Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người gửi: Q.H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi:  - 1900.6162

Trả lời:

Cơ sở pháp lý:

 

Quyết định 33/2007/QĐ-BGDĐT  Quyết định của Bộ trưởng Bộ giáo dục xvaf đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư 22/2012/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nội dung:

Theo như bạn trình bày thì cơ sở cấp chứng chỉ cho bạn đã ngừng hoạt động tuy nhiên chứng chỉ tiếng anh, tin học của bạn vẫn có giá trị nếu do cá nhân tổ chức có thẩm quyền cấp theo quy định tại Điều 16 Quyết định 33/2007/QĐ-BGDĐT: 

"1. Thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được quy định như sau:

a) Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở do Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện cấp;

b) Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp;

c) Bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học do Hiệu trưởng nhà trường, nơi tổ chức đào tạo các trình độ tương ứng cấp; cơ sở giáo dục đại học có trường đại học thành viên thì Hiệu trưởng trường đại học thành viên cấp bằng tốt nghiệp;

d) Bằng thạc sĩ do Hiệu trưởng trường đại học được phép đào tạo trình độ thạc sĩ cấp; trường hợp viện nghiên cứu khoa học được phép phối hợp với trường đại học đào tạo trình độ thạc sĩ thì Hiệu trưởng trường đại học cấp bằng thạc sĩ;

đ) Bằng tiến sĩ do Hiệu trưởng trường đại học hoặc viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ cấp.

2. Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên; thủ trưởng cơ sở giáo dục cấp chứng chỉ theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định hoặc ban hành."

Bên cạnh đó do cơ sở cấp chứng chỉ của bạn chưa hoàn thành việc đóng mã số thuế tức là chưa hòa thành thủ tục giải thể, nếu có quan nhà nước nơi bạn làm việc muốn xác minh chứng chỉ sẽ có yêu cầu gửi đến cơ sở cấp chứng chỉ. Nếu không chứng minh được bạn sẽ phải nộp chứng chỉ tin học, tiếng anh khác để đáp ứng yêu cầu của cơ quan nhà nước nơi bạn làm việc.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động.