Tuy nhiên, hiện tại, trên giấy khai sinh của mẹ và cậu tôi có sự khác biệt về tên cha mẹ (cùng tên cha, khác tên mẹ). Điều này là do khi xưa, vì hoàn cảnh chiến tranh, liên tục di tản, cũng như do mù chữ, nên bà ngoại tôi có nhờ những bậc tri thức trong xóm làm hộ giấy khai sinh cho cậu tôi và mẹ tôi, nên có sự khác biệt này. 

Hiện nay, ông bà tôi đều đã mất. Vậy nhờ luật sư có thể tư vấn hộ: Có cách nào để làm lại giấy khai sinh, hoặc có cách nào để chứng minh tình ruột thịt giữa cậu và mẹ tôi hay không ? Có thể nhờ 1 bậc lão thành, sinh sống cạnh gia đình tôi từ lúc cậu tôi chưa sinh tới giờ làm chứng hay không ?

Tôi xin chân thành cám ơn sự tư vấn của Luật Minh Khuê. Rất mong sớm nhận được phản hồi.

Người gửi: Đ.N. Thịnh

Tư vấn về việc cải chính thông tin trong giấy khai sinh ?

Luật sư tư vấn dân sự gọi:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho công ty luật Minh Khuê. Trên cơ sở thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xin phép được trả lời những thắc mắc của bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch.

2. Nội dung trả lời:

- Hiện tại, trên giấy khai sinh của mẹ và cậu của bạn có sự khác biệt về tên cha mẹ (tức ông bà ngoại của bạn). Trường hợp này được quy định Tại Khoản 2 Điều 35 Mục 6 Chương II Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, cụ thể như sau:

“Trong trường hợp phần khai về cha, mẹ trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh của người con đã ghi tên người khác, không phải là cha, mẹ đẻ, thì đương sự phải làm thủ tục cải chính theo quy định tại Mục 7 Chương này.”

a. Thẩm quyền giải quyết:

Điều 37 Mục 7 Chương II Nghị định 158/2005/NĐ-CP quy định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch:

"1. Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi;

2. Uỷ ban nhân dân cấp huyện, mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây, có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi."

Đối chiếu với quy định trên, thì gia đình bạn có thể tới Ủy ban nhân dân cấp huyện để đăng ký việc cải chính hộ tịch.

b. Thủ tục giải quyết: Khoản 1, Điều 38 Mục 7 Chương II Nghị định 158/2005/NĐ-CP quy định

- Hồ sơ cần chuẩn bị:

Người yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch phải nộp:

+ Tờ khai (theo mẫu quy định);

+ Xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch.

+ Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch.

Lưu ý: Ở đây, các giấy tờ liên quan để làm căn cứ có thể là các giấy tờ có ghi thông tin hộ tịch (như họ tên, năm sinh...) như giấy khai sinh, thẻ căn cước, giấy tờ liên quan tới quyền sử dụng đất (nếu còn giữ) ... của ông bà ngoại bạn. Ngoài ra, gia đình bạn có thể nhờ vị lão thành (như bạn đã đề cập ở trên) đứng ra làm chứng viết giấy xác nhận thông tin hộ tịch cần thay đổi để có thêm căn cứ cho việc xin thay đổi thông tin trong giấy khai sinh của mẹ và cậu của bạn trong trường hợp thiếu căn cứ chứng minh.

- Thời hạn giải quyết:

+ Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp ghi vào sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch và Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ký và cấp cho đương sự một bản chính Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của đương sự. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

+ Sau khi việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch đã được ghi vào Sổ đăng ký khai sinh, thì bản sao Giấy khai sinh từ Sổ đăng ký khai sinh sẽ ghi theo nội dung đã thay đổi, cải chính hoặc bổ sung.

- Về việc chứng minh mối quan hệ ruột thịt của mẹ và cậu của bạn:  nhà bạn có thể xem xét sử dụng phương pháp xét nghiệm ADN của 2 người, phương pháp này là bằng chứng chắc chắn nhất khẳng định mối quan hệ huyết thống giữa cậu và mẹ của bạn.

Nếu còn có điều gì thắc mắc, mời bạn vui lòng gửi thư theo địa chỉ này hoặc gọi điện trực tiếp đến tổng đài 1900.6162 để được giải đáp nhanh chóng và chính xác nhất.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT