Nhưng cơ quan tôi làm việc lại cho ký hợp đồng 6 tháng (mặc dù tôi đã ký 1 lần thử việc là 30 ngày rồi). Như vậy xin hỏi luật sư việc ký hợp đồng như trên có đúng không?

Trân trọng cảm ơn.

Người gửi: T.N

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê. 

Tư vấn ký hợp đồng 6 tháng hay hợp đồng vô thời hạn ? 

Luật sư tư vấn luật lao động gọi số:1900.6162

Trả lời:

1.Cơ sở pháp lý

-Bộ luật lao động 2012.

2.Nội dung trả lời

Căn cứ Điều 15 Bộ luật lao động năm 2012:

"Điều 15. Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động."

Theo quy định tại khoản 1 điều 22 bộ luật lao động 2012 quy định về loại hợp đồng lao động như sau:

"1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng."

 Như vậy, hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa bạn và cơ quan và  dựa trên  tính chất công việc hai bên giao kết trong hợp đồng nên sẽ có hai trường hợp xảy ra như sau:
- Trường hợp thứ nhất, công việc mà bạn được giao kết không phải là công việc theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì cơ quan của bạn phải kí kết hợp đồng có thời hạn ít nhất là 12 tháng, theo quy định tại điểm b khoản 1 điều này.

- Trường hợp công việc mà bạn giao kết trong hợp đồng là công việc có tính chất mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì cơ quan bạn có thể kí hợp đồng có thời hạn 6 tháng.

>> Xem thêm:  Tiền lương là gì ? Tiền lương tối thiểu là gì ?

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao Động -  Công ty Luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Thù lao là gì ? Quy định pháp luật về thù lao