Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và gửi câu hỏi tư vấn về đội ngũ luật sư tư vấn pháp luật. Luật sư chúng tôi đã nghiên cứu và đưa ra nội dung tư vấn cụ thể như sau:

1. Tư vấn ký hợp đồng 6 tháng hay hợp đồng vô thời hạn?

Theo quy định tại Điều 14 của Bộ luật Lao động năm 2019, về hình thức hợp đồng lao động, các điểm cần lưu ý như sau:

- Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và làm thành 02 bản. Trong đó, người lao động giữ 01 bản và người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ khi có quy định khác tại khoản 2 của Điều này. Hợp đồng lao động có thể được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Trường hợp này, hợp đồng lao động qua phương tiện điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

- Ngoài ra, hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ khi có quy định khác tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật Lao động. Điều này áp dụng đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Vì vậy, hợp đồng lao động không xác định thời hạn sẽ được các bên ký kết bằng văn bản và lập thành 02 bản, trong đó mỗi bên sẽ giữ 01 bản. Ngoài ra, hợp đồng lao động không xác định thời hạn cũng có thể được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Như vậy, hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa bạn và cơ quan, dựa trên tính chất công việc hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng. Tùy thuộc vào tính chất công việc, có hai trường hợp có thể xảy ra như sau:

- Trường hợp thứ nhất: Công việc mà bạn được giao không thuộc loại công việc theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Trong trường hợp này, cơ quan của quý khách phải ký kết hợp đồng có thời hạn ít nhất là 12 tháng, theo quy định tại điểm b, khoản 1 của Điều này.

- Trường hợp thứ hai: Công việc mà bạn giao kết trong hợp đồng có tính chất mùa vụ hoặc là một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Trong trường hợp này, cơ quan của quý khách có thể ký hợp đồng có thời hạn 6 tháng.

=> Vì vậy, việc xác định thời hạn hợp đồng lao động phụ thuộc vào tính chất công việc và các quy định cụ thể tại từng trường hợp.

Công ty Luật Minh Khuê xin gửi quý khách hàng một số nội dung như sau:

 

2. Ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì có phải ký hợp đồng nhiều lần không?

Theo quy định tại Điều 20 của Bộ luật Lao động năm 2019, hợp đồng lao động có hai loại chính: hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn.

- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Đây là loại hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn và thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Điều này có nghĩa là hợp đồng không có ngày hết hạn cụ thể.

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn: Đây là loại hợp đồng mà trong đó hai bên đã xác định thời hạn và thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Thời hạn này không được vượt quá 36 tháng, tính từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực.

Khi hợp đồng lao động không xác định thời hạn hết hiệu lực nhưng người lao động vẫn tiếp tục làm việc, quy định như sau:

- Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, cả hai bên phải ký kết một hợp đồng lao động mới. Trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới, quyền, nghĩa vụ và lợi ích của cả hai bên vẫn được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết trước đó.

- Nếu sau 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà cả hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới, thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b, khoản 1 của Điều 20 trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

- Trường hợp cả hai bên ký kết hợp đồng lao động mới và đó là hợp đồng lao động xác định thời hạn, thì chỉ được ký kết thêm một lần duy nhất. Sau đó, nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc, phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và những trường hợp pháp luật khác.

=> Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, hợp đồng lao động có hai loại chính là hợp đồng không xác định thời hạn và hợp đồng xác định thời hạn. Trường hợp hợp đồng lao động không xác định thời hạn hết hiệu lực nhưng người lao động vẫn tiếp tục làm việc, hai bên sẽ ký kết hợp đồng mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng cũ hết hạn. Trong trường hợp không ký kết hợp đồng mới sau 30 ngày, hợp đồng lao động trở thành hợp đồng không xác định thời hạn. Nếu ký kết hợp đồng mới là hợp đồng xác định thời hạn, chỉ được ký thêm một lần duy nhất. Tuy nhiên, đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và một số trường hợp đặc biệt, quy định này không áp dụng. Việc thay đổi nội dung trong hợp đồng lao động sẽ được ghi nhận qua việc ký kết phụ lục hợp đồng. Vì vậy, hiểu rõ quy định về hợp đồng lao động không xác định thời hạn và quy trình ký kết hợp đồng mới trong trường hợp này là rất quan trọng để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của cả người lao động và người sử dụng lao động được thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

 

3. Nguyên tắc khi giao kết hợp đồng lao động là gì?

Nguyên tắc khi giao kết hợp đồng lao động được quy định tại Điều 15 Bộ luật Lao động năm 2019 gồm các yếu tố sau:

- Tự nguyện: Giao kết hợp đồng lao động phải dựa trên sự đồng ý tự nguyện của cả hai bên, tức là người lao động và người sử dụng lao động đều đồng ý và không bị ép buộc.

- Bình đẳng: Quyền tự do giao kết hợp đồng lao động phải được thực hiện trên cơ sở bình đẳng. Điều này đảm bảo rằng không có sự kỳ thị, phân biệt đối xử dựa trên giới tính, tôn giáo, dân tộc, nguồn gốc xã hội, tình trạng hôn nhân, tuổi tác, tình trạng hợp pháp khác, hoặc bất kỳ yếu tố phân biệt nào khác.

- Thiện chí: Cả hai bên tham gia giao kết hợp đồng lao động phải có ý định thiện chí và đặt niềm tin vào sự trung thực và tôn trọng đối tác. Điều này đảm bảo tính chính trực và trung thực trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Hợp tác: Giao kết hợp đồng lao động phải dựa trên tinh thần hợp tác giữa người lao động và người sử dụng lao động. Cả hai bên cần thể hiện sự thấu hiểu, tôn trọng và cùng nhau làm việc với mục tiêu chung là đạt được lợi ích tốt nhất cho cả hai bên.

- Trung thực: Giao kết hợp đồng lao động phải căn cứ vào sự trung thực của cả hai bên. Cả người lao động và người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về bản thân, điều kiện làm việc và các điều khoản hợp đồng.

=> Mặc dù có nguyên tắc tự nguyện và tự do giao kết hợp đồng lao động, nhưng các hợp đồng lao động không được trái pháp luật, không được vi phạm thỏa ước lao động tập thể và phải tuân thủ đạo đức xã hội. Điều này có nghĩa là các điều khoản trong hợp đồng lao động phải tuân thủ các quy định của pháp luật và không được vi phạm quyền và lợi ích của người lao động.

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của công ty Luật Minh khuê: Khi nào được ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn ?

Công ty Luật Minh Khuê mong muốn gửi đến quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!