Em muốn hỏi hiện tại đã có "Công ty TNHH Tôm Việt Nam" Em đạt tên Công ty là: "Công ty CP Tôm Miền nam" thì có được không? Nhờ Công ty hỗ trợ phản hồi sớm! Em cám ơn và kính chúc sức khỏe các anh chị!

Người gửi: Le

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê.

tên doanh nghiệp

Luật sư tư vấn đăt tên Công ty gọi - 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửu câu hỏi đến thư mục tư vấn pháp luật trực tuyến của công ty chúng tôi, về câu hỏi của bạn công ty xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nghị định số 43/2010/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp

Trả lời: 

Điều 15 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP Về đăng ký kinh doanh quy định rất rõ về Tên trùng và tên gây nhầm lẫn:

1. Tên trùng là trường hợp tên của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký được viết và đọc bằng tiếng Việt hoàn toàn giống với tên của doanh nghiệp đã đăng ký.

2. Các trường hợp sau đây được coi là gây nhầm lẫn với tên của các doanh nghiệp khác:

a) Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký được đọc giống như tên doanh nghiệp đã đăng ký;

b) Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký chỉ khác tên doanh nghiệp đã đăng ký bởi ký hiệu "&"; ký hiệu "-" ; chữ "và";

c) Tên viết tắt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp khác đã đăng ký;

d) Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp khác đã đăng ký;

đ) Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký khác với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký bởi một hoặc một số số tự nhiên, số thứ tự hoặc một hoặc một số chữ cái tiếng Việt (A, B, C,...) ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu đăng ký là doanh nghiệp con của doanh nghiệp đã đăng ký;

e) Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký khác với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký bởi từ "tân" ngay trước, hoặc “mới" ngay sau tên của doanh nghiệp đã đăng ký;

g) Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký chỉ khác tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký bởi các từ "miền Bắc", "miền Nam", "miền Trung", "miền Tây", "miền Đông" hoặc các từ có ý nghĩa tương tự; trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu đăng ký là doanh nghiệp con của doanh nghiệp đã đăng ký;

h) Tên riêng của doanh nghiệp trùng với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký.

Việc xác định tên trùng hay tên gây nhầm lẫn không phân biệt loại hình công ty mà chỉ xét tên của các công ty với nhau. Do đó, trong trường hợp đã có Công ty TNHH Tôm Việt Nam rồi mà bạn đặt tên công ty là Công ty CP Tôm miền Nam là không đúng quy định của pháp luật. Cụm từ Tôm Việt Nam và Tôm miền Nam không hoàn toàn trùng nhau nhưng được coi là dễ gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp trước đó. Vì vậy việc đặt tên công ty như vậy là không hợp pháp, không được công nhận.

Trên đây là thư tư vấn của công ty chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT