Câu hỏi được biên tập tư chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp của công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn thành lập văn phòng kinh doanh tại nhà mình sở hữu ?

Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin được tư vấn cho bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự năm 2005 

Thông tư 33/2010/TT-BCA Quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Luật nhà ở năm 2014 

Nội dung phân tích

Trong trường hợp bạn muốn cho thuê nhà thì tại Bộ luật dân sự 2005 có quy định về vấn đề này như sau:

"Điều 492. Hình thức hợp đồng thuê nhà ở  

Hợp đồng thuê nhà ở phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn thuê từ sáu tháng trở lên thì phải có công chứng hoặc chứng thực và phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. ".

Theo Ðiều 500 Bộ luật dân sự 2005 quy định về thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác :“Trong trường hợp pháp luật không có quy định khác thì quy định tại các điều từ Ðiều 492 đến Ðiều 499 của Bộ luật này cũng được áp dụng đối với việc thuê nhà sử dụng vào mục đích khác không phải là thuê nhà ở”.

>> Xem thêm:  Luật doanh nghiệp là gì ? Bình luận về quá trình hình thành và phát triển của Luật doanh nghiệp?

Như vậy, trường hợp của bạn liên quan đến việc ký kết hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác. Theo quy định của Bộ luật dân sự 2005 thì hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác cũng phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn thuê từ sáu tháng trở lên phải có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ ngày 10/12/2010 về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp đã nêu rõ tại ý a điểm 28 Mục III (các thủ tục hành chính lĩnh vực bổ trợ tư pháp) trong Phụ lục đính kèm như sau: Bãi bỏ quy định bắt buộc công chứng một số hợp đồng, trong đó có hợp đồng thuê nhà ở.

Bên cạnh đó, tại khoản 2, điều 122 Luật nhà ở 2014 quy định " 2. Đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu.". 

Như vậy, khi cho người nước ngoài thuê nhà thì 2 bên cần lập hợp đồng cho thuê có thể công chứng, chứng thực nếu các bên có nhu cầu.

Về điều kiện của bên cho thuê 

Theo quy định tại thông tư 33/2010/TT-BCA tại khoản 7, điều 3 "Cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng." là một trong những điều kiện về an ninh trật tự. Do đó, cơ sở cho bạn bạn thuê phải đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, cụ thể là tại điều 4:

"Điều 4. Điều kiện về an ninh, trật tự

1. Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự phải có lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định số 72/2009/NĐ-CP.

2. Phải duy trì và đảm bảo thực hiện đúng các điều kiện về an ninh, trật tự trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh; chấp hành quy định về trật tự, an toàn công cộng, vệ sinh môi trường và không nằm trong khu vực, địa điểm mà pháp luật cấm hoạt động kinh doanh.

3. Ngoài quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, các cơ sở kinh doanh sau đây còn phải bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy như sau:

a) Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên); sản xuất, kinh doanh gas; sản xuất pháo hoa; kinh doanh vũ trường; kinh doanh lưu trú và cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn bản từ 7 tầng trở lên phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

>> Xem thêm:  Chủ thể kinh doanh là gì ? Khái niệm về chủ thể kinh doanh

b) Các cơ sở kinh doanh lưu trú và cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng từ 6 tầng trở xuống; sản xuất, kinh doanh, sửa chữa công cụ hỗ trợ; trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, casino; hoạt động in (trừ photocopy màu); kinh doanh dịch vụ cầm đồ; kinh doanh karaoke; xoa bóp (massage) phải có biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy.".

"Điều 6. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

1. Trách nhiệm chung

Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc chấp hành các quy định về an ninh, trật tự và thực hiện các nội dung sau:

a) Chỉ được tiến hành hoạt động kinh doanh khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp; tổ chức thực hiện và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra người làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại cơ sở chấp hành đúng các quy định của Nghị định 72/2009/NĐ-CP, Nghị định 107/2009/NĐ-CP, Nghị định 109/2009/NĐ-CP, hướng dẫn tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan trong suốt quá trình hoạt động.

b) Chấp hành việc kiểm tra, hướng dẫn của cơ quan Công an có thẩm quyền.

c) Báo cáo định kỳ hàng quý (tuần cuối cùng của tháng thứ ba) cho cơ quan Công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự về tình hình chấp hành các quy định của pháp luật và những vấn đề khác có liên quan đến an ninh, trật tự trong quá trình hoạt động kinh doanh.

d) Cung cấp cho cơ quan Công an có thẩm quyền: Danh sách và thông tin có liên quan đến người làm trong cơ sở kinh doanh (kể cả người nước ngoài); sơ đồ mặt bằng khu vực sản xuất, kinh doanh; sơ đồ kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên); thống kê các phương tiện phục vụ cho công tác bảo vệ, phương tiện phòng cháy, chữa cháy; thông tin liên lạc tại cơ sở kinh doanh khi có yêu cầu.

đ) Có sổ quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh và ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu của Bộ Công an đã ban hành kèm theo Thông tư này.

e) Khi thay đổi người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh và người đại diện theo pháp luật phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan Công an có thẩm quyền.

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến qua điện thoại

g) Có văn bản thông báo về thời gian hoạt động hoặc tạm ngừng hoạt động kinh doanh cho cơ quan Công an có thẩm quyền.

h) Không cho thuê, mượn, chuyển nhượng hoặc sửa chữa Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.[...]

2. Trách nhiệm cụ thể với từng ngành nghề kinh doanh

[...] g) Cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng

- Đối với cơ sở cho người nước ngoài thuê nhà để ở: Phải đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, môi trường, phòng cháy và chữa cháy; chấp hành các quy định về thông báo lưu trú; kịp thời thông báo cho cơ quan Công an về tin tức, tình hình có liên quan đến an ninh, trật tự.

Người nước ngoài thuê nhà để ở phải có giấy phép tạm trú hợp pháp tại Việt Nam và chấp hành việc kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.".

Như vậy, đây là những điều kiện mà cơ sở cho bạn bạn thuê phải đáp ứng. Bạn cũng nên tham khảo thêm về các quy định cấm đăng ký kinh doanh tại nhà Chung cư (Tư về đặt trụ sở doanh nghiệp tại nhà chung cư?).

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Emailhoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê!

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Kinh doanh là gì ? Quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh

Bộ phận tư vấn luật dân sự.

>> Xem thêm:  Tư vấn xây dựng quy chế hoạt động cho doanh nghiệp