Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: N.Ha

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê,

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Trả lời:

Chào chị! Cảm ơn chị đã gửi thắc mắc về cho chúng tôi. Đối với vấn đề của chị chúng tôi giải đáp như sau:

 

1. Cơ sở pháp lý

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Thông tư số 03/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Quy định chi tiết thi hành Nghị định số45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP

2. Nội dung tư vấn

Theo quy định của Điều 5 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP thì 

"Điều 5. Điều kiện thành lập hội

1. Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ.

2. Có điều lệ.

3. Có trụ sở.

4. Có số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hội:

a) Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh có ít nhất một trăm công dân, tổ chức ở nhiều tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

b) Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm mươi công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

c) Hội có phạm vi hoạt động trong huyện có ít nhất hai mươi công dân, tổ chức trong huyện có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

d) Hội có phạm vi hoạt động trong xã có ít nhất mười công dân, tổ chức trong xã có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

đ) Hiệp hội của các tổ chức kinh tế có hội viên là đại diện các tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân của Việt Nam, có phạm vi hoạt động cả nước có ít nhất mười một đại diện pháp nhân ở nhiều tỉnh; hiệp hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm đại diện pháp nhân trong tỉnh cùng ngành nghề hoặc cùng lĩnh vực hoạt động có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hiệp hội.

Đối với hội nghề nghiệp có tính đặc thù chuyên môn, số lượng công dân và tổ chức tự nguyện đăng ký tham gia thành lập hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 của Nghị định này xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể."

Và Tại Điều 6 Luật này cũng quy định về Ban vận động thành lập hội:

"Điều 6. Ban vận động thành lập hội

1. Muốn thành lập hội, những người sáng lập phải thành lập ban vận động thành lập hội. Ban vận động thành lập hội được cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động công nhận.

2. Người đứng đầu ban vận động thành lập hội là công dân Việt Nam, sống thường trú tại Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khoẻ và có uy tín trong lĩnh vực hội dự kiến hoạt động. 

3. Số thành viên trong ban vận động thành lập hội được quy định như sau:

a) Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh có ít nhất mười thành viên;

b) Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, có ít nhất năm thành viên;

c) Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã, có ít nhất ba thành viên;

d) Hiệp hội của các tổ chức kinh tế có phạm vi hoạt động cả nước có ít nhất năm thành viên đại diện cho các tổ chức kinh tế; đối với hiệp hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất ba thành viên đại diện cho các tổ chức kinh tế trong tỉnh."

Trên đây là điều kiện để được thanh lập hội theo quy định của pháp luật, theo đó, để cần thành lập hội thì phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Trước hết, muốn thành lập hội thì chị và những người sáng lập khác phải thành lập được Ban vận động thành lập hội và được Phòng tổ chức của Sở Nội vụ nơi chị đặt trụ sở của hội công nhận; số thành viên của ban vận động này phải có ít nhất 10 thành viên (đối với trường hợp hội mà chị dự kiến thành lập hoạt động phạm vi cả nước), 5 thành viên (nếu hội dự kiến thành lập hoạt động trong phạm vi của tỉnh).

- Về mục đích hoạt động: mục đích hoạt động mà chị dự kiến thành lập (Đào tạo ngoại ngữ miễn phí - Cắt tóc miễn phí - Làm các công việc thiện nguyện khác)  hoàn toàn không trái với quy định của pháp luật. Và hiện nay, với tên gọi là "Hội Hỗ trợ và Phát triển cộng đồng" thì chưa có hội nào đăng ký thành lập với tên gọi này trên địa bàn Thành phố Hải Dương, nên chị hoàn toàn có thể đăng ký thành lập hội.

- Chị và những người trong Ban vận động thành lập hội phải soạn thảo được bản điều lệ hoạt động của Hội mà không trái quy định của pháp luật;

- Xác định được trụ sở chính của hội là ở đâu;

- Về số lượng thành viên đăng ký tham gia thành lập hội:

+ Khi hội mà chị dự kiến thành lập có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh thì phải có ít nhất một trăm công dân, tổ chức ở nhiều tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

+ Khi hội mà chị dự kiến thành lập có phạm vi hoạt động trong địa bàn tỉnh Hải Dương thì phải có ít nhất năm mươi công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

Theo đó, sau khi đáp ứng đủ các điều kiện trên, chị tiến hành thủ tục thành lập hội theo các bước sau

Bước 1: Ban vận động thành lập hội chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2:  Ban vận động thành lập hội nộp hồ sơ tại phòng Tổ chức - Biên chế - Tiền lương thuộc Sở Nội vụ nơi chị dự kiến đặt trụ sở chính.

-  Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin phép thành lập hội;

+ Dự thảo điều lệ;

+ Dự kiến phương hướng hoạt động;

+ Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;

+ Lý lịch tư pháp người đứng đầu ban vận động thành lập hội;

+ Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội;

+ Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).

-  Số lượng hồ sơ:  02 (bộ).

 Sau đó, Thời gian giải quyết   60 ngày (kể từ ngày hồ sơ được hoàn thiện theo quy định). UBND cấp tỉnh sẽ ra Quyết định cho phép thành lập hội. và chị không phải nộp lệ phí.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề của chị. Cảm ơn chị đã tin tưởng.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự.