1. Giải quyết vấn đề nợ tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật ?

Kính chào Luật Sư! Xin tư vấn giùm tôi về đóng tiền nợ sử dụng đất. Ba chồng tôi có 1 miếng đất ở Quận 2 và ông tách thửa năm 2011. Do miếng tách thửa diện tích đất thổ cư không đủ nên phải làm đơn xin chuyển đổi đất Nông nghiệp qua đất thổ cư và xin nợ tiền sử dụng đất tháng 02 năm 2011 thì giấy CNQSĐ được cấp và có ghi "nợ tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ đối với diện tích đất ở 63.5m2".
Sau khi ba chồng tôi mất thì chuyển sang tên chồng tôi và vẫn nợ tiền chưa trả. Giờ tôi định đóng tiền nợ đất thì nghe nói tôi phải đóng tiền nợ đất theo giá năm 2015 chứ không được đóng theo giá đất lúc ghi nợ là 2011. Xin luật sư tư vấn cho tôi phải đóng tiền nợ theo giá 2015 có đúng không? Theo những gì tôi từng nghe được là nợ trong 5 năm vẫn được đóng giá đất khi chốt nợ vậy theo giấy thì đến tháng 02.2016 mới hết hạn 5 năm.Hiện tôi rất bối rối vì không đủ để đóng theo giá mới, còn nếu không đóng bây giờ thì sau này khi đóng có bị phạt nếu sau 5 năm hay không?
Xin Luật sư tư vấn giùm tôi! Xin chân thành cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn chế độ nợ tiền sử dụng đất theo luật, gọi :1900.6162

Trả lời:

Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất quy định vấn đề ghi nợ tiền sử dụng đất như sau:

Thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất

a) Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư; hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất nộp về Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường (trong trường hợp chưa có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất.

b) Căn cứ hồ sơ địa chính, trong đó có đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) chuyển đến, cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất phải nộp của hộ gia đình, cá nhân theo quy định và lập hồ sơ theo dõi nợ tiền sử dụng đất (sổ theo dõi nợ được lập chi tiết theo diện tích đất trong hạn mức và ngoài hạn mức); đồng thời chuyển thông tin về số tiền sử dụng đất phải nộp cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường.

c) Căn cứ vào số tiền sử dụng đất do cơ quan thuế xác định, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trong đó có ghi nợ số tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận. Trường hợp sau khi nhận Thông báo nộp tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân mới có đơn đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trong đó có ghi nợ số tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển thông tin về ghi nợ tiền sử dụng đất đến cơ quan thuế cùng cấp để lập sổ theo dõi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo quy định.

Thanh toán nợ tiền sử dụng đất:

a) Khi thanh toán nợ tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân đến cơ quan thuế kê khai thanh toán nợ theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này, cơ quan thuế căn cứ vào sổ theo dõi nợ để làm thủ tục thanh toán nợ cho hộ gia đình, cá nhân.

Trường hợp sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ trên Giấy chứng nhận, hộ gia đình, cá nhân mới thanh toán nợ hoặc trong thời hạn 5 năm mà chưa thanh toán hết nợ thì số tiền sử dụng đất còn nợ đối với từng loại diện tích trong hạn mức và ngoài hạn mức được quy đổi ra tỷ lệ (%) chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính và hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền sử dụng đất với phần diện tích này như sau:

Tiền sử dụng đất phải nộp bằng (=) tiền sử dụng đất còn nợ chia (:) cho tổng số tiền sử dụng đất được tính theo giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận nhân (x) với tiền sử dụng đất xác định lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

b) Sau khi người sử dụng đất đã hoàn thành việc thanh toán nợ, căn cứ sổ theo dõi nợ, cơ quan thuế xác nhận theo Mẫu quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này để người sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) làm thủ tục xóa nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận.

Hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển nhượng thì phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ. Trường hợp được phép chuyển nhượng một phần thửa đất, trên cơ sở hồ sơ cho phép tách thửa, cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích chuyển nhượng. Trường hợp khi nhận thừa kế quyền sử dụng đất mà người để lại di sản thừa kế là quyền sử dụng đất chưa trả nợ tiền sử dụng đất thì người nhận thừa kế có trách nhiệm tiếp tục trả nợ theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Đối với trường hợp đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà còn nợ tiền sử dụng đất trong thời hạn được ghi nợ thì được hưởng mức hỗ trợ thanh toán trước hạn theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

Như vậy theo quy định của pháp luật hiện hành, gia đình bạn được trả nợ dần khi có khả năng về tài chính trong thời hạn tối đa 5 năm tính từ ngày được ghi nợ tiền sử dụng đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Khi thanh toán nợ,bạn phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau 5 năm mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì gia đình bạn mới phải nộp tiền sử đụng đất theo Tiền sử dụng đất phải nộp bằng (=) tiền sử dụng đất còn nợ chia (:) cho tổng số tiền sử dụng đất được tính theo giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận nhân (x) với tiền sử dụng đất xác định lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phậnluật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số:1900.6162để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

2. Quy định Ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất ?

Xin hỏi Luật sư vấn đề như sau: Tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, vì gia đình tôi chưa có đủ điều kiện để nộp toàn bộ tiền chuyển mục đích sử dụng đất. Gia đình tôi có được ghi nợ tiền sử dụng đất không? Hồ sơ thủ tục thực hiện như thế nào ?
Xin trân trọng cảm ơn!

Luật sư trả lời:

Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất, cụ thể:

Điều 16. Ghi nợ tiền sử dụng đất

1.Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiên sử dụng đất. Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết só tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước thời hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời gian trả nợ trước thời hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước thời hạn.

2. Đối với trường hợp đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà còn nợ tiền sử dụng đất trong thời hạn được ghi nợ thì được hưởng mức hỗ trợ thanh toán trước hạn theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều này.

Trường hợp gia đình bạn có khó khăn về tài chính có thể làm đơn đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất, thời gian có thể ghi nợ tối đa là 5 năm theo quy định của pháp luật.

Điều 12 Thông tư 76/2014/TT-BTC quy định về thủ tục ghi nợ và thanh toán tiền sử dụng đất, cụ thể:

Điều 12. Ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; một số nội dung tại Điều này được hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất

a) Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư; hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất nộp về Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường (trong trường hợp chưa có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất.

b) Căn cứ hồ sơ địa chính, trong đó có đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) chuyển đến, cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất phải nộp của hộ gia đình, cá nhân theo quy định và lập hồ sơ theo dõi nợ tiền sử dụng đất (sổ theo dõi nợ được lập chi tiết theo diện tích đất trong hạn mức và ngoài hạn mức); đồng thời chuyển thông tin về số tiền sử dụng đất phải nộp cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường.

c) Căn cứ vào số tiền sử dụng đất do cơ quan thuế xác định, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trong đó có ghi nợ số tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận. Trường hợp sau khi nhận Thông báo nộp tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân mới có đơn đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trong đó có ghi nợ số tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển thông tin về ghi nợ tiền sử dụng đất đến cơ quan thuế cùng cấp để lập sổ theo dõi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo quy định.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp. Trân trọng./.

3. Thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất ?

Thông tư liên tịch số 14/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên – Môi trường mới ban hành cho biết, các trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất gồm hộ gia đình được chuyển mục đích sử dụng đất phải nộp tiền theo quy định tại Điều 6, Điều 8 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP và hộ gia đình được giao đất tái định cư.

Theo Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT ban hành ngày 31-1-2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai thì thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất được thực hiện như sau:

1. Các trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân chưa đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất mà có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ tiền sử dụng đất trên GCN quyền sử dụng đất (gọi là GCN) trong các trường hợp sau đây:

- Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất, được cấp GCN mà phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 6, Điều 8 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

- Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư.

Thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất

Luật sư tư vấn luật Đất đai qua điện thoại gọi số: 1900.6162

2. Thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất

Kể từ ngày Nghị định số 84/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 02/7/2007) hộ gia đình, cá nhân chưa đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất có đơn đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất kèm theo hồ sơ xin cấp GCN hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư thì được ghi nợ tiền sử dụng đất.

Khi thực hiện cấp GCN hoặc chỉnh lý GCN thì Phòng Tài nguyên và Môi trường phải ghi nội dung "nợ tiền sử dụng đất" (trên trang 4 của GCN); ký, đóng dấu xác nhận nội dung ghi nợ nêu trên; thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế biết các trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã nộp Đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất và hồ sơ (đầy đủ, hợp lệ) xin cấp GCN hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần trước ngày 02/7/2007 mà chưa được cấp GCN thì vẫn tiếp tục được cấp GCN và được ghi nợ tiền sử dụng đất trên GCN theo quy định tại Nghị định số 17/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư số 70/2006/TT-BTC ngày 02//8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính.

(MKLAW FIRM: Biên tập.)

4. Mẫu thanh toán nợ tiền sử dụng đất hiện hành ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Gia đình tôi có một mảnh đất sử dụng ổn định từ năm 1998 đến nay, đất sử dụng ổn định, không tranh chấp nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hiện nay gia đình tôi muốn đề nghị cấp giấy chứng nhận thì được yêu cầu nộp tiền sử dụng đất từ đó đến nay. Vậy phải làm đơn nộp tiền sử dụng đất thế nào ?
Cảm ơn!

Mẫu thanh toán nợ tiền sử dụng đất hiện hành?

Luật sư tư vấn pháp luật Đất đai, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Mẫu số 03: Thanh toán nợ tiền sử dụng đất (Thông tư 76/2014/TT-BTC)

Cục Thuế:………………
Chi cục Thuế:…………
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …........ /TB-CCT

.........., ngày........ tháng ....... năm ......

THANH TOÁN NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Căn cứ đề nghị của hộ gia đình, cá nhân về việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất, Cơ quan Thuế xác nhận việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất như sau:

1. Tên người sử dụng đất:

- Ngày tháng năm sinh:

- Số chứng minh thư: Ngày cấp: Nơi cấp:

- Địa chỉ nơi cư trú:

- Điện thoại: Email:

2. Thửa đất đang được ghi nợ tiền sử dụng đất

2.1. Địa chỉ thửa đất:

2.2. Loại đường/khu vực:

2.3. Diện tích tính thu tiền sử dụng đất (m2):

2.4. Loại đất tính thu tiền sử dụng đất:

2.5. Giá đất tính tiền sử dụng đất:

2.6. Số tiền sử dụng đất được giảm (nếu có):

2.7. Số tiền sử dụng đất phải nộp:

2.8. Số tiền sử dụng đất được ghi nợ:

- Số tiền được ghi nợ đối với đất trong hạn mức:

- Số tiền được ghi nợ đối với đất vượt hạn mức:

3. Thanh toán nợ

3.1. Số tiền sử dụng đất ghi nợ đã thanh toán:

- Số tiền sử dụng đất ghi nợ đã thanh toán trong hạn mức:

- Số tiền sử dụng đất ghi nợ đã thanh toán ngoài hạn mức:

3.2. Số tiền sử dụng đất đang còn ghi nợ:

- Số tiền sử dụng đất đang còn ghi nợ trong hạn mức:

- Số tiền sử dụng đất đang còn ghi nợ ngoài hạn mức:

3.3. Số tiền sử dụng đất đề nghị thanh toán nợ:

- Số tiền ghi nợ đối với đất trong hạn mức:

- Số tiền ghi nợ đối với đất vượt hạn mức:

3.4. Số tiền sử dụng đất ghi nợ còn lại (nếu có):

- Số tiền sử dụng đất ghi nợ còn lại trong hạn mức (nếu có):

- Số tiền sử dụng đất ghi nợ còn lại ngoài hạn mức (nếu có):

NGƯỜI THANH TOÁN NỢ

Ngày ..…. tháng ..…. năm .....…

(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

XÁC NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!

5. Tính giá thuế khi chưa hết thời hạn ghi nợ tiền sử dụng đất ?

Thưa luật sư! Tôi có thắc mắc về vấn đề thu tiền sử dụng đất mong muốn được quý công ty tư vấn. Vào ngày 28/8/2012 tôi có nhận chuyển nhượng của chồng cũ một căn nhà và một thửa đất. Trong đó, diện tích đất chuyển nhượng là 127.5 m2 và số ghi nợ chuyển mục đích thành tiền trong sổ nhà là 136 triệu đồng. Tôi đã nộp được 20 triệu và còn lại 116 triệu đã ghi trong sổ nhà.

Như vậy, tôi nhận chuyển nhượng vào ngày 28/8/2012 và tính đến ngày hôm nay (08/4/2017) là chưa hết hạn 5 năm đóng thuế căn cứ vào sổ chuyển nhượng. Tuy nhiên khi tôi lên đóng số tiền còn lại bên cơ quan thuế lại yêu cầu nộp theo giá mới vì lý do năm nay 2017 là qua 5 năm mà tôi chưa hoàn thành trả nợ tiền thuế. Tôi đã nắm được khoản 1, điều 16 nghị định số 45/2014/nđ - cp ngày 15/5/2014 của chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, thực tế theo trên sổ chuyển nhượng thì đến ngày 28/8/2017 mới hết hạn 5 năm.

Vì vậy, tôi mong muốn được tư vấn pháp lý về vấn đề này. Tôi phải làm như thế nào ?

Xin cảm ơn!

Người hỏi: Vân.

Luật sư tư vấn:

Mảnh đất của chị được ghi nợ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, và tại khoản 1 Điều 16 Nghị định này quy định thì:

1. Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất, được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp được ghi trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc đơn đề nghị xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là năm năm, sau năm năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo gía đất tại thời điểm trả nợ. trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước thời hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước thời hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.

2. Đối với trường hợp đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà còn nợ tiền sử dụng đất trong thời hạn được ghi nợ thì được hưởng mức hỗ trợ thanh toán trước hạn theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều này.

Như vậy, trường hợp của chị là nộp tiền sử dụng đất từ năm 2012, trước khi Nghị đình này có hiệu lực, do đó chị sẽ phải đóng tiền theo quy định tại theo khoản 2 Điều 5 của Nghị định. Vì thời hạn nộp tiền ghi nợ của chị chưa hết nên chị vẫn nộp tiền theo giá đất cũ, chỉ sau ngày 28/8/2017 mà chị vẫn chưa thanh toán hết số tiền thuế đất thì chị mới phải trả nợ theo giá đất tại thời điểm hiện tại. Chị có thể kiến nghiị lên cơ quan thuế về vấn đề này để được giải quyết.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật Đất đai về ghi nợ tiền sử dụng đất, gọi:1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Đất đai - Công ty luật Minh Khuê