Trả lời:

Chào bạn! cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục tư vấn pháp luật lao động của công ty chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý

Luật bảo hiểm  hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội

Nội dung tư vấn:

Em đóng BHXH từ 3/2009 đến 4/2015 thì nghỉ việc ở Công ty. Tháng 7/2015 làm công ty mới và đóng BHXH đến 5/2016 còn 1 tháng nữa ký hợp đồng mới, nhưng công ty hủy không ký tiếp. Cho em hỏi vậy em có được lãnh tiền thai sản không? Nếu được lãnh thì cần những hồ sơ gì?

 tra loi sau