Với nội dung là nếu còn gây thêm nợ, sẽ nhường toàn bộ tài sản cho tôi, để tôi dùng để lo cho các con của tôi, hoặc phân chia tài sản theo thỏa thuận của 2 vợ chồng. Liệu như vậy có đúng pháp luật không. Và nếu đúng thì tôi phải soạn thảo giấy cam kết như thế nào để pháp luật công nhận. Giấy chỉ viết tay và có các con của tôi làm chứng có được không hay như thế nào?

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật hôn nhân của Công ty luật Minh Khuê.

 Giấy cam kết nhượng tài sản có điều kiện

Luật sư tư vấn về pháp luật hôn nhân, gọi: 1900.6162

Luật sư trả lời

- Bộ luật dân sự năm 2015;

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;

1. Thỏa thuận phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân là gì?

Theo khoản 1 Điều 38 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung. Trường hợp không thỏa thuận được có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn giải quyết tranh chấp tài sản chung, tài sản riêng khi ly hôn?

Tuy nhiên, việc thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân phải không thuộc các trường hợp dưới đây:

- Ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;

- Nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ: Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng; Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại; Nghĩa vụ trả nợ; Nghĩa vụ nộp thuế; Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại…

Do đó, bạn và chồng nên giải quyết xong các khoản nợ hiện tại rồi mới làm thỏa thuận phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân để tránh rơi vào trường hợp cấm dẫn đến thỏa thuận dân sự vô hiệu.

2. Điều kiện để thỏa thuận phân chia tài sản có hiệu lực pháp luật

Để thỏa thuận phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân này có hiệu lực pháp luật, trước hết bạn và chồng cần phải tuân thủ quy định tại Điều 117 về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong Bộ luật dân sự năm 2015 như sau:

"Điều 117. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định."

Xét thấy thỏa thuận giữa bạn và chồng không trái đạo đức xã hội, không vi phạm điều cầm pháp luật, bạn và chồng không bị mất năng lực hành vi dân sự; hoàn toàn tự nguyện thì thỏa thuận đó là hợp pháp. Còn nếu vợ chồng bạn vi phạm một trong những điều kiện nêu trên thì thỏa thuận này sẽ không phát sinh hiệu lực, không được pháp luật công nhận.

3. Hình thức và hiệu lực của thỏa thuận phân chia tài sản

Về hình thức của thỏa thuận, phải được lập thành văn bản đó có thể là Hợp đồng tặng cho có điều kiện hoặc Văn bản thỏa thuận, phải được công chứng tại nơi có thẩm quyền (theo khoản 2 Điều 38 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014).

Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ chồng là thời điểm do vợ chồng thỏa thuận và được ghi trong văn bản; nếu trong văn bản không xác định thời điểm có hiệu lực thì thời điểm có hiệu lực được tính từ ngày lập văn bản. Tuy nhiên, đối với tài sản là bất động sản, động sản phải đăng ký thì việc chia tài sản chung vợ chồng có hiệu lực từ thời điểm tài sản được đăng ký.

>> Xem thêm:  Vợ ở nhà chăm con, không có thu nhập thì phân chia tài sản chung khi ly hôn giải quyết như thế nào ?

Do đó, văn bản có thể viết tay, tuy nhiên, hai vợ chồng bạn cần đến cơ quan công chứng để công chứng văn bản, việc chỉ có sự làm chứng của các con mà không công chứng sẽ dẫn đến nguy cơ thỏa thuận phân chia tài sản vô hiệu trước pháp luật.

4. Hậu quả của thỏa thuận phân chia tài sản

Sau khi thỏa thuận phân chia tài sản có hiệu lực pháp luật thì tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ, chồng có thỏa thuận khác. Hơn nữa, việc chia tài sản chung của không làm chấm dứt chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Tư vấn xác lập thỏa thuận phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Việc phân chia tài sản chung sẽ chấm dứt nếu hai bên vợ và chồng cùng thỏa thuận chấm dứt thỏa hoặc thực hiện theo bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án thì thỏa thuận chấm dứt hiệu lực ciệc chia tài sản chung phải được Tòa án công nhận.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn soạn thảo, xác lập di chúc và phân chia tài sản thừa kế theo quy định của pháp luật