Công ty tôi là công ty cổ phần thuộc chi phối của Nhà nước và có 1 công ty con cổ phần chi phối, hiện nay do 1 số yêu cầu Công ty chi phối đó đang phải ngừng sản xuất, vì vậy 1 số lao động đặc biệt là Giám đốc công ty đó Công ty tôi đang muốn nhận họ về làm việc tại Công ty nhưng vẫn phải phụ trách kiêm công tác Giám đốc trên Công ty chi phối đó. Vậy tôi muốn hỏi chúng tôi phải làm thủ tục như thế nào mới hợp lệ và ai là người thẩm quyền ký các quyết định đó (Giám đốc Công ty tôi hay là chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chi phối đó)

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư

Người gửi: Mung Nguyen

>> Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Ảnh minh họa

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi.

>> Xem thêm:  Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3)

Công ty mẹ - công ty con là một tập hợp các công ty, mỗi công ty là một pháp nhân độc lập, có tài sản riêng, có bộ máy điều hành quản lý riêng và tự chịu trách nhiệm về các khoản nợ cũng như các nghĩa vụ tài sản của mình. 

Đối với trường hợp công ty con là công ty cổ phần thì điều kiện của Giám đốc theo quy định tại Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2005 (được hướng dẫn  bởi Khoản 1 và 2 Điều 13 Nghị định 139/2007/NĐ-CP) là

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá năm năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc áp dụng theo quy định tại Điều 57 của Luật này.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.

Như vậy, Việc Giám đốc công ty con cổ phần đồng thời làm nhân viên ( trừ làm Giám Đốc và Tổng Giám Đốc)  của công ty cổ phần mẹ thì không vi phạm pháp luật.

Pháp luật không quy định quyền ra quyết định đối với việc nhận Giám Đốc của công ty con làm việc trên công ty mẹ đồng thời vẫn kiêm Giám đốc công ty con .

Theo chúng tôi, Công ty cổ phần mẹ có thể ký hợp đồng lao động bình thường đối với Giám đốc của công ty con theo quy định pháp luật.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi!

>> Xem thêm:  Mẫu Giấy đề nghị đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục I-13)

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty