Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn thủ tục làm giấy khai sinh cho con, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục tư vấn của công ty chúng tôi. Câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch

Nghị định 06/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung nghị định 158/2005/NĐ-CP

2. Nội dung phân tích:

Theo quy định tại Điều 8 và Điều 13 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 2/2/2012 của Chính phủ) và Thông tư 01/2008/TT-BTP thì việc đăng ký khai sinh cho trẻ em phải được thực hiện tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, nơi người mẹ đăng ký thường trú. Trường hợp người mẹ không có nơi đăng ký thường trú, thì việc đăng ký khai sinh cho trẻ em được thực hiện tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi người mẹ đăng ký tạm trú. Trường hợp người mẹ có nơi đăng ký thường trú, nhưng thực tế đang sinh sống, làm việc ổn định tại nơi đăng ký tạm trú, thì Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi người mẹ đăng ký tạm trú cũng có thẩm quyền thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em. Trong trường hợp không xác định được nơi cư trú của người mẹ và người cha, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi trẻ em đang sinh sống trên thực tế thực hiện việc đăng ký khai sinh.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục và các giấy tờ cần có để tiến hành thủ tục chuyển hộ khẩu ?

Nên, theo quy định hiện hành, chị không nhất thiết phải đăng ký giấy khai sinh cho con tại nơi có sổ hộ khẩu (trong trường hợp chị đăng ký thường trú ở 1 nơi nhưng thực tế lại sinh sống làm ăn ổn định tại 1 nơi tạm trú khác).

Vấn đề luật có thay đổi hay không thì tại thời điểm năm 2007, vấn đề về đăng ký hộ tịch vẫn được điều chỉnh bởi 1 nghị định đó là Nghị định 158/2005/NĐ-CP về Về đăng ký và quản lý hộ tịch có quy định về ĐĂNG KÝ KHAI SINH như sau:

"Điều 13. Thẩm quyền đăng ký khai sinh

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã), nơi cư trú của người mẹ thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em; nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người cha thực hiện việc đăng ký khai sinh."

Đến năm 2012, Chính phủ đưa ra 1 nghị định mới sửa đổi bổ sung nghị định 158/2005/NĐ-CP đó là nghị định 06/2012/NĐ-CP, qua lần sửa đổi nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch nêu trên, chị có thể nhận thấy phần nào sự khác biệt. Tức là luật đã có sự thay đổi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Điều kiện, trình tự thủ tục nhập khẩu vào thành phố Hà Nội ?