1. Bồi thường khi xây nhà trên đất nông nghiệp?

Thưa luật sư, em tên là Linh ở Tuyên Quang xin nhờ luật sư tư vấn cho em về vụ việc sau: Bác em tên là An đứng tên chủ sở hữu mảnh đất 500m2 có nguồn gốc đất nông nghiệp mua của ông Bình từ năm 1968 có xác nhận của UBND xã. Năm 1990, bác An xây dựng nhà ở trên khu đất này.

Nay UBND huyện Hàm Yên ra quyết định thu hồi 100m2 đất của bác An để làm đường nhưng bác em chỉ được bồi thường theo giá đất nông nghiệp, với lí do khu đất này chưa có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép được chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở. Bác em không đồng ý với việc bồi thường theo giá đất nông nghiệp, với lí do, khu đất này gia đình em đã sử dụng để làm nhà ở từ năm 1990 và nộp thuế nhà đất từ đó đến nay. Vậy, việc bồi thường đất thu hồi của gia đình bác theo giá đất nông nghiệp là đúng hay sai? và được giải quyết như thế nào theo pháp luật?

Em xin cảm ơn!

Người gửi: chuclinh

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai, gọi:1900.6162

Trả lời:

Khoản 2 Điều 74 Luật đất đai năm 2013 quy định:

"Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

...2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất được thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất."

Như vậy, trong trường hợp của bạn, do đất của bác An là đất có nguồn gốc là đất nông nghiệp và chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng nên việc UBND huyện bồi thường theo giá đất nông nghiệp là đúng với quy định của pháp luật. Ngoài ra,việc bác An xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp mà không chuyển đổi mục đích sử dụng đất như vậy là sử dụng đất sai mục đích.

2. Đất lấn chiếm có thuộc trường hợp được đền bù hay không?

Thưa luật sư, xin hỏi: Chúng tôi gồm hơn 100 hộ ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, đã ra hai bên đường 70, trên đất nông nghiệp khó canh tác tự ý dựng lều lán để làm mộc và một số nghề khác từ năm 2001, 2002, 2003 đến nay. đã tạo công ăn việc làm cho trên năm trăm lao động có viêc làm ổn định và cũng đóng thuế cho xã, phường đầy đủ. Nay chúng tôi nhận được thông báo phải tháo dỡ nhà xưởng hạn trong 30 ngày, chúng tôi muốn được luật sư tư vấn để làm rõ theo pháp luật cũng như biết quyền lợi cuả mình ?
Chúng tôi xin trân thành cảm ơn.

>> Luật sư tư vấn luật Đất đai qua điện thoại :1900.6162

Trả lời:

Căn cứ điều 82 Luật đất đai năm 2013 quy định về các trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:

1. Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật này;

2. Đất được Nhà nước giao để quản lý;

3. Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này;

4. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này.

Trường hợp này có thể thấy nguồn gốc đất mà bác cùng các hộ gia đình khác lấn chiếm là đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn. Vậy căn cứ vào điều 76 LĐĐ 2013 bác sẽ không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất nhưng vẫn được bồi thường chi phí đầu tư còn lại vào đất. Lưu ý rằng, trường hợp của bác không thuộc vào khoản 2 điều 77 LĐĐ 2013 vì đất mà bác đang sử dụng là đất lấn chiếm do vậy đã vi phạm pháp luật về đất đai (khoảng 2 điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai)

3. Thẩm quyền thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh

Thưa luật sư, tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp như sau: Ông A hiện nay đang lấn chiếm một phần diện tích của đơn vị (tổ chức) B. Nguồn gốc đất này là đất lâm nghiệp, sau đó Nhà nước giao cho đơn vị B sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên đơn vị B chưa có GCNQSDĐ. Vậy để thu hồi đất thì cơ quan có thẩm quyền của cấp nào ra quyết định thu hồi?

Xin cảm ơn!

Người gửi: Nguyen Thanh

Thẩm quyền thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh

Tư vấn pháp luật về thẩm quyền thu hồi đất, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Điểm đ khoản 1 Điều 64 Luật đất đai năm 2013 quy định:

"Điều 64. Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

1. Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:

a) Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

b) Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

c) Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

d) Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho;

đ) Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm;

e) Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

g) Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành;

h) Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục;

i) Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.....

Như vậy, trong trường hợp mà bạn đã nêu, đơn vị B được Nhà nước giao đất để quản lý mà để bị ông A lấn, chiếm, nên đất đó sẽ bị thu hồi từ ông A.

Điều 66 Luật đất đai năm 2013 quy định như sau:

"Điều 66. Thẩm quyền thu hồi đất

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

b) Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

3. Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất."

Như vậy, cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất trong trường hợp này sẽ là UBND cấp huyện.

4. Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất?

Thưa luật sư, tôi có đấu thầu của UBND xã 300m2 đất để cấy lúa trong khoảng thời gian là 5 năm, nay Nhà nước thu hồi vĩnh viễn trong khi tôi còn 4 năm hợp đồng, vậy xin hỏi tôi có được bồi thường, hỗ trợ gì không?

Xin cảm ơn!

Người gửi: Bùi Ngọc Ân

Trả lời:

Trường hợp gia đình bạn không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 76, Luật đất đai năm 2013.

Điều 76. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này;

b) Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất;

c) Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng;

d) Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;

đ) Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này

5. Có được phép xây nhà trên đất nông nghiệp không?

Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất:

  • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm:

  • Thẩm tra hồ sơ;
  • Xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;
  • Hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;
  • Trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
  • Chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Nếu tự ý xây nhà trên dất nông nghiệp khi chưa làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì sẽ bị xử phạt hành chính và buộc tháo dỡ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất. Chính vì vậy, để có thể xây nhà hợp pháp thì nên làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trước khi tiến hành xây dựng

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh KHuê