Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Đất đai của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Đất đai thuế bán nhà, gọi:  1900.6162

Luật sư trả lời:

1. Căn cứ pháp lý:

Thông tư 111/2013/TT_BTC hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân

Thông tư 92/2015/TT_BTC hướng dẫn thuế TNCN và thuế GTGT

2. Nội dung trả lời:

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT_BTC, Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam là khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp của bạn có thể được miễn thuế thu nhập cá nhân nếu đáp ứng được các điều kiện sau:

- Chỉ có một nhà ở hoặc đất ở (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng trên đất) tại thời điểm thực hiện hoạt động chuyển nhượng. Cụ thể, bạn căn cứ vào:

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2021 của pháp luật về xây dựng nhà ở ?

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

+ Trường hợp chuyển nhượng nhà ở có chung quyền sở hữu, đất ở có chung quyền sử dụng thì chỉ cá nhân chưa có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nơi khác được miễn thuế; cá nhân có chung quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở còn có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở khác không được miễn thuế.

+ Trường hợp vợ chồng có chung quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và cũng là duy nhất của chung vợ chồng nhưng vợ hoặc chồng còn có nhà ở, đất ở riêng, khi chuyển nhượng nhà ở, đất ở của chung vợ chồng thì vợ hoặc chồng chưa có nhà ở, đất ở riêng được miễn thuế; chồng hoặc vợ có nhà ở, đất ở riêng không được miễn thuế. 

Có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày. 

+ Thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở là ngày cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

+ Riêng trường hợp được cấp lại, cấp đổi theo quy định của pháp luật về đất đai thì thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở được tính theo thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trước khi được cấp lại, cấp đổi.

- Chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở.

Trường hợp cá nhân có quyền hoặc chung quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất ở duy nhất nhưng chuyển nhượng một phần thì không được miễn thuế cho phần chuyển nhượng đó.

Đối với trường hợp bạn đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và có đủ các điều kiện để được xác định là nhà ở duy nhất thì được miễn thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà theo quy định của pháp luật hiện nay. Để được miễn thuế thu nhập cá nhân với trường hợp trên, bạn thực hiện việc kê khai và chịu trách nhiệm. Nếu phát hiện không đúng sẽ bị xử lý truy thu thuế và phạt về hành vi vi phạm pháp luật thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Tư vấn miễn giảm thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà duy nhất ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Đất đai - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại mới nhất năm 2021