Em xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: N.V.T.A.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụctư vấn pháp luật hôn nhâncủa Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn hôn nhân gọi:1900.6162

Trả lời:

 Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến thư mục tư vấn của công ty Luật Minh Khuê. Câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Nội dung trả lời:

Khoản 1 Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về điều kiện kết hôn như sau:

Điều 8. Điều kiện kết hôn

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

Đồng thời Khoản 1 Điều 126 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về kết hôn có yếu tố nước ngoài như sau:

Điều 126. Kết hôn có yếu tố nước ngoài

1. Trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn; nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài còn phải tuân theo các quy định của Luật này về điều kiện kết hôn.

Như vậy, hiện nay bạn mới 17 tuổi và muốn đăng ký kết hôn với bạn trai (quốc tịch Mỹ) để đi Mỹ. Theo Khoản 1 Điều 126  Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn; nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài còn phải tuân theo các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về điều kiện kết hôn. Do đó, bạn chưa đủ tuổi kết hôn nên không thể thực hiện việc đăng ký kết hôn theo ý muốn của bạn được. Để có thể đăng ký kết hôn ở Việt Nam thì bạn và bạn trai phải tuân thủ điều kiện kết hôn được quy định tại Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 (khi bạn đủ 18 tuổi) và pháp luật của nước Mỹ về điều kiện kết hôn.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn.

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình miễn phí qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.