Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Sở hữu trí tuệ của Luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin được tư vấn cho bạn như sau:

1.Căn cứ pháp lý.

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết thi và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

Thông tư 16/2016/TT-BKHCN về sửa đổi Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN, Thông tư 18/2011/TT-BKHCN và Thông tư 05/2013/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Thông tư 13/2010/TT-BKHCN sửa đổi quy định của Thông tư 17/2009/TT-BKHCN và 01/2007/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

2.Nội dung tư vấn:

- Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các cá nhân, tổ chức khác nhau, mỗi hàng hóa, dịch vụ đều phải đăng ký nhãn hiệu, chúng có thể là từ ngữ, hình ảnh hay cả hai kết hợp với màu sắc để trở thành nhãn hiệu độc quyền.
Nhãn hiệu khác với thương hiệu: đây là thuật ngữ để chung nhãn hiệu hàng hóa và nhãn hiệu dịch vụ, chúng có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc từ ngữ kết hợp với hình ảnh được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc. Nhãn hiệu được coi là tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

- Tại điểm 7.1 khoản 7 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN và các văn bản hướng dẫn sửa đổi khác quy định như sau:

"7.1. Tài liệu tối thiểu

Cục Sở hữu trí tuệ chỉ tiếp nhận đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là "đơn") nếu khi được nộp, đơn có ít nhất các loại tài liệu quy định tại các điểm a, b và e khoản 1 Điều 100, khoản 1 Điều 108 của Luật Sở hữu trí tuệ và quy định cụ thể sau đây:

a) Đối với đơn đăng ký sáng chế, thiết kế bố trí, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý, các tài liệu bắt buộc phải có để đơn được tiếp nhận gồm:

(i) Tờ khai đăng ký;

(ii) Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp được đăng ký;

Cụ thể: đối với đơn đăng ký sáng chế là bản mô tả sáng chế; đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ và bản mô tả kiểu dáng công nghiệp; đối với đơn đăng ký nhãn hiệu là mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu (phải có trong tờ khai); đối với đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý là tên sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý (phải có trong tờ khai) và bản mô tả tính chất, chất lượng, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý và bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý;

(iii) Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)."

Theo quy định trên thì khi bạn đi đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại mục 7 của mẫu 04-NH thì thông tin bạn thể hiện đối với nhãn hiệu được đăng ký là mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa,dịch vụ mang nhãn hiệu cụ thể với trường hợp của bạn thì bạn chỉ cần điền tên nhóm hàng hóa theo bảng phân loại quốc tế về hàng hóa ,dịch vụ theo thỏa ước nixơ theo tuần tự từ nhóm có thứ tự thấp đến nhóm có thứ tự cao là được mà không cần phải cả mã của sản phẩm nữa.

Tài liệu này bao gồm:

  • Mẫu tờ khai đăng ký
  • Mẫu nhãn hiệu (kích thước tiêu chuẩn: 8mm x 8mm <mẫu nhãn hiệu <80mm x 80mm)
  • Danh mục hàng hóa, dịch vụ (phân loại theo bảng NICE 11)
  • Giấy tờ pháp lý chứng minh chủ sở hữu nhãn hiệu, chủ đơn.

Hướng dẫn cụ thể:

- Mẫu nhãn hiệu:

+ Mẫu được dán vào phải được trình bày rõ ràng về bố cục và màu sắc thể hiện. Màu sắc phải được trình bày đúng với màu sắc được mô tả bên cạnh trong phần yêu cầu bảo hộ.

+ Phần mô tả nhãn hiệu, bạn cần mô tả phù hợp với mẫu nhãn hiệu đính kèm. Việc mô tả này sẽ là căn cứ cho các thẩm định viên tham khảo trong quá trình thẩm định đơn, phân loại hình để tra cứu.

- Danh mục và phân nhóm hàng hóa, dịch vụ:

+ Danh mục này tại tờ khai đăng ký nhãn hiệu cần phải phân loại dựa trên mã sản phẩm trong bảng Phân loại hoàng hoá, dịch vụ Nice 11.

+ Cần phải ghi tuần tự từng nhóm theo Bảng phân loại này; sử dụng dấu “;” giữa các sản phẩm, dịch vụ trong nhóm; kết thúc mỗi nhóm ghi tổng số hàng hoá/dịch vụ trong nhóm đó.

+ Nếu bạn không tự phân loại, hãy để trống và Cục sẽ phân loại cho bạn (có tính phí).

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./

Bộ phận tư vấn luật sở hữu trí tuệ.