1. Dịch vụ thành lập công ty ủy thác đầu tư chứng khoán ?

Thưa luật sư, tôi muốn thành lập công ty tư vấn đầu tư kinh doanh, nhận ủy thác đầu tư chứng khoán với vốn điều lệ 100 triệu đồng. Theo quy định Luật chứng khoán thì công ty tư vấn đầu tư chứng khoán phải có vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Có cách nào để công ty của tôi với vốn 100 triệu đồng vẫn kinh doanh nhận ủy thác đầu tư chứng khoán được không? Tôi cần đăng ký mã ngành gì ?
Nhờ quý công ty tư vấn giùm. Tôi xin cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP quy định về vốn và cổ đông, thành viên góp vốn tại tổ chức kinh doanh chứng khoán như sau:

"1. Vốn pháp định cho các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán tại Việt Nam là:

a) Môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng Việt Nam;

b) Tự doanh chứng khoán: 100 tỷ đồng Việt Nam;

c) Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ đồng Việt Nam;

d) Tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng Việt Nam.

2. Trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép cho nhiều nghiệp vụ kinh doanh, vốn pháp định là tổng số vốn pháp định tương ứng với từng nghiệp vụ đề nghị cấp phép.

3. Vốn pháp định của công ty quản lý quỹ tại Việt Nam, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam là 25 tỷ đồng Việt Nam.”

Theo quy định của Khoản 2 Điều 77 Nghị định 58/2012/NĐ-CP thì công ty đầu tư chứng khoán đại chúng phải ủy thác vốn cho một công ty quản lý quỹ quản lý. Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ được tự quản lý vốn đầu tư hoặc ủy thác vốn vốn cho một công ty quản lý quỹ quản lý tối thiểu 2/3 số thành viên của hội đồng quản trị của công ty đầu tư chứng khoán phải là cách thành viên độc lập.

Mặc khác, hoạt động ủy thác là việc giao bên được ủy thác, nhân danh người ủy thác để làm một việc nhất định mà người ủy thác không thể làm trực tiếp hoặc không muốn làm.

Như vậy, để có thể có tư cách của bên nhận ủy thác, bên nhận phải đáp ứng được các điều kiện, khả năng của bên ủy thác. Theo quy định thì công ty tư vấn đầu tư chứng khoán cần có vốn pháp định là 10 tỷ đồng, thì để công ty bạn có thể nhận ủy thác cũng phải bảo đảm được điều kiện về vốn là 10 tỷ đồng.

>> Xem thêm:  Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính, chứng khoán

2. Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán như thế nào? Và thành viên lưu ký chứng khoán có được đăng ký cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán cho chi nhánh của mình hay không?

1/ Điều kiện cấp Giấy phép thành Lập và hoạt động công ty chứng khoán

a/ Về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị: Có trụ sở làm việc bảo đảm cho hoạt động kinh doanh chứng khoán; có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị văn phòng, hệ thống máy tính, phần mềm phục vụ cho hoạt động phân tích đầu tư, phân tích và quản lý rủi ro, lưu trữ, bảo quản chứng từ, tài liệu và các thiết bị bảo đảm an toàn, an ninh cho trụ sở làm việc của công ty phù hợp với quy định về quy trình nghiệp vụ về hoạt động kinh doanh chứng khoán. Đối với nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán thì không phải đáp ứng điều kiện về trang bị, thiết bị.

b/ Về vốn: Vốn đã góp tại thời Điểm thành lập công ty tối thiểu bng mức vốn pháp định theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP.

c/ Về nhân sự: Có danh sách dự kiến về nhân sự công ty, trong đó có tối thiểu 03 người hành nghề chứng khoánphù hợp cho mỗi nghiệp vụ kinh doanh đề nghị cấp phép thành lập và hoạt động. Có Tổng Giám đốc (Giám đốc) công ty chứng khoán và phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án cấm hành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật;

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán hoặc tại bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư trong doanh nghiệp khác và có kinh nghiệm quản lý điều hành tối thiểu 02 năm;

- Có Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ;

- Không bị xử phạt theo pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán trong vòng 06 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

2/ Thành viên lưu ký là các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký và đã đăng ký làm thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. (Khoản 8 Điều 2 Thông tư 123/2015/TT-BTC).

Thành viên lưu ký được phép đăng ký cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán cho chi nhánh của mình. Tuy nhiên, phải đáp ứng được các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định 86/2016/NĐ-CP. Cụ thể:

a) Có tối thiểu 01 thành viên Ban Giám đốc được phân công phụ trách hoạt động đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ;

b) Có nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ lưu ký đã hoàn thành khóa học nghiệp vụ của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;

c) Có quy trình nghiệp vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và các quy chế hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;

d) Có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoánphù hợp với quy định pháp luật hiện hành và các quy chế hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

đ) Có Quyết định chấp thuận cho chi nhánh thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

>> Xem thêm:  Mẫu bảng kê chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong năm (Mẫu số: 13-1/BK-TNCN)

3. Điều kiện thành lập chi nhánh ở nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán được quy định như thế nào?

Điều kiện thành lập chi nhánh, căn phòng đại diện ở nước ngoài, đầu tư ra nước ngoài của của tổ chức kinh doanh chứng khoán được quy định cụ thể tại Điều 18 Nghị định 86/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ.

Theo đó, tổ chức kinh doanh chứng khoán được phép thành lập chi nhánh ở nước ngoài khi đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có phương án lập chi nhánh ở nước ngoài đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu chấp thuận bằng văn bản.

2. Đảm bảo các quy định về an toàn tài chính sau khi trừ đi vốn cấp cho chi nhánh ở nước ngoài.

Mọi vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay tới số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty Luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp, Luật sư riêng doanh nghiệp