Luật Minh Khuê xin chào quý khách, cảm ơn quý khách hàng đã gửi câu hỏi đến chuyên mục hỏi đáp của Luật Minh Khuê! Nội dung thắc mắc của quý khách, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

I.CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Luật quản lý thuế năm 2006

- Thông tư số 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế

II. NỘI DUNG PHÂN TÍCH

Căn cứ Điều 27 Luật quản lí thuế 2006:

Khi có thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp thì người nộp thuế phải thông báo với cơ quan thuế trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi thông tin.

Căn cứ Điều 23 luật quản lý thuế 2006: 

Hồ sơ đăng ký thuế đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh bao gồm:

a) Tờ khai đăng ký thuế;

b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đầu tư.

Người đại diện theo pháp luật là nội dung bắt buộc trên tờ khai đăng ký thuế và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đầu tư.

Căn cứ theo khoản 3 điều 11 thông tư 80/2012/TT-BTC:

Thông báo thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế:

Khi thay đổi các nội dung thông tin đã kê khai trong đăng ký thuế, người nộp thuế phải thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế theo “Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế” mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày có sự thay đổi.

Hồ sơ bổ sung đăng ký thuế gồm:

- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép đăng ký kinh doanh bổ sung hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đối với các trường hợp thay đổi thông tin phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bổ sung hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

- Bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế ban đầu (nếu có).

Như vậy, trường hợp của quý khách đã có sự thay đổi  về người đại diện theo pháp luật, vì thế quý khách làm mẫu số 08-MST đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê