Vu cáo là (Hành vi) tố cáo sai sự thật đối với người khác trước cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền lợi của người đó.

Hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu cáo làm hại người khác bị cấm đoán theo quy định tại Điều 74 Hiến pháp năm 1992. Người tố cáo sai sự thật hoặc kích động, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc người khiếu nại, tố cáo sai sự thật có thể bị xử lí kỉ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bổi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 100 Luật khiếu nại tố cáo ngày 02.12.1998.