Nội dung như sau : DN tư nhân Minh Tâm hiện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đầu tư xây mới Cửa hàng xăng dầu nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt của UBND tỉnh. Dự án được bố trí tại địa điểm nằm trong quy hoạch đất công nghiệp dịch vụ và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bìa đỏ) với thời hạn thuê 50 năm.Dự án đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư và phép xây dựng. Nhưng do điều kiện về nguồn lực nên DN không thực hiện được muốn chuyển nhượng toàn bộ dự án gắn liền với quyền sử dụng đất cho Công ty chúng tôi. Hiện tại DN Minh Tâm mới chỉ chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng 120trđ và Chi phí cho việc lập dự án, làm các thủ tục khác v…v. Giá chuyển nhượng là 1 tỷ. Như vây có huyển nhượng được không thủ tục thế nào? Nếu chuyển nhượng được thì DN Minh Tâm có xuất được hoá đơn để làm căn cứ cho bên Cty chúng tôi chuyển tiền không?

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Chúng tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư.

Người gửi: Ha Vu Hong

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụctư vấn pháp luật doanh nghiệpcủa Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn kinh doanh xăng dầu gọi: 1900.6162

Trả lời:

Phải xác định xem trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư này có đồng nghĩa với việc chấm dựt hoạt động của công ty chuyển nhượng không:

+ Trường hợp 1: Trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với việc chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế chuyển nhượng thì việc chuyển nhượng dự án phải tuân thủ quy định về điều kiện và thủ tục sáp nhập, mua lại doanh nghiệp 

>> Xem thêm:  Điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định mới nhất năm 2022

+ Trường hợp 2: Trường hợp chuyển nhượng dự án của tổ chức kinh tế không gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế chuyển nhượng thì việc chuyển nhượng dự án sẽ tuân thủ các điều kiện và thủ tục chuyển nhượng vốn 

Trong tình huống này sẽ thuộc trường hợp chuyển nhượng dự án của tổ chức kinh tế không gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế chuyển nhượng:

Thủ tục:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ. Theo khoản 5 điều 66 nghị định 106/NĐ-Cp về hướng dẫn thi hành luật đầu tư hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư gồm: văn bản đăng ký chuyển nhượng dự án; hợp đồng chuyển nhượng dự án; văn bản về tư cách pháp lý của bên nhận chuyển nhượng; báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án. 

Bước 2: Nộp hồ sơ cho cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư

Bước 3 : Nhận kết quả  cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư cấp mới (đối với trường hợp chưa có Giấy chứng nhận đầu tư) hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Một vấn đề nữa là việc dự án đầu tư chuyển nhượng có chuyển quyền sử dụng đất từ công ty tư nhân Minh Tâm sang công ty của quý khách và công ty Minh Tâm không có quyền gì với mảnh đất đó nữa thì cần thự hiện thủ tục đăng kí biến động đất đai theo điểm b khoản 4 Luật Đất đai 2014Theo  điều 9 Thông Tư 24-2014/BTNMT Quy định về hồ sơ địa chính, các giấy tờ cần thiết gồm:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công ty Minh Tâm

+ Đơn đăng kí biến động đất đai (theo mẫu)

+ Giấy định giá mảnh đất

>> Xem thêm:  Bảng định mức xăng dầu do nhà nước ban hành

+ Giấy chuyển nhượng dự án đầu tư

+ Giấy đăng kí kinh doanh của công ty

Thủ tục:

Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường. Người tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả…..chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 

Bước 2: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 

- Kiểm tra hồ sơ, phối hợp với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương nơi có đất xác minh thực địa (nếu cần); trường hợp đủ điều kiện thì chuyển thông tin địa chính đến Chi cục Thuế nơi có đất để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính theo quy định; đồng thời gửi cho chủ sử dụng đất biết; trường hợp không đủ điều kiện giải quyết thì làm văn bản nêu rõ lý do và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ

 - Sau khi công ty  hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì thực hiện xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận thì in giấy chứng nhận kèm hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường hực hiện một số nội dung sau:

- Kiểm tra, soát xét hồ sơ, ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,

>> Xem thêm:  Mở cửa hàng photocopy , in ấn thì chịu thuế suất như thế nào ?

 - Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng thông báo cho công ty  thực hiện nghĩa vụ tài chính; thực hiện chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; thu hồi bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp để quản lý theo quy định

Bước 4: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng chuyển kết quả thực hiện cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho Công ty sau khi hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT