Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự năm 2005

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2009

2. Nội dung tư vấn:

Chào Luật Sư. Luật sư cho tôi hỏi, trường hợp công ty tôi ký hợp đồng kinh tế với cá nhân về thiết kế website cộng phần mềm quản lý hệ thống bán hàng. Trong hợp đồng tôi không để điều khoản phạt chậm tiến độ, hay không đạt chất lượng. Vậy nếu cá nhân đó không đáp ứng được điều khoản trong hợp đồng thì tôi có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại hay không, hay gửi đơn khởi kiện đến cá nhân đó hay không.

Với trường hợp này thì bên cá nhân đã vi phạm nghĩa vụ dân sự. Theo quy định tại Điều 302 Bộ luật dân sự năm 2005 thì Trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ dân sự quy định như sau:

"Điều 302. Trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ dân sự

1. Bên có nghĩa vụ mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì phải chịu trách nhiệm dân sự đối với bên có quyền.

2. Trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thể thực hiện được nghĩa vụ dân sự do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân sự, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

3. Bên có nghĩa vụ không phải chịu trách nhiệm dân sự nếu chứng minh được nghĩa vụ không thực hiện được là hoàn toàn do lỗi của bên có quyền."

Vậy, nếu vi phạm nghĩa vụ thì bên vi phạm phải chịu trách nhiệm dân sự. Trách nhiệm dân sự cũng bao gồm trách nhiệm về bồi thường thiệt hại. Nếu xác định được thiệt hại thì bên công ty có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Cho em hỏi mẫu đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại ( đối với cá nhân bị thiệt hại ) gửi cho Tòa án mình có cần phải tường thuật lại sự việc không a. Khi cho mượn xe em không có biên bản bàn giao xe và em không chứng minh được thu nhập của mình em có yêu cầu được bồi thường khoản này không.

Khi yêu cầu bồi thường thiệt hại thì bên yêu cầu phải chứng mình được thiệt hại thực tế xảy ra. Việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phải thực hiện theo nguyên tắc tại Điều 605 Bộ luật dân sự năm 2005:

"Điều 605. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

1. Thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thoả thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Người gây thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường, nếu do lỗi vô ý mà gây thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của mình.

3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì người bị thiệt hại hoặc người gây thiệt hại có quyền yêu cầu Toà án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường."

Bạn phải chứng minh được bạn không có thu nhập trong thời gian bị thiệt hại thì mới có căn cứ yêu cầu người khác bồi thường thiệt hại.

Nhà em hiện tại đang xây đã xong móng. Nhà bên cạnh là nhà xây dựng đã lâu trước năm 1970 tường và mái yếu vì nhờ tường nhà em nên khi xây dựng thì bị trống mất một khoảng tường. Vì nhà em chưa xây tường nên khi gặp bão nhà kế bên bị đổ. Vậy em có phải bồi thường thiệt hại không ạ?

Theo quy định tại Điều 604 Bộ luật dân sự năm 2005 thì căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau:

"Điều 604. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

2. Trong trường hợp pháp luật quy định người gây thiệt hại phải bồi thường cả trong trường hợp không có lỗi thì áp dụng quy định đó."

Vây, nhà kế bên bị đổ không do lỗi của gia đình bạn mà do sự kiện bất khả kháng gây lên hậu quả trên. Nhà bạn không có lỗi về việc nhà kế bên bị đổ.

Khi tham gia giao thông em có va chạm với xe đi ngược chiều, bên công an kết luận do bên kia đi ngược chiều lần làn và có hơi men nhưng do đi chậm nên cả 2 không sao chỉ hư hại tài sản, xe em bị nặng hơn nhưng bên gây tai nạn không chịu bồi thường vậy em phải làm sao? trong trường hợp của em thì trong luật quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 608 Bộ luật dân sự năm 2005 thì trường hợp này được xác định là thiệt hại về tài sản:

"Điều 608. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm

Trong trường hợp tài sản bị xâm phạm thì thiệt hại được bồi thường bao gồm:

1. Tài sản bị mất;

2. Tài sản bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng;

3. Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản;

4. Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại."

Anh có thể yêu cầu người ta bồi thường, nếu không bồi thưởng thì anh có thể gửi đơn khởi kiện đến toà án để yêu cầu bên kia bồi thường thiệt hại. 

Thẩm quyền giải quyết của toà án theo lãnh thổ được quy định tại Điều 39 Luật tố tụng hình sự năm 2015.

Luật sư cho tôi hỏi tình tiết giảm nhẹ của bộ luật hình sự : "gia đình bị cáo tự nguyện sữa chữa bồi thường thiệt hại thay cho bị cáo". Với tình tiết như vậy thì gia đình bị cáo bồi thường như thế nào mới được xem là tình tiết giảm nhẹ. Xin cảm ơn. mong luật sư sớm trả lời giúp câu hỏi của tôi.

Tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2009 thì tình tiết "Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả" được coi là tình tiết giảm nhẹ. Chỉ cần tự nguyện bồi thường thiệt hại cho gia đình bị cáo thì được coi là tình tiết giảm nhẹ. Nếu thiệt hại về tài sản thì bồi thường về tài sản thì chúng tôi đã trình bày ở trên. Việc bồi thường khi sức khoẻ, tính mạng, danh dự nhân phẩm bị xâm hại căn cứ vào các Điều Luật được quy định trong Bộ luật dân sự năm 2005 như sau:

"Điều 609. Thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm

1. Thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại.

2. Người xâm phạm sức khoẻ của người khác phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa không quá ba mươi tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

Điều 610. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm

1. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc người bị thiệt hại trước khi chết;

b) Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

c) Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng.

2. Người xâm phạm tính mạng của người khác phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa không quá sáu mươi tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

Điều 611. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

1. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân bị xâm phạm, thiệt hại do danh dự, uy tín của pháp nhân, chủ thể khác bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.

2. Người xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa không quá mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định."

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật dân sự - Công ty Luật Minh Khuê.