Khi vay tôi có viết giấy đồng vay với nội dung H là người vay còn tôi và bạn H là người đồng vay. Giấy đồng vay chỉ ghi số tiền 25 triệu và không ghi số tiền cụ thể của mọi người. Do tin tưởng tôi không xem giấy tờ của bạn H. Sau này, khi tới hạn đóng lãi thì H và bạn không ra đóng lãi. Sau đó, tôi phát hiện bạn của H dùng giấy tờ của người khác để vay. Tôi yêu cầu H và bạn ra đóng lãi và trả gốc thì H và bạn đã bỏ học, trốn khỏi địa phương, gia đình H và bạn H không đồng ý trả số tiền mà họ vay. Tôi có liên lạc với quán cầm đồ, người ta yêu cầu em đóng lãi của cả khoản vay đồng thời họ không đi đòi H và bạn mà quy trách nhiệm đó cho tôi, yêu cầu tôi đóng lãi và trả gốc 25 triệu.

Xin hỏi số tiền mà tôi phải trả trong trường hợp này là bao nhiêu? Quán cầm đồ có được phép yêu cầu tôi trả toàn bộ số tiền trên hay không? Rất mong hồi âm của công ty.

Tôi xin cảm ơn!

Người hỏi: P Thanh

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn luật dân sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Dân sự năm 2005 

>> Xem thêm:  Khái niệm về chủ nợ ? Các quy định của pháp luật về chủ nợ ?

Nội dung phân tích:

Căn cứ vào Điều 471 Bộ luật dân sự: Hợp đồng vay tài sản

Hợp đồng vay tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Theo đó, trong hợp đồng mà bạn cùng với H và bạn của H được xác định là hợp đồng vay tài sản theo quy định tại Điều 471.

Việc cả 3 người cùng tham gia ký kết hợp đồng và tư cách của bạn là người "đồng vay" được xác định là người chụi trách nhiệm liên đới trong hợp đồng này. Bởi, trong hợp đồng vay giữa bạn, H và bạn của H với bên cho vay không quy định cũng như ghi nhận phần tiền vay của mỗi người. Theo đó, trách nhiệm của bạn sẽ như sau:

Căn cứ Điều 298 BLDS. Thực hiện nghĩa vụ dân sự liên đới

1. Nghĩa vụ dân sự liên đới là nghĩa vụ do nhiều người cùng phải thực hiện và bên có quyền có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ.

2. Trong trường hợp một người đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thì có quyền yêu cầu những người có nghĩa vụ liên đới khác phải thực hiện phần nghĩa vụ liên đới của họ đối với mình.

3. Trong trường hợp bên có quyền đã chỉ định một trong số những người có nghĩa vụ liên đới thực hiện toàn bộ nghĩa vụ, nhưng sau đó lại miễn cho người đó thì những người còn lại cũng được miễn thực hiện nghĩa vụ.

4. Trong trường hợp bên có quyền chỉ miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho một trong số những người có nghĩa vụ liên đới không phải thực hiện phần nghĩa vụ của mình thì những người còn lại vẫn phải liên đới thực hiện phần nghĩa vụ của họ.

>> Xem thêm:  Vay tín chấp không có khả năng trả nợ có bị khởi tố hình sự không ?

Trên cơ sở Điều 298 BLDS bạn có nghĩa vụ phải trả toàn bộ số nợ (25 triệu) cũng như số tiền lãi hàng tháng theo yêu cầu của Bên cho vay. Và việc thực hiện nghĩa vụ thay này sẽ làm phát sinh quyền đòi các thành viêc cùng vậy (H và bạn H) phải hoàn trả lại khoản tiền mà bạn đã thực hiện thay họ.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền đòi nợ mới nhất năm 2021 ? Ủy quyền đòi nợ có hợp pháp ?