căn cứ tại khoản 1 Điều 6 Luật Đất Đai 2013 có quy định về nguyên tắc sử dụng đất như sau:

“Điều 6. Nguyên tắc sử dụng đất

1. Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.”

Như vậy, đối với đất nông nghiệp, nếu muốn xây dựng công trình thì bạn phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, tại khoản 3 Điều 12 Luật Xây dựng năm 2014 cũng có quy định:

"Điều 12. Các hành vi bị nghiêm cấm

3. Xây dựng công trình trong khu vực cấm xây dựng; xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật; xây dựng công trình ở khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống, trừ công trình xây dựng để khắc phục những hiện tượng này."

Tóm lại, hiện nay pháp luật không quy định cụ thể trường hợp nào đất không được phép xây dựng nhưng đối với một số loại đất thì chủ đầu tư cần đảm bảo những yêu cầu nhất định khi xây dựng công trình.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email hoặc qua tổng đài tư vấn pháp luật đất đai, xây dựng trực tuyến, gọi: 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật đất đai - Công ty luật Minh KHuê

>> Xem thêm:  Biểu phí bảo hiểm công trình xây dựng theo quy định mới nhất hiện nay ?