- Công ty Âu Lực: trong hợp đồng chỉ thể hiện giá thuê đất là 11 USD/m2/năm. Tổng số tiền 459.976 USD. Tuy nhiên theo tìm hiểu thực tế thì hàng năm công ty vẫn phải đóng tiền thuế đất cho UBND tỉnh Thái Bình (hiện đang trong giai đoạn được miễn). Như vậy nếu chỉ căn cứ trên Hợp đồng thuê đất thì không thể phát hiện ra số tiền thuê đất thô công ty vẫn phải đóng hàng năm cho NSNN.

Đến hiện tại, cả 2 công ty đều đã thanh toán xong tiền thuê đất 1 lần và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vậy theo quy định pháp lý về đất đai thì 2 công ty này có đủ điều kiện để thế chấp Quyền sử dụng đất thuê trên hay không?

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư

Người gửi: Tạ Hoàng Long

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê.

 Tư vấn về điều kiện thế chấp quyền sử dụng đất thuê tại khu công nghiệp

Luật sư tư vấn luật Đất đai qua điện thoại gọi số:   1900.6162

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến qua tổng đài điện thoại

 

Trả lời:

1.Cơ sở pháp lý

Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13.

2.Nội dung trả lời

Căn cứ khoản 27 Điều 3 Luật đất đai năm 2013:

“27. Tổ chức kinh tế bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật về dân sự, trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.”

Căn cứ diểm d khoản 2  Điều 174 Luật đất đai năm 2013:

“Điều 174. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê

2. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê ngoài quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có các quyền sau đây:

d) Thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;”

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 175:

“Điều 175. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm

1. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

b) Thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;”

Như vậy theo quy định của pháp luật thì nhà nước công nhận quyên sử dụng đất của công ty thông qua hợp đồng thuê đất thì công ty vẫn có quyền sử dụng diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận để thế chấp tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Cầm đồ và cầm cố các vấn đề pháp lý liên quan ? Mạo danh cắm xe người khác có phạm tội ?

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Luật sư đại diện tranh tụng tại tòa án giải quyết tranh chấp đất đai