Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: B.H.N

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê

 

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, Đối với nội dung yêu cầu này, chúng tôi xin được trả lời như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật lao động 2012;

- Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao động.

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Qua thông tin mà chị cung cấp, Công ty LICOGI 14 và LICOGI 16 thuộc Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng. Tuy nhiên, có thể việc ông T ký kết hợp đồng lao động không phải với Tổng công ty mà với một trong những mạng lưới của LICOGI, cụ thể là Công ty LICOGI 14 (Công ty liên kết), sau đó là Công ty LICOGI 16. Thời gian ông T làm cho Công ty LICOGI 14 là 1 năm 02 tháng.

Được biết Công ty LICOGI 14 và Công ty LICOGI 16 đều là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng (licogi). Căn cứ Điều 38 Nghị định 05/2015/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động có quy định như sau:

Điều 38. Quy định chuyển tiếp

1. Hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động và các quy chế của người sử dụng lao động đã ký kết hoặc ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì các bên có liên quan tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện các thủ tục ban hành theo đúng quy định tại Nghị định này.

2. Đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoặc doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước khi chấm dứt hợp đồng lao động mà người lao động có thời gian làm việc ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước và chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nhưng chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm đối với thời gian người lao động đã làm việc cho mình và chi trả trợ cấp thôi việc đối với thời gian người lao động đã làm việc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước trước đó.

Như vậy, người sử dụng lao động hiện tại của ông T là Công ty LICOGI 16 có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho ông T đối với thời gian ông T đã làm việc cho Công ty và trợ cấp thôi việc đối với thời gian ông T làm việc cho Công ty LICOGI 14. Thời gian hưởng, mức hưởng trợ cấp được xác định theo Điều 48 Bộ luật lao động 2012:

Điều 48. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.”

Căn cứ điểm c Khoản 3 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP, thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ