Công ty A thanh lý cho (Cá nhân) Ông B (xuất hóa đơn GTGT trị giá 10 triệu đồng). Nay công ty tôi muốn thuê lại dàn máy của ông B vậy cho tôi hỏi: 1/ Thủ tục và 2/ Chứng từ là những gì để tôi có thể thuê lại dàn máy In phim của Ông B đó? Xin cảm ơn Công ty Luật Minh Khuê!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật Dân sự của công ty Luật Minh Khuê

Tư vấn thủ tục và các loại giấy tờ cần thiết để thuê tài sản ?

Luật sư tư vấn trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Bộ luật dân sự năm 2005

Bộ luật dân sự năm 2015

2. Nội dung phân tích:

Điều 480 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định về hợp đồng thuê tài sản như sau:

"Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, còn bên thuê phải trả tiền thuê".

Như vậy:

1. Về thủ tục, để đảm bảo việc không xảy ra tranh chấp, rủi ro trong thời gian thuê tài sản giữa công ty bạn và cá nhân ông B thì hai bên phải lập hợp đồng thuê tài sản.

Theo quy định của pháp luật (tại các điều: Điều 481, Điều 482, Điều 485, Điều 486, Điều 487 và Điều 491 Bộ luật dân sự năm 2005) hợp đồng thuê tài sản phải đảm bảo các tiêu chí sau:

     - Về giá thuê:

 Điều 481. Giá thuê

Giá thuê tài sản do các bên thoả thuận. Trong trường hợp pháp luật có quy định về khung giá thuê thì các bên chỉ được thoả thuận về giá thuê trong phạm vi khung giá đó.

     - Về thời hạn thuê:

Điều 482. Thời hạn thuê

1. Thời hạn thuê do các bên thoả thuận; nếu không có thoả thuận thì được xác định theo mục đích thuê.

2. Trong trường hợp các bên không thoả thuận về thời hạn thuê hoặc thời hạn thuê không thể xác định được theo mục đích thuê thì hợp đồng thuê hết thời hạn khi bên thuê đã đạt được mục đích thuê.

     - Về quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê:

Điều 485. Nghĩa vụ bảo đảm giá trị sử dụng của tài sản thuê

1. Bên cho thuê phải bảo đảm tài sản thuê trong tình trạng như đã thoả thuận, phù hợp với mục đích thuê trong suốt thời gian cho thuê; phải sửa chữa những hư hỏng, khuyết tật của tài sản thuê, trừ hư hỏng nhỏ mà theo tập quán bên thuê phải tự sửa chữa.

2. Trong trường hợp tài sản thuê bị giảm sút giá trị sử dụng mà không do lỗi của bên thuê thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê:

a) Sửa chữa tài sản;

b) Giảm giá thuê;

c) Đổi tài sản khác hoặc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu tài sản thuê không thể sửa chữa được mà do đó mục đích thuê không đạt được hoặc tài sản thuê có khuyết tật mà bên thuê không biết.

3. Trong trường hợp bên cho thuê đã được thông báo mà không sửa chữa hoặc sửa chữa không kịp thời thì bên thuê có quyền tự sửa chữa tài sản thuê, nhưng phải báo cho bên cho thuê và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí sửa chữa.

Điều 486. Nghĩa vụ bảo đảm quyền sử dụng tài sản cho bên thuê  

1. Bên cho thuê phải bảo đảm quyền sử dụng tài sản ổn định cho bên thuê.

2. Trong trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản thuê mà bên thuê không được sử dụng tài sản ổn định thì bên thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

     - Về quyền và nghĩa vụ của bên thuê: 

Điều 487. Nghĩa vụ bảo quản tài sản thuê

1. Bên thuê phải bảo quản tài sản thuê như tài sản của chính mình, phải bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ; nếu làm mất mát, hư hỏng thì phải bồi thường.

Bên thuê không chịu trách nhiệm về những hao mòn tự nhiên do sử dụng tài sản thuê.

2. Bên thuê có thể tu sửa và làm tăng giá trị tài sản thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí hợp lý.

Điều 488. Nghĩa vụ sử dụng tài sản thuê đúng công dụng, mục đích  

1. Bên thuê phải sử dụng tài sản thuê theo đúng công dụng của tài sản và đúng mục đích đã thoả thuận.

2. Trong trường hợp bên thuê sử dụng tài sản không đúng mục đích, không đúng công dụng thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

    - Về việc chấm dứt hợp đồng thuê tài sản:

Điều 491. Chấm dứt hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê tài sản chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

1. Thời hạn thuê đã hết;

2. Theo thoả thuận của các bên về việc chấm dứt trước thời hạn; đối với hợp đồng thuê không xác định thời hạn, khi bên cho thuê muốn chấm dứt hợp đồng thì phải báo cho bên thuê biết trước một thời gian hợp lý, nếu không có thoả thuận về thời hạn báo trước;

3. Hợp đồng bị huỷ bỏ hoặc bị đơn phương chấm dứt thực hiện;

4. Tài sản thuê không còn.

2. Để công ty bạn có thể thuê lại dàn máy In phim của Ông B, khi lập hợp đồng thuê, công ty bạn cần phải yêu cầu ông B trình xuất hóa đơn GTGT giữa ông B và công ty A (nhằm chúng minh tài sản đó thuộc quyền sở hữu của ông B), đồng thời phải tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật về hợp đồng thuê tài sản.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi.

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email   Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email  hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162 

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh KHuê