>> Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

Trả lời

Kính gửi Quý khách hàng! Với câu hỏi của bạn, Công ty Luật Minh Khuê xin hỗ trợ và giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật Du lịch năm 2005 (Văn bản mới: Luật du lịch năm 2017)

Nghị định số 92/2007/NĐ-CPngày 1/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

Nghị định số 180/2013/NĐ-CPngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

2. Nội dung tư vấn:

Theo quy định tại Điều 46 của Luật Du lịch năm 2005 và Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 1/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 180/2013/NĐ-CP, doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế cần đáp ứng những điều kiện sau:

- Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề du lịch lữ hành quốc tế;

- Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương cấp;

- Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh được quy định tại khoản 1 Điều 47 của Luật Du lịch;

- Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành;

+ Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành gồm các đối tượng: giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp lữ hành hoặc người đứng đầu đơn vị trực thuộc doanh nghiệp lữ hành chuyên kinh doanh lữ hành.

- Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế;

+ Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế (Điều 33 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP)

Người có đủ các điều kiện sau đây được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế:

1. Đáp ứng các quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 32 Nghị định này.

2. Có một trong các trình độ nghiệp vụ sau:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác trở lên và có thẻ hướng dẫn viên nội địa;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

3. Có một trong các trình độ ngoại ngữ sau:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ trở lên;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài trở lên;

c) Có chứng nhận đạt trình độ ngoại ngữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.”

- Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ, mức ký quỹ là 500.000.000 VND (Năm trăm năm mươi triệu đồng).

Theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 12 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP, thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau:

- Quản lý hoạt động lữ hành;

- Hướng dẫn du lịch;

- Quảng bá, xúc tiến du lịch;

- Xây dựng và điều hành chương trình du lịch;

- Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.

Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định thông qua giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nơi người đó đã hoặc đang làm việc; các giấy tờ hợp lệ khác xác nhận thời gian người đó làm việc trong lĩnh vực lữ hành. Nếu bạn thành lập Công ty và Công ty của bạn đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì Công ty của bạn được phép kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế.

Trên đây là những giải đáp từ phía công ty chúng tôi cho thắc mắc của Quý khách hàng. Nếu còn vướng mắc gì khác, vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty để được hỗ trợ thêm.

Trân Trọng./.

Bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê