Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Dân sự của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự, gọi:  1900 6162

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý: 

- Điều XIX GATT 1994

- Điều 2, 4, 5,6,12 Hiệp định về các biện pháp tự vệ SA

2. Nội dung tư vấn:

1. các sự kiện pháp lý: 

Vào ngày 14/2/1997, Argentina bắt đầu một cuộc điều tra tự vệ và thông qua Nghị quyết 226/97, trong đó áp đặt các biện pháp tạm thời dưới hình thức các nghĩa vụ cụ thể tối thiểu đối với việc nhập khẩu một số loại giày dép. Cùng ngày, Bộ Kinh tế và Công chính Argentina bãi bỏ các mức thuế cụ thể tối thiểu đối với giày dép nhập khẩu ("DIEMs") đã được duy trì bởi Argentina kể từ ngày 31/12/1993.

Việc mở cuộc điều tra tự vệ và việc thực hiện một biện pháp tự vệ tạm thời đã được thông báo cho Ủy ban về các biện pháp tự vệ của Argentina trong một thông báo ngày 21/2/1974 và bằng cách liên lạc thêm vào ngày 5/3/1977.  Argentina đã chuyển một bản sao của nghị quyết cho Ủy ban về các biện pháp tự vệ tạm thời.

Vào ngày 25/7/1997, Argentina đã thông báo cho Ủy ban về các biện pháp tự vệ về việc xác định thiệt hại nghiêm trọng do các cơ quan có thẩm quyền của nó,

("CNCE"), thực hiện. Kèm theo đó là Đạo luật 338, báo cáo của CNCE về thiệt hại nghiêm trọng; Đạo luật 338 được kết hợp bằng cách tham khảo Báo cáo kỹ thuật, bản tóm tắt của nhân viên CNCE về dữ liệu thực tế được thu thập trong quá trình điều tra để áp dụng biện pháp tự vệ.

 Vào ngày 1 tháng 9 năm 1997, Argentina thông báo cho Ủy ban về các biện pháp tự vệ có ý định áp dụng một biện pháp tự vệ cuối cùng. Ngày 12 tháng 9 năm 1997, Argentina thông qua Nghị quyết 987/97, ​​được áp dụng, có hiệu lực. Ngày 13 tháng 9 năm 1997, một biện pháp tự vệ cuối cùng dưới hình thức thuế cụ thể tối thiểu đối với hàng hóa nhập khẩu là giày dép. Vào ngày 26 tháng 9 năm 1997, Argentina đã chuyển một bản sao của Nghị quyết này cho Ủy ban về các biện pháp bảo vệ. 

 Uruguay, với tư cách là Chủ tịch Pro Tempore của Mercado Común del Sur ("MERCOSUR") đã thông báo về biện pháp tự vệ cuối cùng được áp dụng bởi Nghị quyết đó. Ngày 28 tháng 4 năm 1998, Argentina công bố Nghị quyết 512/98 sửa đổi Nghị quyết 987 / 97.  Ngày 26 tháng 11 năm 1998, Argentina công bố Nghị quyết 1506/98, tiếp tục sửa đổi Nghị quyết 987/97,và, vào ngày 7 tháng 12 năm 1998, Ban Thư ký Công nghiệp, Thương mại và Mỏ Argentina đã công bố Nghị quyết 837/98 thực hiện Nghị quyết 1506 / 98.

Ban hội thẩm kết luận, các biện pháp tự vệ mà Argentina áp lực là vi phạm Hiệp định về các biện pháp tự vệ SA điều 2,4,5,6 ( bác bỏ lập luận và các kiện cáo của EC về điều 12 SA); điều XIX GATT 1994. 15/9/1992, nguyên đơn kiện kháng cáo lên DSB của WTO

2. Vấn đề pháp lý liên quan đến Điều 4 Hiệp định về các biện pháp tự vệ SA:

Ban Hội thẩm có đưa ra và áp dụng tiêu chuẩn xem xét chính xác trong trường hợp này hay không; sai lầm trong việc giải thích và áp dụng các điều kiện để áp dụng biện pháp tự vệ được quy định tại Điều 4 của Hiệp định về các biện pháp tự vệ, cụ thể là, nhập khẩu gia tăng, thiệt hại nghiêm trọng và nguyên nhân.

3. Phân tích các vấn đề trong vụ tranh chấp: 

a. Lập luận của nguyên đơn liên quan đến điều 4 Hiệp định về các biện pháp tự vệ – SA

Argentina nhấn mạnh rằng Ban Hội thẩm đã có một cái nhìn rất cụ thể về cách tính toán và so sánh "mức tăng" của hàng nhập khẩu. Tuy vậy, Ban Hội thẩm đã định nghĩa sai từ "tỷ lệ"- “rate”  trong Điều 4 để xác định "hướng"- “ direction” ,từ đó, nhận thấy rằng chỉ có thể có kết luận "nhập khẩu tăng" nếu: (i) có sự thay đổi trong năm so sánh từ 1991 đến 1992 ,cụ thể là số lượng, giá cả tăng; (ii) việc phân tích các điểm kết thúc và các khoảng thời gian tạm thời được tăng cường qua lại; và (iii) việc giảm nhập khẩu trong năm 1994 và 1995 chỉ là tạm thời.

Argentina cũng đệ trình rằng Ban Hội Thẩm đã sai sót trong khi phân tích việc Argentina xác định “ thiệt hại nghiêm trọng". Theo quan điểm của Argentina, Điều 4.2 (c) của Hiệp định về các biện pháp tự vệ chỉ yêu cầu chứng minh mức độ phù hợp của các yếu tố được kiểm tra, chứ không phải kiểm tra xem tất cả các yếu tố có liên quan đến nhau hay không. Ban Hội Thẩm nhận thấy sai lầm rằng Argentina đã không xem xét đúng các yếu tố về sử dụng công suất và năng suất, mặc dù thực tế là năng suất được đề cập rõ ràng trong Đạo luật 38 và dữ liệu để tính toán việc sử dụng công suất đã có sẵn cho các nhà chức trách Argentina.

Argentina lập luận thêm rằng Ban Hội thẩm đã giải thích sai bằng chứng về "thiệt hại nghiêm trọng", cho rằng đó là thiếu sót về mặt pháp lý, từ đó cho là Ban Hội Thẩm đã sai lầm khi bác bỏ lập luận của Argentina rằng họ không thể dựa vào dữ liệu năm 1996, vì hồ sơ cho thấy rõ ràng rằng dữ liệu của năm 1996 là không đầy đủ, bởi theo Argentina cho rằng việc sử dụng một khoảng thời gian xem xét duy nhất mà tất cả dữ liệu có sẵn làm cơ sở cho việc xem xét tất cả các yếu tố thương tích là phù hợp và hợp lý.

Argentina lập luận rằng hồ sơ rõ ràng về dữ liệu được sử dụng cho từng yếu tố thiệt hại. Theo đó, co rằng Ban Hội thẩm đã sai sót khi: (i) nhận thấy rằng Argentina đã vi phạm Thỏa thuận về các biện pháp tự vệ vì kết quả bảng câu hỏi không khớp với dữ liệu công khai trong toàn ngành; (ii) chỉ trích cách xử lý của chính quyền Argentina đối với dữ liệu của các bên liên quan khác với kết quả bảng câu hỏi; (iii) chỉ trích dữ liệu về lợi nhuận tổng thể của công ty và phân tích điểm hòa vốn của công ty là không nhất quán; và (iv) nhận thấy rằng Argentina đã không giải thích được việc chuyển đổi sang sản xuất giá trị cao hơn là một dấu hiệu của thiệt hại

b. Lập luận của bị đơn liên quan đến điều 4 Hiệp định về các biện pháp tự vệ SA

Theo quan điểm của EC, ý nghĩa thông thường của yêu cầu nêu trong Điều 4.2 (a) của Hiệp định SA là "các cơ quan có thẩm quyền sẽ đánh giá tất cả các yếu tố liên quan": (i) đánh giá tại ít nhất là tất cả các yếu tố được đề cập trong Điều 4.2 (a), và có thể nhiều hơn nữa, nếu cần; và (ii) trên cơ sở kiểm tra này chứng minh  và công bố mức độ phù hợp của các yếu tố được xem xét. EC đệ trình rằng Ban Hội thẩm đã kết luận một cách chính xác rằng Argentina đã không thực hiện các bước theo yêu cầu pháp lý này liên quan đến việc sử dụng công suất và năng suất.

EC yêu cầu Cơ quan phúc thẩm giữ nguyên phân tích của Ban Hội thẩm về việc xử lý dữ liệu năm 1996 của Argentina. Điều 4.2 (a) của Hiệp định SA yêu cầu "tất cả các yếu tố liên quan" phải được xem xét và thông tin phù hợp nhất là thông tin mới nhất. EC bác bỏ tuyên bố của Argentina rằng, vì họ có thể xem xét dữ liệu năm 1996 cho một số nhưng không phải cho tất cả các yếu tố, nên phải sử dụng một khoảng thời gian xem xét khác, duy nhất, mà tất cả dữ liệu đều có sẵn. Hiệp này không bắt buộc các Thành viên phải đưa ra quyết định của mình dựa trên một bộ dữ liệu hoàn chỉnh cho tất cả các yếu tố trong một khung thời gian cố định. Bằng cách cố tình bỏ qua thông tin năm 1996 về những yếu tố mà họ đã thu thập thông tin, Argentina đã đưa ra kết luận không được ủng hộ.

Cộng đồng Châu Âu cho rằng Ban Hội thẩm đã giải thích một cách chính xác yêu cầu về "trong những điều kiện tương tự"  của Hiệp định SA khi cho thấy sự cần thiết phải phân tích các điều kiện cạnh tranh giữa sản phẩm nhập khẩu và các sản phẩm tương tự hoặc cạnh tranh trực tiếp trong nước như một phần phân tích nhân quả theo yêu cầu của Điều 4.2 (a) và (b). EC phản đối tuyên bố của Argentina rằng Điều 4.2 (b) của Hiệp định này không yêu cầu phân tích riêng về các yếu tố "khác" có thể xảy ra. Để kết luận rằng không có yếu tố "khác" nào gây ra thiệt hại nghiêm trọng, EC cho rằng cần phải xem xét liệu có các yếu tố khác như vậy hay không và xem xét tác động của chúng đối với ngành công nghiệp trong nước. Theo quan điểm của EC, bằng cách không đưa ra phân tích như vậy, Argentina đã vi phạm Điều 4.2 (b) và (c) của Hiệp định về các biện pháp tự vệ.

c. Lập luận của cơ quan giải quyết liên quan đến điều 4 Hiệp định về các biện pháp tự vệ -SA

DSB đồng ý rằng Điều 2.1 và 4.2 (a) của Hiệp định về các biện pháp tự vệ yêu cầu chứng minh không chỉ về bất kỳ sự gia tăng nào trong nhập khẩu, mà thay vào đó, nhập khẩu "với số lượng tăng lên ... và trong những điều kiện như để gây ra hoặc đe dọa gây thương tích nghiêm trọng." . Ngoài ra, DSB cũng đồng ý rằng các quy định cụ thể của Điều 4.2 (a) yêu cầu rằng "tốc độ và số lượng gia tăng nhập khẩu ... theo nghĩa tuyệt đối và tương đối" phải được đánh giá. Do đó, DSB không tranh cãi quan điểm của Ban Hội thẩm và kết luận cuối cùng rằng các cơ quan có thẩm quyền buộc phải xem xét các xu hướng nhập khẩu trong giai đoạn điều tra (thay vì chỉ so sánh các điểm cuối) theo Điều 4.2 (a). Do đó, cơ quan phúc thẩm đồng ý với kết luận của Ban Hội thẩm rằng "Argentina đã không xem xét đầy đủ các xu hướng can thiệp vào nhập khẩu, đặc biệt là sự sụt giảm đều đặn và đáng kể trong nhập khẩu bắt đầu từ năm 1994, cũng như độ nhạy của phân tích đối với các điểm cuối cụ thể của giai đoạn điều tra được sử dụng. "

DSB xem xét tất cả các yếu tố được liệt kê: "những thay đổi về mức độ bán hàng, sản xuất, năng suất, sử dụng năng lực, lợi nhuận và thua lỗ, và việc làm" - phải được đánh giá trong mọi cuộc điều tra. Đồng thời cũng cho rằng tất cả các yếu tố liên quan khác có ảnh hưởng đến tình hình của ngành cũng phải được đánh giá. Do cơ quan phúc thẩm nhận thấy Argentina đã không đánh giá hai trong số các yếu tố được liệt kê là sử dụng công suất và năng suất, nên cơ quan phúc thẩm kết luận rằng cuộc điều tra của Argentina không phù hợp với các yêu cầu của Điều 4.2 (a).

Cơ quan phúc thẩm đồng ý với cách giải thích của Ban Hội thẩm rằng Điều 4.2 (a) của Hiệp định về các biện pháp tự vệ yêu cầu chứng minh rằng các cơ quan có thẩm quyền đã đánh giá, tối thiểu, từng yếu tố được liệt kê trong Điều 4.2 (a) cũng như tất cả các yếu tố khác có liên quan đến tình hình của ngành liên quan. Hơn nữa, cũng không phản đối kết luận của Ban Hội thẩm rằng Argentina đã không đánh giá tất cả các yếu tố được liệt kê, đặc biệt là sử dụng công suất và năng suất. Cơ quan phúc thẩm xem xét các điểm khác mà Argentina đã nêu ra trong đơn kháng cáo này, liên quan đến tính sẵn có của dữ liệu cho năm 1996 và đánh giá của Ban hội thẩm về bằng chứng được các cơ quan có thẩm quyền của Argentina xem xét, liên quan đến những vấn đề thực tế, đó không thuộc thẩm quyền của cơ qaun phúc thẩm.

Cơ quan phúc thẩm giữ nguyên kết luận của Ban Hội thẩm rằng Argentina đã không đánh giá "tất cả các yếu tố liên quan có tính chất khách quan và định lượng được có ảnh hưởng đến tình hình của ngành đó" theo yêu cầu của Điều 4.2 (a) của Hiệp định về các biện pháp tự vệ.

Cơ quan phúc thẩm lưu ý, về mặt này, có định nghĩa về "thiệt hại nghiêm trọng" trong Điều 4.1 (a) của Hiệp định về các biện pháp tự vệ, như sau: "thiệt hại nghiêm  trọng" sẽ được hiểu là sự suy giảm đáng kể toàn diện về vị thế của một ngành sản xuất trong nước.”  

Cơ quan này nhận thấy rằng, trong phân tích pháp lý về "thiệt hại nghiêm trọng" theo Điều 4.2 (a), Ban Hội thẩm đã không sử dụng bất kỳ định nghĩa nào theo định nghĩa trên.

Theo đó, chỉ khi vị trí tổng thể của ngành công nghiệp trong nước được đánh giá, dựa trên tất cả các yếu tố liên quan có ảnh hưởng đến tình hình của ngành đó, thì mới có thể xác định được liệu có "sự suy giảm tổng thể đáng kể hay không. "ở vị trí của ngành đó. Mặc dù Điều 4.2 (a) về mặt kỹ thuật yêu cầu rằng một số yếu tố được liệt kê và tất cả các yếu tố liên quan khác phải được đánh giá, nhưng điều khoản đó không quy định rõ việc đánh giá đó phải chứng minh những gì. Rõ ràng, bất kỳ đánh giá nào như vậy sẽ khác nhau đối với các ngành khác nhau trong các trường hợp khác nhau, tùy thuộc vào thực tế của trường hợp cụ thể và tình hình của ngành liên quan. Việc đánh giá từng yếu tố được liệt kê sẽ không nhất thiết phải cho thấy rằng từng yếu tố đó đang "suy giảm". Trong một trường hợp, chẳng hạn, có thể có sự sụt giảm đáng kể về doanh số bán hàng, việc làm và năng suất sẽ cho thấy "sự suy giảm tổng thể đáng kể" đối với vị trí của ngành và do đó sẽ biện minh cho việc phát hiện ra thiệt hại nghiêm trọng. Trong một trường hợp khác, một yếu tố nhất định có thể không suy giảm, nhưng về tổng thể vẫn có thể cho thấy "sự suy giảm đáng kể tổng thể" của ngành. Do đó, ngoài việc kiểm tra kỹ thuật xem các cơ quan có thẩm quyền trong một trường hợp cụ thể đã đánh giá tất cả các yếu tố được liệt kê và bất kỳ yếu tố liên quan nào khác, cơ quan phúc thẩm nhấn mạnh Ban Hội Thẩm cần đưa ra định nghĩa về "thiệt hại nghiêm trọng" trong Điều 4.1. (a) của Hiệp định SA.

4. Kết luận của cơ quan giải quyết tranh chấp

Cơ quan phúc thẩm ủng hộ các phát hiện và kết luận của Ban Hội thẩm rằng cuộc điều tra của Argentina và việc xác định lượng nhập khẩu gia tăng, việc xác định thiệt hại nghiêm trọng và mối quan hệ nhân quả là không nhất quán với Điều 4 của Hiệp định về các biện pháp tự vệ, và theo đó, Cuộc điều tra của Argentina không cung cấp cơ sở pháp lý phù hợp cho việc áp dụng biện pháp tự vệ đang được đề cập hoặc bất kỳ biện pháp tự vệ nào.

5. Bình luận về vụ tranh chấp: 

Trong vụ tranh chấp này, nguyên đơn là EC đã đưa ra được những bằng chứng và lập luận sắc bén đầy sức thuyết phục để dẫn đến kết quả thắng thế hơn so với bị đơn là Argentina trong việc Argentina đã không xem xét đầy đủ các yếu tố trong khi tiến hành điều tra, cùng với các dữ liệu trong các năm được so sánh.

Bị đơn là Argentina đã tiến hành một cuộc điều tra thực chất là không phù hợp với quy định của Hiệp định về các biện pháp tự vệ. Bởi theo Điều 4.2 (a); (b) thì việc điều tra này phải dựa trên tất cả các yếu tố và dữ liệu chính xác, phù hợp. Trên thực tế, bị đơn đã bỏ qua, không tiến hành điều tra đúng về các yếu tố: cách sử dụng công suất và năng suất. Do vậy, mà kết luận liên quan đến cuộc điều tra được tiến hành bởi cơ quan có thẩm quyền của Argentina đã không thực hiện đúng là hoàn toàn có căn cứ từ pháp lý cho đến thực tiễn xem xét.

Đồng thời, kết luận của cơ quan phúc thẩm là xác đáng, khi dựa vào tất cả các lập luận, bằng chứng, yếu tố khác mà các bên trong vụ tranh chấp đưa ra. Cơ quan phúc thẩm cũng đã chính xác trong việc yêu cầu Ban Hội Thẩm cần thiết phải định nghĩa về “thiệt hại nghiêm trọng”, cụ thể đã được nêu trong điều 4.1 (a) của Hiệp định SA.

Thông qua vụ tranh chấp, đã xác định được cần phải nhấn mạnh rõ là dữ liệu điều tra về thiệt hại nghiêm trọng phải là dữ liệu gần đây nhất, và không bó hẹp khoảng thời gian các định lượng tăng hàng nhập khẩu để từ đó rút ra kết luận về thiệt hại nghiêm trọng theo Điều 4 Hiệp định SA.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900 6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê