Do hợp đồng này dược thỏa thuận hợp tác kinh doanh với các giám đốc 2 bên, tôi không thực hiện bất cứ 1 giao dịch nào cả, nay công ty bị phá sản, phía bên kia đòi tôi phải trả tất cả các khoản nợ còn thiếu cho họ, mà vụ án làm giá chứng khoán, tòa án đã sử, a tôi đã nhận hết tội và tòa đã xử a ấy 4 năm tù. Cho tôi hỏi bây giờ họ khởi kiện, tôi có phải trả tiền cho họ không, mà giấy ủy quyền có phải công chứng không?
Tôi xin cảm ơn Các luật sư!

Người gửi: dung nguyen

>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến (24/7) gọi số: 1900.1975

Tư vấn khởi kiện vụ án dân sự - Ảnh minh họa

Trả lời:

 Phạm vi những nghĩa vụ bạn cần thực hiện sẽ được nên trong giấy ủy quyền. Căn cứ vào nội dung ủy quyền bạn có thể xác định được nghĩa vụ của mình, khi ấy bạn sẽ xác định được mình có nghĩa vụ trả tiền hay không.

Theo Khoản 1, 2 điều 2 Nghị định 75/2000/NĐ-CP về Công chứng, chứng thực có quy định như sau:

- Công chứng là việc Phòng Công chứng chứng nhận tính xác thực của hợp đồng được giao kết hoặc giao dịch khác được xác lập trong quan hệ dân sự, kinh tế, thương mại và quan hệ xã hội khác và thực hiện các việc khác theo quy định của NĐ này. 

- Chứng thực là việc Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã xác nhận sao y giấy tờ, hợp đồng, giao dịch và chữ ký của cá nhân trong các giấy tờ phục vụ cho việc thực hiện các giao dịch của họ theo quy định của NĐ này.

Vậy tùy theo mục đích của bạn, bạn muốn công chứng Giấy ủy quyền hay muốn Chứng thực Giấy ủy quyền. Đa phần thì việc mới lập Giấy/ Hợp đồng ủy quyền thì người ủy quyền và/ hoặc cùng với người được ủy quyền ra Phòng Công chứng để công chứng Giấy/ Hợp đồng ủy quyền.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê