Mức đóng quy định như thế nào? Em sử dụng nước máy để làm đá và Nước thiên nhiên để làm nước đóng chai. Thuế GTGT công ty em có phải nộp không ? Cơ sở pháp lý?

Em xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật thuế của Công ty Luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi: 1900.6162

Trả lời: 

Chào chị, cảm ơn chị đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin chị cung cấp xin được tư vấn cho chị như sau:

Cơ sở pháp lý

-Luật thuế tài nguyên 2009

-Nghị quyết 712/2013/UBTVQH13 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên

- Luật số 71/2014/QH13

-Thông tư 105/2010/TT-BTC  Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên

-Thông tư 219/2013/TT-BTC  hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Nội dung phân tích

1. Về thuế tài nguyên

Khoản 1 Điều 4 Luật thuế số 71/2014/QH13 quy định về đối tượng chịu thuế là nước thiên nhiên như sau: "“7. Nước thiên nhiên, bao gồm nước mặt và nước dưới đất, trừ nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp.”."

Như vậy, trong trường hợp này của chị thì công ty chị dùng nước máy để làm đá thì sẽ không phải chịu thuế tài nguyên vi nước máy không phải là nước thiên nhiên, vì nước này đã qua xử lý rồi. Còn công ty chị sử dụng nước thiên nhiên để làm nước đóng chai thì sẽ phải chịu thuế tài nguyên.

Điều 4 Thông tư 105/2010/TT-BTC quy định về căn cứ tính thuế tài nguyên như sau:

"Căn cứ tính thuế tài nguyên là sản lượng tài nguyên tính thuế, giá tính thuế đơn vị tài nguyên, thuế suất thuế tài nguyên, trong đó giá tính thuế đơn vị tài nguyên được áp dụng tương ứng với loại tài nguyên chịu thuế của kỳ tính thuế.

Số thuế tài nguyên phải nộp được tính như sau:

Thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ

=

Sản lượng tài nguyên tính thuế

x

Giá tính thuế đơn vị tài nguyên

x

Thuế suất thuế tài nguyên

Trường hợp được cơ quan nhà nước ấn định mức thuế tài nguyên phải nộp trên một đơn vị tài nguyên khai thác thì số thuế tài nguyên phải nộp được xác định như sau:

Thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ

=

Sản lượng tài nguyên tính thuế

x

Mức thuế tài nguyên ấn định trên một đơn vị tài nguyên khai thác

Giá tính thuế tài nguyên được quy định tại Điều 6 thông tư 105/2010/TT-BTC như sau:

"Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP và phải được thể hiện trên chứng từ bán hàng, nhưng không được thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh quy định; trường hợp giá bán tài nguyên khai thác thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh thì tính thuế tài nguyên theo giá do UBND cấp tỉnh quy định. "

Thuế suất thuế tài nguyên được quy định tại nghị quyết 712/2013/UBTVQH13:

V

Nước thiên nhiên

Thuế suất (%)

1

Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

8

2

Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện

4

3

Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh, trừ nước quy định tại điểm 1 và điểm 2 Nhóm này

3.1

Nước mặt

a

Nước dùng cho sản xuất nước sạch

1

b

Nước dùng cho mục đích khác

3

3.2

Nước dưới đất

a

Nước dùng cho sản xuất nước sạch

3

b

Nước dùng cho mục đích khác

5

2. Phí bảo vệ môi trường

Về phí bảo vệ môi trường, tại Điều 4 Nghị định 74/2011/NĐ-CP có quy định về nước khoáng thiên nhà là đối tượng phải chịu phí bảo vệ môi trường với mức thu:

Số TT

Loại khoáng sản

Đơn vị tính

Mức thu tối thiểu (đồng)

Mức thu tối đa (đồng)

20

Nước khoáng thiên nhiên

m3

2.000

3.000

Như vậy, Phí BVMT = 2.000 đồng (hoặc 3000 đồng) x số m3 nước khai thác.

Vậy, chị cần kiểm tra xem công ty chị khai thác nước thiên nhiên để làm nước đóng chai có phải là nước khoáng thiên nhiên không, nếu không phải là nước khoáng thiên nhiên thì sẽ không phải nộp thuế bảo vệ môi trường.

3. Thuế giá trị gia tăng

Căn cứ tính thuế GTGT là giá tính thuế và thuế suất (Điều 6 Thông tư 219/2013/TT-BTC)

Giá tính thuế: Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế GTGT (Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC)

Thuế suất: Khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:

"Điều 10. Thuế suất 5%

1. Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt,không bao gồm các loại nước uống đóng chai, đóng bình và các loại nước giải khát khác thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất 10%."

Như vậy, trong trường hợp này, công ty chị sản xuất nước uống đóng chai nên sẽ thuộc thuế suất 10%.

Theo đó, thuế GTGT = giá tính thuế x 10%

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về thuế và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế.