Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào thông tin bạn cung cấp xin tư vấn với bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp năm 2014 

Nội dung tư vấn:

Theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 thì có 5 loại hình công ty như sau:

Thứ nhất là doanh nghiệp tư nhân: được quy định tại Điều 183 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

" Điều 183. Doanh nghiệp tư nhân

1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

>> Xem thêm:  Mr. Mạc Hoàng Việt – Chuyên viên tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Minh Khuê

3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

4. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần."

Theo đó doanh nghiệp tư nhân thì do một cá nhân bỏ vốn thành lập, không có tư cách pháp nhân và phải chịu trách bằng toàn bộ tài sản của mình với nghĩa vụ của công ty.

Thứ hai là công ty trách nhiệm hữu hạn

- Công ty TNHH 1 thành viên do 1 cá nhân bỏ vốn thành lập, khác với doanh nghiệp tư nhân là có tư cách pháp nhân và chỉ chịu trách trong phạm vi vốn góp vào công ty.

- Công ty TNHH 2 thành viên được quy định trong luật doanh nghiệp 2014 như sau:

" Điều 47. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;

b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này;

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp, Luật sư riêng doanh nghiệp

c) Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật này.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần."

Như vậy đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thì số lượng thành viên tối thiểu là 2 và số lượng tối đa là 50 thành viên, có tư cách pháp nhân và chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp.

Thứ ba là công ty cổ phần: Theo quy định tại Điều 110 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

" Điều 110. Công ty cổ phần

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

>> Xem thêm:  Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp với số vốn 15 triệu đồng ?

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn."

Theo đó đối với trường hợp muốn hoạt động theo hình thức là công ty cổ phần thì ít nhất phải có 3 cổ động bỏ vốn đầu tư thành lập và hạn chế số lượng tối đa, cũng có tư cách pháp nhân và chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp.

Thứ tư là công ty hợp danh 

" Điều 172. Công ty hợp danh

1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

c) Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

>> Xem thêm:  Doanh nghiệp không đạt GMP- WTO: Sẽ phải chuyển đổi

2. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào."

Dear Công ty Luật. Tôi có trường hợp cần tư vẫn hỗ trợ về loại hình doanh nghiệp như sau: 1. Năm 2012 thành lập CÔNG TY LIÊN DOANH THỰC PHẨM MAVIN hình thức liên doanh giữa Australia và công ty cổ phần việt nam do BQL khu kinh tế HÀ Nam cấp nhưng đến tháng 9/2015 bên mình có có điều chỉnh chuyển nhượng vốn của công ty cổ phần trong nước sang cho cá nhân trong nước nhưng khi chuyển hồ sơ xuống cho sở KHDT Hà Nam thì họ bảo cho loại hình doanh nghiệp vào “ CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH THỰC PHẨM MAVIN” Xin hỏi luật sư là như thế có đúng không và bên em vẫn muốn sử dụng tên cũ “ CÔNG TY LIÊN DOANH’ thì đăng ký lại với sở KHDT có đc không? Mong nhận được sự hỗ trợ sớm

 Theo như thông tin bạn cung cấp thì mình hiểu là trong trường hợp này công ty liên doanh thực phẩm mavin có một thành viên là tổ chức chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho một người khác, không phải thành viên của công ty. Trường hợp này số lượng thành viên của công ty bạn không thay đổi nên không phải tiến hành thay đổi loại hình doanh nghiệp, công ty bạn có hai thành viên góp vốn thì phải hoạt động theo hình thức công ty TNHH hai thành viên, việc sở kế hoạch và đầu tư yêu cầu bên bạn phải sửa tên công ty thành công ty TNHH liên doanh là đúng vì theo quy định thì tên doanh nghiệp phải có hai thành tố, một là loại hình doanh nghiệp hai là tên riêng. Tên cũ của doanh nghiệp bạn chưa thể hiện được loại hình doanh nghiệp.

Xin chào Luật Minh Khuê! Tôi muốn thành lập 1 liên minh doanh nghiệp hợp tác với tên là Liên minh doanh nghiệp hợp tác châu á. Pham vi hoat động cả nước và toàn châu á. Phí là bao nhieu, và thủ tục thế nào ? Cho hỏi là có ngành nghề kinhd doanh nào mà bán phí thành viên để sử dung dịch vụ thành viên không?

 Trường hợp này bên mình cần biết cụ thể có bao nhiêu thành viên cùng hợp tác để xác định loại hình phù hợp cho bên bạn, sau đó mới có thể tiến hành tư vấn chi tiết cho bên bạn được.

Bên mình dự định thành lập công ty trên địa bàn quận Thanh Xuân, đang nghĩ là sẽ sử dụng nhà riêng để đăng kí kinh doanh.Hình thức công ty có thể là TNHH 2- thành viên.Nghành nghề chính là công nghệ thông tin & Viễn thông, tuy nhiên vẫn muốn được tư vấn cụ thể về nghành nghề đăng kí sao cho tối ưu nhất.Ngoài ra, có thể cho mình biết sơ sơ về giá cả dịch vụ được không?

 Về vấn đề ngành nghề kinh doanh bạn có thể tra cữu trong quyết định 337/QĐ-BKH quy định về nội dung hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam, xác định mã ngành nghề cấp 4 phù hợp với ngành nghề mà bạn muốn hoạt động để điền vào danh sách ngành nghề kinh doanh trong hồ sơ làm thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Thủ tục để được hạch toán và ghi nhận là khoản đầu tư xây dựng cơ bản đúng pháp luật ?

Bộ phận tư vấn Luật Doanh nghiệp - Công ty Luật Minh Khuê.