1.Vượt đèn đỏ xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Xe ô tô tôi đang đừng đèn đỏ trên làn đường ô tô. Bị xe máy đâm vào đít xe, người lái xe đó đo nồng độ cồn và có nồng độ cồn trong máu. Đã được bệnh viên đo nồng độ cồn. Xin hỏi tôi có chịu trách nhiệm gì trong vụ việc này không ? Và xe ô tô của tôi có được bồi thường thiệt hại không ? Cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Trong trường hợp bạn nêu, bạn đang dừng đèn đỏ đúng phần đường của mình và bị xe máy tông vào phần đuôi xe. Xác định lỗi ở đây không thuộc về bạn. Lỗi thuộc về người điều khiển xe máy không chú ý quan sát, đi sai làn và có nồng độ cồn trong máu. Sau khi va chạm, có thiệt hại xảy ra đối với phương tiện của bạn thì bạn có quyền yêu cầu bồi thường. Mức bồi thường do hai bên thỏa thuận trên cơ sở mức độ thiệt hại.

Luật sư giải đáp cho e tình huống sau ạ: E và bạn e đi xe máy do e là chủ sở hữu, bạn e điều khiển xe vượt đèn đỏ và bị csgt bắt. Tuy nhiên lúc đó do có công việc gấp nên bạn e đi trước và e ở lại giải quyết phạt với csgt, csgt ghi biên bản tên bạn e nhưng không cho em giải quyết với lý do em không trực tiếp điều khiển xe và cũng không kiểm tra giấy tờ xe luôn. Csgt thu giữ xe và hẹn 5 ngày sau lên lấy xe nhưng lại không đưa cho em giấy hẹn và biên bản. Vậy luật sư cho em hỏi 5 ngày sau e đi lấy xe có cần gọi bạn về lấy xe không ạ? Không có giấy hẹn em có được lấy xe không? (Bạn e mới bị móc mất ví trong đó có giấy phép lái xe và cmtnd) và e là chủ sở hữu xe có đầy đủ giấy tờ xe

Thứ nhất về việc lập biên bản, việc CSGT lập biên bản bạn của bạn khi vắng mặt người đó là trái quy định của pháp luật.

Thứ hai, khi đi lấy xe, người nào bị lập biên bản và ký vào biên bản thu giữ phương tiện thì người đó đi lấy xe. Có thể ủy quyền cho người khác nhưng phải ủy quyền bằng văn bản và có công chứng.

Thứ ba, việc mất giấy hẹn không ảnh hưởng việc lấy xe.

Căn cứ Điều 57 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012:

“Điều 57. Xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản, hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính

1. Xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không thuộc trường hợp quy định tại đoạn 1 khoản 1 Điều 56 của Luật này.

2. Việc xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản phải được người có thẩm quyền xử phạt lập thành hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính. Hồ sơ bao gồm biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt hành chính, các tài liệu, giấy tờ có liên quan và phải được đánh bút lục.

Hồ sơ phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.”

Căn cứ Điều 58 Luật xử vi phạm hành chính năm 2012:

“Điều 58. Lập biên bản vi phạm hành chính

1. Khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản, trừ trường hợp xử phạt không lập biên bản theo quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật này.

Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì việc lập biên bản vi phạm hành chính được tiến hành ngay khi xác định được tổ chức, cá nhân vi phạm.

Vi phạm hành chính xảy ra trên tàu bay, tàu biển, tàu hỏa thì người chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu có trách nhiệm tổ chức lập biên bản và chuyển ngay cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi tàu bay, tàu biển, tàu hỏa về đến sân bay, bến cảng, nhà ga.

2. Biên bản vi phạm hành chính phải ghi rõ ngày, tháng, năm, địa điểm lập biên bản; họ, tên, chức vụ người lập biên bản; họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm; hành vi vi phạm; biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử lý; tình trạng tang vật, phương tiện bị tạm giữ; lời khai của người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lời khai của họ; quyền và thời hạn giải trình về vi phạm hành chính của người vi phạm hoặc đại diện của tổ chức vi phạm; cơ quan tiếp nhận giải trình.

Trường hợp người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không có mặt tại nơi vi phạm hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan mà không ký vào biên bản thì biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền cơ sở nơi xảy ra vi phạm hoặc của hai người chứng kiến.

3. Biên bản vi phạm hành chính phải được lập thành ít nhất 02 bản, phải được người lập biên bản và người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký; trường hợp người vi phạm không ký được thì điểm chỉ; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì họ cùng phải ký vào biên bản; trường hợp biên bản gồm nhiều tờ, thì những người được quy định tại khoản này phải ký vào từng tờ biên bản. Nếu người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại từ chối ký thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản.

Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính 01 bản; trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản phải được chuyển ngay đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt.

Trường hợp người chưa thành niên vi phạm hành chính thì biên bản còn được gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó.”

Như vậy trong trường hợp này thì khi lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính thì biên bản này được lập thành hai bản và giao cho cá nhân vi phạm hành chính 01 bản và do đó thì mà 01 tờ biên bản trên sẽ được cơ quan có thẩm quyền lưu trữ và bạn tới nộp phạt kèm theo giấy tờ trình bày về việc mất biên bản thì có thể tiến hành nộp phạt và lấy lại bằng lái xe.

Luật sư giải đáp cho e tình huống sau ạ: hai người đang lưu thông trên đường bằng xe máy, bị csgt yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên lúc đó do có công chuyên nên người điều khiển xe đi trước, người ngồi sau ở lại giải quyết vs csgt. Csgt ghi biên bản, thu giữ xe và hẹn 5 ngày sau lên lấy xe nhưng lại k đưa cho e giấy hẹn. csgt làm vậy là đúng không ạ. có khiếu nại được không? Xin cảm ơn

Như đã phân tích ở trường hợp trên, việc lập biên bản thu giữ phương tiện không có mặt của người bị lập biên bản là trái quy định của pháp luật. Việc thu giữ phương tiện không đưa giấy hẹn có thể gây mất mát, hư hỏng tài sản. Trường hợp này bạn được quyền khiếu nại.

Về trình tự khiếu nại được quy định tại khoản 1 Điều 7 của luật Khiếu nại 2011:

" 1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính."

Trân trọng ./.

2. Vượt đèn đỏ để tránh nắng nóng bị xử phạt?

Xin chào Luật sư. Do thời tiết nắng nóng 39 - 40 độ em vẫn phải ra đường, do trời quá nắng nóng mà lại chờ đèn đỏ hơn 90 giây nên em đã vượt đèn đỏ đi tiếp và bị cảnh sát giao thông bắt và xử phạt, Vậy Luật sư cho hỏi như lỗi của em, em có bị giữ bằng không?
Xin cảm ơn Luật sư.

>> Luật sư tư vấn pháp luật Giao thông miễn phí, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Theo Luật giao thông đường bộ 2008 có các hệ thống đèn tín hiệu có ba màu: Xanh, vàng và đỏ. Ý nghĩa của các loại đèn được quy định tạikhoản 3 Điều 10 Luật giao thông đường bộ quy định như sau:

3. Tín hiệu đèn giao thông có ba mầu, quy định như sau:

a) Tín hiệu xanh là được đi;

b) Tín hiệu đỏ là cấm đi;

c) Tín hiệu vàng là phải dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp; trong trường hợp tín hiệu vàng nhấp nháy là được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ qua đường.

Đối với hành vi vượt đèn đỏ sẽ bị xử phạt theo điểm e, khoản 4, điều 6, Nghị định 100/2019/NĐ-CP như sau:

Điều 6. Xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

4. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:...

e) Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;...

Ngoài ra hành vi vượt đèn đỏ sẽ bị tước bằng lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng, căn cứ theo quy định điểm b khoản 10 Điều 6 Nghị định 100/2019/ND-CP

Như vậy hành vi vượt đèn đỏ để tránh nắng nóng cũng sẽ bị xử phạt số tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

3.Xử phạt khi không bật đèn tín hiệu khi rẽ?

Luật Minh Khuê giải đáp các thắc mắc về mức xử phạt vi phạm khi không có tín hiệu báo rẽ và các vấn đề liên quan.
Luật sư cho em hỏi luật mới nhất về lỗi rẽ hướng ko bật xi nhan là bao nhiêu tiền ạ, em đang đi xe mô tô 2 bánh?
Khi tôi đang đi làn đường bên phải trên đường 2 chiều đến ngã 3 và tôi tiếp tục đi bên phải mà không bật đèn xi nhan qua phải. Mức phạt sẽ là bao nhiêu,tôi đã vi phạm điều gì ạ?

Trả lời:

Luật giao thông đường bộ quy định:

"Điều 15. Chuyển hướng xe

1. Khi muốn chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ.

2. Trong khi chuyển hướng, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải nhường quyền đi trước cho người đi bộ, người đi xe đạp đang đi trên phần đường dành riêng cho họ, nhường đường cho các xe đi ngược chiều và chỉ cho xe chuyển hướng khi quan sát thấy không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người và phương tiện khác.

3. Trong khu dân cư, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng chỉ được quay đầu xe ở nơi đường giao nhau và nơi có biển báo cho phép quay đầu xe.

4. Không được quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, trong hầm đường bộ, đường cao tốc, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất."

Nghị định 100/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính giao thông đường bộ đường sắt quy định:

" Điều 6. Xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

3. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ (trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức);"

Thì bạn bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng. Ngoài ra, bạn không bị phạt tước quyền sử dụng lái xe với hành vi vi phạm này.

Em lưu thông xe trên đường cái đến khúc cong thì em chạy theo hướng cong của đoạn đường đó ngay chỗ cong có đường bê tông không lớn lắm và chỉ có hai hướng như vậy em đi lưu thông hướng cong đường cái đó vừa qua thì chú dân phòng gọi lại báo lỗi không tín hiệu chuyển hướng em thấy lạ nên cãi em đang đi theo hướng cong đoạn đường đó không chuyển hướng sao lại bắt thế là chú dẫn vào gặp trung uý bác không hề chào kêu kiểm tra giấy tờ xong chỉ lỗi e cãi lại bác nói cãi thì đưa xe lên xe thùng e thấy thế nên xuất trình giấy bác ra chỉ e thấy ai cũng bật xi nhan. Chỉ có hướng đường lớn và cái hẻm vậy tại sao đang lưu thông theo hướng cong đường lớn vẫn bị bắt. Chỉ có chú dân phòng đó với 1 trung uý => vậy có đủ điều kiện để tuần tra không em không ghi hình không chứng cứ chỉ giữ tờ biên bản.

Trên đoạn đường cong này như bạn đã trình bày có 1 đoạn đường bê tông nên bạn cần có tín hiệu báo nếu không đi thẳng vào đường bê tông mà rẽ theo hướng đường cong.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

4. Vượt đèn vàng phạt bao nhiêu ?

Thưa luật sư, tôi bị cơ quan công an bắt và phạt về hành vi vượt đèn vàng, cho tôi hỏi hành vi này của tôi có bị xử phạt hay không và mức phạt bao nhiêu tiền ? Xin cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến bộ phận tư vấn trực tuyến của Công ty Luật Minh Khuê. Với thắc mắc của bạn, Công ty Luật Minh Khuê xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Đối với hành vi vượt đèn đỏ sẽ bị xử phạt theo điểm e, khoản 4, điều 6, Nghị định 100/2019/NĐ-CP như sau:

Điều 6. Xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

4. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:...

e) Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;...

Ngoài ra hành vi vượt đèn đỏ sẽ bị tước bằng lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng, căn cứ theo quy định điểm b khoản 10 Điều 6 Nghị định 100/2019/ND-CP

Như vậy, nếu bạn thấy đèn đã chuyển sang màu vàng mà bạn vẫn cố tình vượt, bạn sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Trân trọng ./.

5. Xử phạt đối với hành vi vượt đèn đỏ ?

Xin chào luật sư Minh Khuê! Mong luật sư trả lời giúp em với. Em đi xe máy vượt đèn đỏ, ko có bằng lái và đang bị tạm giữ xe ở Phủ Lý - Hà Nam 7 ngày. Luật sư cho em hỏi 7 ngày sau em lên lấy xe thì phải nộp phạt những lỗi gì và bao nhiêu tiền ạ ? Em cảm ơn ạ

Luật sư tư vấn:

Bạn mắc 2 lỗi đó là: Điều khiển xe máy không có giấy phép lái xe và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu. Mức xử phạt các lỗi này được quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP như sau:

+) Lỗi điều khiển xe máy không có giấy phép lái xe:(Điểm a Khoản 5 Điều 21)

"5. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với người Điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 và các loại xe tương tự xe mô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa;"

+) Lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu: (Điểm e Khoản 4 Điều 6)

4. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:...

e) Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;...

Ngoài ra, người thực hiện hành vi này còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng (Quy định tại Điểm b Khoản 12 Điều 6)

"b) Thực hiện hành vi quy định tại Điểm b, Điểm c, Điểm i, Điểm m Khoản 4; Điểm b, Điểm đ Khoản 5; Khoản 6; Điểm a Khoản 7; Điểm a Khoản 8 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng;"

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Luật Giao thông - Công ty luật Minh Khuê